www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Abc złotniczo-jubilerskie

Bibliografia


Wykaz literatury


Poniżej można zapoznać się z literaturą wykorzystaną do napisania niniejszej strony. Wykaz ten obejmuje sobą nie tylko pozycje bezpośrednio związane ze złotnictwem i jubilerstwem, ale także te z dziedzin pobocznych takich jak; mineralogia, chemia, numizmatyka, czy ślusarstwo. Na pewno duże grono czytelników do tego spisu będzie mogło dodać jeszcze wiele pozycji do których udaa się im dotrzeć samodzielnie. Zatem spis ten nie stanowi zbioru zamkniętego i może być uzupełniany.

1. Złotnictwo i probiernictwo, dr F.Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995, wydanie IV; 2. Artystyczna obróbka metali, A.W.Florow, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 3. Złotnictwo M.Knoboch, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 197; 4. Polska biżuteria, M.Knboch Wydawnictwo Ossolineum 1980; 5. Dawne złotnictwo technika i terminologia, M.Gradowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984; 6. Grawerstwo, S.Mac, T.Moliński, Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”, Warszawa 1984; 7. Искусство Иллюстрированный Справочник По Ювелирным Украшениям  Издательство АРТ‑РОДНИК издание на русском языке 8. Metaloplastyka użytkowa, S.Pallai, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1976; 9. Metaloplastyka. Technika formowania, kucia i spajania J.A.Ares, Wydawnictwo Arkady; 10. Odlewnictwo artystyczne, J.Gawroński, J.Szajnar, M.Stawarz, T.Wojarski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013; 11. Obliczenia złotnicze, J.Nierzwicki, Wydawnictwo „GrennBike”, Gdańsk 2012; 12. Metale szlachetne, M.Jopkiewicz, J.Kubica, Wydawnictwo Libra, Warszawa 1983; 13. Metaloznawstwo, Maria Głowacka(red.), Politechnika Gdańska, Gdańsk 1996; 14. Chemiczna charakterystyka materiałów wykorzystywanych w technikach Metal Clay, A.Łapczuk Krygier, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2015; 15. Ślusarstwo, P.Piotrowski, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1951; 16. Ślusarstwo metoda poglądowa nauczania rzemiosła, J.Pryeradowski, Zakłady Wydawnictw Spółdzielczych, Warszawa 1958; 17. Galwanotechnika domowa, S.Sękowski, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1977; 18. Minerały świata, W.Schuman, Wydanie 2 Oficyna Wydawnicza „Alma Press” 2008; 19. Kamienie szlachetne, K.Maślankiewicz, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1987; 20. Atlas mineralogii, G.G.Gormaz, J.J.Casanovas, Wiedza i życie, 1992; 21. Minerały Polski, W.Heflik, L.Natkaniec-Nowak, Antykwa, 1998; 22. Mały słownik chemiczny, Jerzy Chodkowski (red.); Wydawnictwo Wiedza, Warszawa 1976; 23. Bibliografia numizmatyki polskiej, M.Gumowski, Toruń 1967; 24. Tysiąc lat monety polskiej, T.Kałkowski, Kraków; 25. Biuletyn Numizmatyczny, organ Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego; 26. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W.Kopaliński, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994; 27. Galanteria metalowa artystyczne emaliowanie i kucie w blasze, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1961; 28. Теория и практика ювелирного дела, ЭБреполь Третье издание Машиностроени Ленинградское Отделение 1977; 29. Biżuteria. Poradnik kolekcjonera, konsultant wydania angielskieg: Stephean Giles, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2000; 30. B.Cellini, The treatises on goldsmithing and sculpture, Dover, USA, 1967, tłumaczenie Charles'a Roberta Ashbee; 31. E.Brepohl, Theorie und Praxis des Goldschmieds, Fachbuchverlag, Leipzig 1994; 32. E.Brepohl, Theophilus Presbyter und die mittelalterliche Goldschmiedekunst, Wien-Koln-Graz, 1987; 33. H.Maryon, Metelwork and Enamelling, Dover, USA, 1971; 34. O.Untracht, Jewlry Concepts and Technology, Doubleday, USA, 1982; 35. Źródła własne, materiały firmowe, skrypty szkoleniowe, materiały producentów maszyn i urządzeń.

Poza wymienionymi powyżej źródłami drukowanymi dość szeroko korzystałem także z informacji znajdujących się w sieci. Z uwagi na ich mnogość, nie jestem w stanie przytoczyć ich tu wszystkich. Dla tegoż w spisie stron internetowych umieściłem tylko te, z których korzystałem najczęściej. W wykazach tabel, rysunków i zdjęć wykorzystanych przeze mnie, w opisie źródła ich pochodzenia, podjąłem wszelkie możliwe działania, by ustalić autorów tychże prac oraz wskazać pochodzenie materiałów tj. tytułów książek bądź adresów stron internetowych.


Bibliografia - www.srebrnykruk.pl