www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Bibliografia

Wykaz tabel


Budowa i właściwości metali oraz ich stopów. Rozdział I; 1-1. Barwy wybranych metali i ich stopów; opracowanie własne; 1-2. Gęstość wybranych metali; opracowanie własne; 1-3. Temperatura topnienia wybranych metali; 1-4. Zmiana właściwości mechanicznych stopu po walcowaniu; źródło: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak;

Opis wybranych metali oraz ich stopów. Rozdział II; 2-1. Skład wybranych stopów bizmutu; opracowanie własne; 2-2. Skład wybranych stopów cynku; opracowanie własne; 2-3. Skład wybranych stopów miedzi; opracowanie własne;2-4. Skład przykładowych stopów niklu; opracowanie własne; 2-5. Skład stopowy lutów; opracowanie własne; 2-6. Skład wybranych stopów ołowiu; opracowanie własne; 2-7. Rozpuszczalność platynowców i złota; 2-8. Właściwości i skład wybranych stopów palladu; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 2-9. Właściwości i skład wybranych stopów platyny; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 2-10. Barwa i skład stopów złota stosowanych w złotnictwie; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 2-11. Barwa i skład stopów „nowego złota„; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 2-12. Skład ligury do białego zlota niklowego; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 2-13. Skład stopów złota białego; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i Probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak;

Prace ślusarsko montażowe. Rozdział V; 5-1. Kąt zaostrzenia przecinaka ślusarskiego; opracowanie własne na podstawie: Ślusarstwo, P.Piotrowski, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1951 oraz Artystyczna obróbka metali, A.W.Florow, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 5-2. Piłki włosowe wymiary; źródło: S. Mac, T. Molinski, Grawerstwo, Biuro Wydawnictw HWEiU „Libra„, Warszawa 1984; 5-3. Wielkość rozbicia otworu; opracowanie własne na podstawie: Artystyczna obróbka metali, A.W.Florw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 5-4. Zalecane średnice otworów pod gwintowanie gwintownikiem; opracowano na podstawie: http://www.euro-met.com.pl.

Lutowanie Rozdział VI; 6-1. Barwa i skład lutów roboczych; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 6-2. Skład procentowy wybranych lutów jubilerskich; opracowano na podstawie: Artystyczna obróbka metali, A.W.Florow, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 6-3. Barwa i skład lutów dla złota barwnego; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 6- 4. Barwa i skład lutów do złota białego; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 6- 5. Skład wybranych lutów specjalnych; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 6-6. Skład srebrnych lutów roboczych; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 6-7. Skład prostych lutów srebrnych; opracowano na podstawie: Artystyczna obróbka metali, A.W.Florow, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 6-8. Skład lutów dla srebra ; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 6- 9. Skład lutów przemysłowych; opracowano na podstawie: Artystyczna obróbka metali, A.W.Florow, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 6-10. Skład lutów platynowych ipalladowych; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 6- 11. Skład lutów miękkich; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 6-12. Skład lutów dla metali kolorowych; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak i Artystyczna obróbka metali, A.W.Florow, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989;

Obróbka wykańczająca. Rozdział IX; 9-1. Przykładowe prędkości obrotowe dla szczotki o średnicy 30 mm; opracowanie własne na podstawie: Artystyczna obróbka metali, A.W.Florw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 9- 2. Wybrane prędkości szlifowania dla przykładowych materiałów; opracowanie własne na podstawie: Artystyczna obróbka metali, A.W.Florw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982; 9-3. Prędkości polerowania; opracowanie własne na podstawie: Artystyczna obróbka metali, A.W.Florw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 9-4. Skład past polerowniczych; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 9-5. Czas obróbki bębnowaniem przykładowych metali; opracowanie własne na podstawie: Artystyczna obróbka metali, A.W.Florw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 9-6. Grubość ziaren piasku; opracowanie własne na podstawie: Artystyczna obróbka metali, A.W.Florw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989;

Emalia. Rozdział X; 10-1. Składniki osnowy do emalii przezroczystej i nieprzezroczystej; opracowanie własne na podstawie A.W. Florow Artystyczna obróbka metali, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 10-2. Składniki łatwo topliwej emalii przezroczystej; opracowanie własne na podstawie A.W. Florow Artystyczna obróbka metali, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 10- 3. Wybrane środki barwiące i barwy emalii; opracowanie własne na podstawie A.W. Florow Artystyczna obróbka metali, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 10- 4. Ilość powtórzeń zabiegów wyżarzania i trawienia; opracowanie własne na podstawie A.W. Florow Artystyczna obróbka metali, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989;

Filigran. Rozdział XI; 11-1. Skład wybranych lutówek do lutowania filigranu; opracowanie własne na podstawie: A.W. Florow Artystyczna obróbka metali;

Niello. Rozdział XV; 15-1. Skład niella; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak i Artystyczna obróbka metali, A.W.Florow, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989;

Odlewnictwo artystyczne. Rozdział XVII; 17-1. Podział metod stosowanych w odlewnictwie artystycznym; ; opracowanie własne; na podstawie: A.W.Florow, Artystyczna obróbka metali, PWN, Warszawa 1989; 17-2. Skurczu odlewniczy dla wybranych metali i stopów; opracowanie własne; na podstawie: A.W.Florow, Artystyczna obróbka metali, PWN, Warszawa 1989; 17-3. Rodzaje modeli stosowanych w odlewnictwie artystycznym; opracowanie własne; na podstawie: A.W.Florow, Artystyczna obróbka metali, PWN, Warszawa 1989;

