www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Abc złotniczo-jubilerskie

Indeks zagadnień


Abc złotniczo-jubilerskie


Wstęp - czyli trochę tytułem wstępu


O metalach i pracowni


Rozdział I. Budowa i właściwości metali oraz ich stopów

1.1. Budowa i własności substancji

1.2. Struktura metali i ich stopów

1.3. Właściwości metali i ich stopów

1.3.1. Własności fizyczne

1.3.2. Własności mechaniczne

1.3.3. Własności technologiczne

1.3.4. Własności chemiczne

1.4. Korozja

1.5. Obróbka metali szlachetnych oraz ich stopów

1.5.1. Obróbka mechaniczna

1.5.2. Obróbka cieplna

1.5.2.1. Hartowanie przedmiotów z metali szlachetnych


Rozdział II. Opis wybranych metali oraz ich stopów

2.1. Żelazo i jego stopy

2.1.1. Stal nierdzewna

2.2. Metale nieżelazne

2.2.1. Aluminium

2.2.2. Antymon

2.2.3. Beryl

2.2.4. Bizmut

2.2.5. Chrom

2.2.6. Cyna

2.2.7. Cynk

2.2.8. Kadm

2.2.9. Kobalt

2.2.10. Magnez

2.2.11. Mangan

2.2.12. Miedź i jej stopy

2.2.12.1. Stopy miedzi

2.2.13. Molibden

2.2.14. Nikiel

2.2.15. Ołów

2.2.16. Rtęć

2.2.17. Tantal

2.2.18. Tytan

2.2.19. Wanad

2.2.20. Wolfram

2.3. Metale szlachetne

2.3.1. Iryd

2.3.2. Osm

2.3.3. Pallad i jego stopy

2.3.3.1. Stopy palladu

2.3.4. Platyna i jej stopy

2.3.4.1. Stopy platyny

3.3.5. Rod

2.3.6. Ruten

2.3.7. Srebro i jego stopy

2.3.7.1. Stopy srebra

2.3.8. Złoto i jego stopy

2.3.8.1. Stopy złota

2.3.8.2. Wykonywanie stopów złota

2.3.8.3. Stopy złota białego

2.3.8.4. Złoto w średniowieczu


Rozdział III. Rafinacja metali szlachetnych

3.1. Rafinacja chemiczna metali szlachetnych

3.1.1. Rafinacja złota

3.1.1.1. Afinacja stopów złota

3.1.2. Rafinacja srebra

3.1.2.1. Afinacja stopów srebra

3.1.3 Rafinacja platyny

3.1.3.1 Rafinacja platyny ze stopów ze złotem i srebrem

3.1.3.2. Rafinacja platyny ze stopów ze złotem i żelazem

3.2. Rafinacyjne topienie metali szlachetnych

3.3. Elektrolityczna rafinacja metali szlachetnych

3.3.1. Rafinacja złota

3.3.1.1. Przeróbka zużytego elektrolitu

3.3.1.2. Elektrolityczne rozpuszczanie złota

3.3.2. Rafinacja srebra metodą Möbiusa

3.3.2.1. Przeróbka szlamu anodowego

3.3.2.2. Przeróbka zużytego elektrolitu

3.4. Odzyskiwanie złota i srebra z kąpieli galwanicznych

3.4.1. Odzyskiwanie srebra z kąpieli fotograficznych


Rozdział IV. Pracownia i narzędzia

4.1. Wybór pomieszczenia pod pracownię

4.2. Podstawowe narzędzia

4.3. Ubytki technologiczne i zbieranie odpadków metali szlachetnych

4.3.1 Ubytki technologiczne

4.3.2 Zbieranie odpadków metali szlachetnych

4.4. Dawny warsztat złotniczy


Metody artystycznej obróbki metalu


Rozdział V. Prace ślusarsko montażowe

5.1. Trasowanie

5.1.1. Narzędzia traserskie

5.2. Ręczna obróbka skrawaniem

5.2.1. Wykonywanie prac przecinakiem ślusarskim

5.2.2. Cięcie

5.2.2.1. Cięcie nożycami ręcznymi

5.2.2.2. Cięcie piłami ręcznymi

5.2.2.3. Wycinanie piłką włosową

5.2.3. Piłowanie

5.3. Wiercenie otworów

5.4. Gwintowanie

5.5. Prostowanie

5.6. Gięcie

5.6.1. Obliczanie długości giętego półwyrobu

5.7. Nitowanie


Rozdział VI. Lutowanie

