www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Opis wybranych metalli

Metale szlachetne


Złoto, srebro, platyna i pozostałe platynowce tj. pallad, ruten, rod, osm i iryd zaliczane są do metali szlachetnych i wydziela się je, jako podgrupę z grupy metali nieżelaznych. W jubilerstwie szerokie zastosowanie znalazły złoto, srebro, platyna i ostatnio pallad. Cechą wspólną metali szlachetnych jest ich odporność chemiczna.


Tabela nr 2-7
Tabela. Rozpuszczalność platynowców i złota.

Metale szlachetne - www.srebrnykruk.pl
Metale szlachetne
Iryd
Metale szlachetne
Osm
Metale szlachetne
Pallad
Metale szlachetne
Platyna
Metale szlachetne
Rod
Metale szlachetne
Ruten
Metale szlachetne
Srebro
Metale szlachetne
Złoto