www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Prace i wyroby złotniczo-jubilerskie

Oprawa koronka


Podstawą do sporządzenia oprawy typu koronka jest zwinięty w walec pasek blachy uformowany w stożek, taki jak w przypadku stożkowej oprawy obwodowej.


Na górnej krawędzi wyznacza się zazwyczaj 4, 6 lub 8 punktów będących wierzchołkami zębów i wybiera materiał pomiędzy nimi, za pomocą piłki włosowej oraz pilnika iglaka, tworząc w ten sposób zęby korony. Dolna krawędź oprawy zdobiona jest ażurowymi wycięciami, następnie przylutowuje się do niej pierścień wykonany ze spłaszczonego drutu.

prace-zlotnicze-rysunek-nr-29-38-koronka-wykonanie
Rysunek. Sporządzanie oprawy koronka oraz wykonanie wycięć w zębach koronki.

Można także oprawę podzielić na trzy równe części i po wykonaniu w jej górnym fragmencie mającym wielkości zębów korony, odciąć od dołu pierścień o grubość oprawy. Następnie dolną krawędź oprawy zdobi się wycinając ażury, po czym przylutowuje do niej odcięty pierścień.

Oprawiany kamień umieszcza się na progach, wyciętych w zębach koronki za pomocą frezu lub pilnika iglaka. Po sprawdzeniu dopasowania wycięć do kamienia, unieruchamiana się go przez jego zakucie. Wykonuje się je zaginając występy – górne elementy zębów korony na kamień. Gdy zęby mocno opierają się o powierzchnie kamienia, ich końce są opiłowywane, wygładzanie i polerowane.

prace-zlotnicze-zdjecie-nr-29-46-koronka-etapy
Zdjęcie. Sporządzanie oprawy koronka oraz wykonanie wycięć w zębach koronki.

Zaletą tego typu oprawy jest dostęp światła do kamienia ze wszystkich stron, a wadą zużywanie się zębów korony, co może być przyczyną utraty osadzonego w oprawie kamienia.

prace-zlotnicze-zdjecie-nr-29-46-1-koronka-pierscione
Zdjęcie. Sporządzanie pierścionka z kamieniem oprawionym w koronkę.

Oprawa koronka - www.srebrnykruk.pl