6.1. Lutówki

6.1.1. Lutówki płynne

6.2. Luty

6.2.1. Luty dla złota

6.2.2. Luty dla srebra

6.2.3. Luty dla platyny

6.2.4. Luty dla metali nieszlachetnych

6.3. Rodzaje lutowania

6.3.1. Lutowanie miękkie

6.3.2 Lutowanie twarde

6.3.3 Lutowanie stali nierdzewnych

6.4. Jak dawniej lutowano


Rozdział VII. Spawanie

7.1. Spawanie gazowe

7.3. Spawanie elektryczne

7.2. Gazowe cięcie metali i ich stopów


Rozdział VIII. Topienie metali szlachetnych

8.1. Topniki

8.2. Urządzenia i przyrządy do topienia

8.2.1. Węgiel drzewny

8.2.2. Piece do topienia

8.2.3. Tygle do topienia

8.2.4. Wlewaki

8.3. Topienie złota

8.3.1. Topienie odpadków złota

8.4. Topienie i granulacja srebra

8.4.1. Granulowanie srebra

8.5. Topienie platyny

8.6. Topienie na węglu drzewnym


Rozdział IX. Obróbka wykańczająca

9.1. Szczotkowanie

9.2. Skrobanie

9.3. Szlifowanie wykańczające

9.3.1.Materiały szlifierskie

9.4. Polerowanie

9.4.1. Polerowanie ręczne

9.4.2. Polerowanie mechaniczne

9.4.3. Materiały polerownicze

9.4.4. Bębnowanie

9.5. Matowienie

9.5.1. Matowienie mechaniczne

9.5.2. Piaskowanie

9.5.3. Matowienie galwaniczne i chemiczne


Rozdział X. Emalia

10.1. Cechy techniki

10.2. Przygotowanie wyrobów do emaliowania

10.3 Nakładanie i usuwanie emalii

10.3.1 Przygotowanie emalii

10.3.2 Nakładanie emalii

10.3.3 Usuwanie emalii

10.4. Wypalanie emalii

10.5. Techniki i odmiany emalii

10.5.1. Technika emalii żłobkowej

10.5.2. Technika emalii komórkowej

10.5.3. Technika emalii ażurowej

10.5.4. Technika emalii korpusowej

10.5.4.1. Technika emalii reliefowej

10.5.4.2. Emalia z nakładkami metalowymi

10.5.5. Technika emalii malarskiej

10.5.5.1. Prace przygotowawcze

10.5.5.2. Malowanie

10.5.5.3. Wypalanie

10.5.6. Technika emalii ochronnej i technicznej

10.6. Namiastki emalii i emalia nakładana na zimno

10.6.1. Emalia na zimno

10.6.2. Namiastki emalii

10.7. Dawne metody przygotowania i nakładania emalii


Rozdział XI. Filigran

11.1. Opis techniki

11.1.1. Odmiany filigranu

11.2. Przygotowanie filigranu

11.3. Montaż filigranu

11.4. Lutowanie filigranu


Rozdział XII. Inkrustacja

12.1. Opis techniki

12.1.1. Narzędzia

12.1.1. Metody pracy

12.1.1. Zabezpieczanie powierzchni wyrobu

12.2. Wbijanie wgłębne

12.3. Nabijanie powierzchniowe


Rozdział XIII. Kształtowanie blach

13.1. Cyzelowanie

13.1.1. Cechy techniki

13.1.2. Narzędzia i przyrządy

13.1.3. Cyzelowanie kształtujące - repusowanie

13.1.4. Cyzelowanie przedmiotów wewnątrz pustych

13.1.5. Cyzelowanie wykańczające - dekoracyjne

13.2. Trybowanie – klepanie na zimno

13.2.1. Narzędzia do klepania blach na zimno

13.2.2. Swobodne klepanie ręczne

13.2.3. Klepanie na modelach

13.3. Kształtowanie cienkich blach

13.3.1. Narzędzia i przyrządy pomocnicze

13.3.2. Modelowanie cienkich blach

13.4. Wyoblanie

13.5. Sztancowanie


Rozdział XIV. Grawerowanie

14.1. Materiały wykorzystywane do grawerowania

14.2. Narzędzia grawerskie

14.2.1. Pracownia

14.2.2. Stół grawerski

14.2.3. Oświetlenie

14.2.4. Rylce grawerskie

14.2.5. Dłuta grawerskie

14.2.6. Wybijaki

14.2.7. Pilniki

14.2.8. Urządzenia do unieruchamiania

14.2.9. Pozostałe narzędzia

14.3. Rytowanie – grawerowanie płaskie

14.3.1. Przenoszenie wzoru na wyrób

14.3.2. Rytowanie

14.3.3. Grawerowanie na połysku

14.3.4. Grawerowanie złożonego ornamentu

14.4. Grawerowanie przestrzenne

14.4.1. Przebieg zabiegu

14.5. Ćwiczenia w ręcznym grawerowaniu

14.5.1. Trzymanie rylca i grawerowanie linii prostych

14.5.2. Grawerowanie linii falistych i spiralnych

14.6. Grawerowanie napisów

14.6.1. Zasady kompozycji tekstu

14.6.2. Ćwiczenie grawerowania napisów

14.7. Grawerskie techniki zdobnicze

14.8. Grawerowania mechaniczne oraz grawerowanie kamieni szlachetnych i szkła

14.8.1. Metody mechanicznego grawerowania

14.8.2. Grawerowanie kamieni szlachetnych

14.8.3. Grawerowanie szkła


Rozdział XV. Niello

15.1. Sporządzanie masy niello

15.2. Nakładanie niello

15.3. Wypalanie i wykańczanie niello

15.4. Naśladownictwo niello


Rozdział XVI. Trawienie dekoracyjne

16.1. Przygotowanie dekoracyjnego wzoru do trawienia

16.2. Chemiczne trawienie dekoracyjne

16.3. Elektrolityczne trawienie dekoracyjne

16.4. Przykłady praktycznego wykorzystania zdobienia metali trawieniem


Rozdział XVII. Odlewnictwo artystyczne

17.1. Odlewanie w formy piaskowe

17.1.1. Masy formierskie

17.1.2. Modele i rdzenie odlewnicze

17.1.2.1. Rdzenie odlewnicze

17.1.3. Skrzynki i przyrządy formierskie

17.1.3.1. Skrzynki formierskie

17.1.3.2. Przyrządy formierskie

17.1.4. Odlewanie w formy piaskowe - wykonanie odlewu

17.2. Odlewanie techniką na wytapiany model

17.3. Odlewanie w formy skorupowe i trwałe

17.3.1. Odlewanie w formy skorupowe

17.3.2. Odlewanie w formy trwałe, metalowe

17.4. Odlewanie pod ciśnieniem i odśrodkowe

17.4.1. Odlewanie pod ciśnieniem

17.4.2. Odlewanie odśrodkowe


Rozdział XVIII. Mokume-Gane

18.1. Opis techniki

18.2. Sporządzanie bloku Mokume-Gane

18.3. Sporządzanie obrączki


Rozdział XIX. Metal Clay

19.1. Opis techniki

19.2. Przygotowanie, formowanie i wypalanie glinki Metal Clay

19.3. Praca z glinką Metal Clay


Rozdział XX. Keum-Boo

20.1. Opis techniki

20.2. Keum-Boo wskazówki i uwagi


Rozdział XXI. Kowalstwo artystyczne

21.1. Kucie na zimno i gorąco

21.1.1. Kucie na zimno

21.1.2. Kucie na gorąco

21.2. Narzędzia kowalskie

21.2.1. Narzędzia oporowe

21.2.2. Narzędzia uderzeniowe

21.2.3.Narzędzia kształtujące

21.2.4. Narzędzia pomocnicze

21.3. Swobodne kucie ręczne

21.3.1. Spęcznianie

21.3.2. Wydłużanie

21.3.3. Przecinanie kowalskie

21.3.4. Przebijanie

21.3.5. Zginanie

21.3.6. Skręcanie

21.3.7. Wygładzanie

21.3.8. Nacinanie wzorów

21.3.9. Wybijanie reliefu i faktury

21.3.10. Zgrzewanie ogniskowe (kowalskie)


Rozdział XXII. Powlekanie metali na zimno i gorąco

22.1. Powlekanie metali na zimno

22.1.1. Pozłotnictwo - powlekanie metalem listkowym

22.1.2. Platerowanie

22.2. Powlekanie metali na gorąco

22.2.1. Złocenie i srebrzenie ogniowe

22.2.2. Metalizacja natryskowa oraz złocenie i srebrzenie miedzi czarnym lakiem

22.2.2.1. Metalizacja natryskowa

22.2.2.2. Złocenie i srebrzenie miedzi z użyciem czarnego laku

22.3. Powlekanie chemiczne metali

22.3.1. Złocenie metodą chemiczną

22.3.2. Srebrzenie i platynowanie metodą chemiczną

22.3.2.1. Srebrzenie

22.3.2.2. Platynowanie

22.4. Powłoki niemetalowe

22.4.1. Lakiery

22.4.2. Farby


Rozdział XXIII. Powłoki galwaniczne

23.1. Przygotowanie powierzchni przedmiotu

23.1.1. Czyszczenie mechaniczne

23.1.2. Czyszczenie chemiczne

23.1.2.1. Wytrawianie chemiczne

23.1.2.2. Odtłuszczanie chemiczne

23.1.2.3. Wykwaszanie chemiczne

23.1.2.4. Ortęciowanie

23.1.3. Czyszczenie elektrochemiczne

23.1.3.1. Odtłuszczanie galwaniczne

23.1.3.2. Trawienie galwaniczne stali i stopów żelaza

23.2. Urządzenia

23.3. Elektrolityczne nanoszenie powłok

23.3.1. Złocenie

23.3.1.1. Złocenie barwne

23.3.1.2. Sporządzanie kąpieli złotowych

23.3.1.3. Odzłacanie

23.3.2. Srebrzenie

23.3.3. Platynowanie

23.3.4. Rodowanie

23.3.5. Miedziowanie

23.3.5.1. Miedziowanie w elektrolicie cyjankowym

23.3.5.2. Miedziowanie w kwaśnych elektrolitach siarczanowych

23.3.6. Mosiądzowanie

23.3.7. Niklowanie

23.3.8. Chromowanie

23.3.9. Galwaniczne powlekanie aluminium

23.3.9.1. Miedziowanie lub mosiądzowanie wyrobów aluminiowych

23.3.9.2. Anodowe oksydowanie


Rozdział XXIV. Barwienie metali

24.1. Bawienie złota

24.2. Barwienie srebra

24.3. Barwienie miedzi i jej stopów

24.3.1 Barwienie stopów miedzi

24.3.2. Naturalna patyna

24.4. Barwienie stopów żelaza

24.5. Barwienie aluminium


Jubilerstwo


Rozdział XXV. Gemmologia

25.1. Mineralogia - wprowadzenie

25.2. Właściwości kamieni szlachetnych i ozdobnych

25.2.1. Właściwości fizyczne kamieni szlachetnych i ozdobnych

25.2.1.1. Ciężar właściwy – gęstość

25.2.1.2. Twardość

25.2.1.3. Łupliwość i przełam

25.2.2. Własności optyczne kamieni szlachetnych

25.2.2.1. Barwa, blask i połysk

25.2.2.2. Efekty świetlne

25.2.2.3. Współczynnik załamania światła

25.2.2.4. Podwójne załamanie światła

25.3. Poprawianie kamieni szlachetnych i ozdobnych

25.4. Naśladownictwo kamieni szlachetnych i ozdobnych

25.4.1. Imitacje kamieni szlachetnych

25.4.2. Dublety

25.4.3. Kamienie rekonstruowane

25.4.4. Kamienie syntetyczne

25.4.4.1. Kamienie syntetyczne nieposiadające swojego naturalnego odpowiednika

25.5. Kamienie szlachetne w kąpielach galwanicznych

25.6. Zasady nazewnictwa kamieni szlachetnych i ozdobnych


Rozdział XXVI. Obróbka, oprawa oraz ocena kamieni szlachetnych i ozdobnych

26.1. Szlifowanie kamieni szlachetnych i ozdobnych

26.2. Oprawa kamieni szlachetnych i ozdobnych

26.2.1. Oprawa ażurowa

26.2.2. Oprawa kasetowa

26.2.2.1. Podział okręgu na części

26.2.3. Oprawa pereł i okrągłych korali

26.2.4. Obróbka wykańczająca oprawki kamieni jubilerskich

26.3. Ocena jakościowa kamieni szlachetnych i ozdobnych

26.3.1. Masa

26.3.1.1. Obliczanie masy diamentu na podstawie wymiarów zewnętrznych

26.3.1.2. Zamiana gramów na karaty

26.3.2. Barwa

26.3.3. Czystość

26.3.4. Szlif


Rozdział XXVII. O minerałach - kamienie jubilerskie

Kamienie szlachetne i ozdobne

27.1. Aksynit

27.2. Cyjanit

27.3. Cyrkon

27.4. Diament

27.5. Kordieryt

27.6. Lazuryt

27.7. Obsydian

27.8. Spinel

27.9. Topaz

27.10. Turkus

27.11. Grupa beryli

27.11.1. Akwamaryn

27.11.2. Chryzoberyl i jego odmiany

27.11.2.1. Aleksandryt

27.11.2.2. Cymofan

27.11.3. Szmaragd

27.11.4. Pozostałe kamienie z grupy beryli

27.12. Grupa granatu

27.12.1. Almandyn

27.12.2. Andradyt

27.12.3. Grossular

27.12.4. Pirop

27.12.5. Spessartyn

27.12.6. Uwarowit

27.13. Grupa korund

27.13.1. Rubin

27.13.2. Szafir

27.14. Grupa kwarcu

27.14.1. Ametyst

27.14.2. Awenturyn

27.14.3. Chalcedon i jego odmiany

27.14.3.1. Agat

27.14.3.2. Chryzopraz

27.14.3.3. Karneol

27.14.3.4. Heliotrop

27.14.3.5. Plazma

27.14.3.6. Sard

27.14.4. Cytryn

27.14.5. Jaspis

27.14.6. Kryształ górski

27.14.7. Kwarc dymny

27.14.8. Krzemień pasiasty

27.14.9. Kwarc mleczny

27.14.10. Kwarc różowy

27.14.11. Kwarcowe kocie oko

27.14.12. Kwarcowe tygrysie oko

27.14.13. Kwarcowe sokole oko

27.14.10. Kwarc niebieski

27.15. Grupa opali

27.15.1. Opal ognisty

27.15.2. Opal szlachetny

27.15.3. Opal zwyczajny

27.16. Grupa skaleni

27.16.1. Amazonit

27.16.2. Kamień księżycowy

27.16.3. Kamień słoneczny

27.16.4. Labrador

27.16.5. Ortoklaz

27.17. Grupa spodumenu

27.17.1. Hiddenit

27.17.2. Kunzyt

27.18. Grupa turmalinów

27.18.1. Odmiany i nazewnictwo turmalinów

27.19. Grupa żadu

27.19.1. Jadeit

27.19.2. Nefryt


Rozdział XXVIII. Kamienie szlachetne i ozdobne pochodzenia organicznego

28.1. Bursztyn

28.1.1. Bursztyn bałtycki

28.1.2. Bursztyn na świecie

28.2. Gagat

28.3. Koral

28.4. Kość słoniowa

28.6. Odontolit

28.7. Operculum

28.8. Perły

28.8.1. Wycena i pielęgnacja pereł

28.8.2. Perły naturalne i hodowane

28.8.2.1. Perły naturalne

28.8.2.2. Perły hodowane

28.8.3. Rozpoznanie pereł

28.9. Węgiel kenelski


Prace i wyroby złotniczo-jubilerskie


Rozdział XXIX. Wybrane prace i wyroby złotniczo-jubilerskie

29.1. Pierścienie i obrączki

29.1.1. Sporządzanie obrączki

29.1.2. Sporządzanie pierścienia

29.1.3. Sporządzenie sygnetu

29.2. Naprawa wyrobów złotniczo-jubilerskich

29.3. Brosza i szpila

29.3.1. Brosza

29.3.2. Zapięcie broszy

29.3.3. Szpile

29.4. Wisiory, medaliony i naszyjniki

29.4.1. Wisiory i medaliony

29.4.2. Naszyjniki

29.5. Kolczyki

29.5.1. Zapięcia kolczyków

29.6. Łańcuchy

29.6.1. Wykonanie łańcucha

29.7. Bransolety

29.8. Spinki do mankietów

29.9. Biżuteria z koralików

29.10. Zapięcia biżuterii

29.10.1. Zapięcie szufladkowe

29.10.2. Zapięcie zatrzaskowe i przesuwne

29.10.2.1. Zapięcie zatrzaskowe

29.10.2.2. Zapięcie przesuwne

29.10.3. Zapięcie zawiasowe i suwakowe

29.10.3.1. Zapięcie zawiasowe

29.10.3.2. Zapięcie suwakowe – tubowe

29.10.4. Zapięcie federing i bagnetowe

29.10.4.1. Zapięcie typu federing

29.10.4.2. Zapięcie bagnetowe

29.10.5. Zapięcie hakowe i typu „S” oraz toggle

29.10.5.1. Zapięcie hakowe i typu „S”

29.10.5.2. Zapięcie toggle

29.11. Kształtowanie prostopadłościanu

29.12. Kształtowanie półkuli i kuli

29.13. Formowanie rurki – szarniru

29.13.1. Wyginanie rurki

29.14. Oprawa obwodowa pełna – carga i kast

29.14.1. Carga

29.14.2. Kast

29.15. Oprawa koronka

29.16. Oprawa koszyczkowa – chaton

29.17. Zawiasy

29.18. Granulacja metali szlachetnych

29.19. Elektroformowanie miedzią

29.19.1. Przygotowanie obiektów organicznych

29.19.1.1. Suszenie

29.19.1.2. Konserwacja w glicerynie roślinnej

29.19.1.3. Szkieletowanie liści

29.19.2. Przytwierdzanie zaczepu mocującego

29.19.3. Impregnowanie

29.19.4. Malowanie farbą przewodzącą prąd

29.19.5. Zabieg elektroformowania

29.19.5.1. Porządkowanie stanowiska pracy

29.19.6. Obróbka wykańczająca

29.20. Walcowanie

29.20.1. Pracowanie walcarką


Probiernictwo


Rozdział XXX. Badanie stopów metali szlachetnych

30.1. Próba iglicowa

30.1.1. Kamień probierczy

30.1.2. Iglice probiercze

30.1.3. Ciecze probiercze

30.1.4. Badanie złota

30.1.4.1. Badanie złota chlorkiem złota

30.1.4.2. Badanie białego złota

30.1.4.3. Badanie złota listkowego

30.1.4.4. Próba na pozłocenie

30.1.5. Badanie srebra

30.1.5.1. Próba na posrebrzenie

30.1.6. Badanie platyny

30.1.7. Badanie palladu

30.1.8. Badanie niklu

30.2. Analityczne metody badania stopów metali szlachetnych

30.2.1. Badanie stopów metali szlachetnych metodą kupelacji

30.2.2. Analiza metali szlachetnych przez oznaczanie ciężaru właściwego


Rozdział XXXI. Ustawodawstwo probiercze

31.1. Zasady cechowania wyrobów z metali szlachetnych

31.1.1. Polskie cechy probiercze

31.1.2. Cechy probiercze państw sygnatariuszy konwencji CCM

31.1.3. Cechy probiercze wybranych państw europejskich


Rozdział XXXII. Obliczenia złotnicze

32.1. Próba metalu szlachetnego

32.1.1. Obliczanie próby stopu

32.1.2. Obliczanie zawartości czystego metalu w stopie

32.1.3. Obliczanie żądanej próby stopu

32.1.4. Podwyższenie próby stopu

32.1.5. Wyliczanie wartości stopu

32.2. Przeliczanie prób na układ metryczny

32.2.1. Zamiana łutów na części tysięczne

32.2.2. Zamiana karatów na części tysięczne

32.2.3. Zamiana złotników na części tysięczne

32.2.4. Uncja troy

32.3. Obliczanie ciężaru właściwego


Suplement


Rozdział XXXIII. Numizmatyka

33.1. Wycena monet

33.1.1. Rzadkość zachowania

33.1.2. Stan zachowania monet

33.1.2.1. Czyszczenie monet

33.2. Rozpoznawanie fałszywych monet

33.2.1. Sposób badania monet


Rozdział XXXIV. Związki i substancje chemiczne używane w artystycznej obróbce metali

34.1. Podstawowe pojęcia chemiczne

34.2. Opis wybranych związków i substancji chemicznych

34.3. Ogólne zasady bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z substancjami chemicznymi


Rozdział XXXV. Podstawy projektowania

35-1. Kompozycja

35-2. Wprowadzenie do rysunku technicznego

35-3. Karta procesu technologicznego


Rozdział XXXVI. Terminologia


Dane adresowe

Administracja probiercza

Szkoły profilowe, zawodowe, wyższe oraz inne instytucje edukacyjne

Stowarzyszenia zawodowe

Baza adresowa pracowni i zakładów złotniczo-jubilerskich


Bibliografia

Wykaz tabel

Wykaz stron internetowych

Wykaz zdjęć

Wykaz rysunków


www.srebrnykruk.plIndeks zagadnień - www.srebrnykruk.pl