Metal Clay. Rozdział XIX; 19-1. Warunki wypalania Metal Clay; opracowanie własne na podstawie materiałów firmowych; 19-2. Producenci glinki metalicznej; opracowanie własne na podstawie materiałów firmowych;

Kowalstwo artystyczne. Rozdział XXI; 21-1. Barwy żarzenia stali zależne od temperatury, źródło: Opracowanie własne; 22-1. Zestawienie różnic gęstości powłoki natryskowej i metalu lanego; opracowanie własne na podstawie: Artystyczna obróbka metali, A.W.Florw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 22-2. Skład kąpieli do złocenia przez kontakt; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak;

Powlekanie galwaniczne. Rozdział XXIII; 23-1. Receptura kąpieli do wytrawiania; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 23-2. Skład kąpieli złotowych; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 23-3. Najczęstsze problemy występujące przy złoceniu; opracowanie własne; na podstawie: A.W.Florow, Artystyczna obróbka metali, PWN, Warszawa 1989; 23-4. Skład kąpieli do odzłacania; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 23-5. Skład kąpieli srebrowych; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 23- 6. Najczęstsze problemy występujące przy srebrzeniu; opracowanie własne; na podstawie: A.W.Florow, Artystyczna obróbka metali, PWN, Warszawa 1989; 23-7. Zestawienie zasadniczych cech elektrolitu cyjankowego; opracowanie własne; na podstawie: A.W.Florow, Artystyczna obróbka metali, PWN, Warszawa 1989; 23-8. Skład kąpieli alkalicznych do miedziowania;opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak; 23-9. Najczęstsze problemy występujące przy miedziowaniu w kąpielach cyjankowych; opracowanie własne; na podstawie: A.W.Florow, Artystyczna obróbka metali, PWN, Warszawa 1989; 23-10. Zestawienie zasadniczych cech elektrolitu kwaśnego; opracowanie własne; na podstawie: A.W.Florow, Artystyczna obróbka metali, PWN, Warszawa 1989; 23-11. Najczęstsze problemy występujące przy miedziowaniu w kwaśnych elektrolitach siarczanowych; opracowanie własne; na podstawie: A.W.Florow, Artystyczna obróbka metali, PWN, Warszawa 1989; 23-12. Najczęstsze problemy występujące przy mosiądzowaniu; opracowanie własne; na podstawie: A.W.Florow, Artystyczna obróbka metali, PWN, Warszawa 1989; 23-13. Najczęstsze problemy występujące przy niklowaniu; opracowanie własne; na podstawie: A.W.Florow, Artystyczna obróbka metali, PWN, Warszawa 1989; 23-14. Najczęstsze problemy występujące przy chromowaniu; opracowanie własne; na podstawie: A.W.Florow, Artystyczna obróbka metali, PWN, Warszawa 1989;

Barwienie metali. Rozdział XXIV; 24-1. Skład wybranych kąpieli dla wyrobów złotych; opracowanie na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, Wydawnictwo: „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995; autor: F. Zastawniak;

Gemmologia. Rozdział XXV; 25-1. Układ krystalograficzne; źródło: http://home.agh.edu.pl; autor: nieznany; 25-2. Podział kamieni szlachetnych na grupy w/g. ich gęstości; opracowano na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995, wydanie IV; 25-3. Skala twardości Mohsa; na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995, wydanie IV; 25-4. Twardość w skali Mohsa kamieni najczęściej używanych w jubilerstwie; na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995, wydanie IV; 5. Barwy fluorescencji kamieni najczęściej używanych w jubilerstwie; na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995, wydanie IV; 25-6. Współczynnik załamania światła kamieni szlachetnych; na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995, wydanie IV; 25-7. Cieczek do badania współczynnika załamania światła kamieni szlachetnych; na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków1995, wydanie IV; 25-8. Współczynnik załamania światła diamentów w zależności od barwy światła ; na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków1995, wydanie IV;

Obróbka i oprawa kamieni jubilerskich. Rozdział XXVI; 26-1. Porównanie wielkości brylantu wyrażonej w mm do jego masy w ct; opracowanie własne na podstawie: http://inspiracje.impressimo.pl; 26-2. Skala czystości diamentów; opracowanie własne; rysunki, źródło: https://www.mennicastaropolska.pl; autor: nieznany; 32-2. Wartość współczynnika rondysty; podstawie: opracowano na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995, wydanie IV, Obliczenia złotnicze, J. Nierzwicki Wydawnictwo „GrennBike„ Gdańsk 2012; autor: praca własna;

Badanie stopów metali szlachetnych. Rozdział XXX; 30-1. Skład iglic do badania złota próby 0,750 i 0,950; opracowano na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995, wydanie IV; 30-2. Skład cieczy probierczych; opracowano na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995, wydanie IV; 30-3. Skład chemiczny jodowych cieczy probierczych; opracowano na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995, wydanie IV; 30-4. Ciężar właściwy przykładowych stopów złota i srebra; opracowano na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995, wydanie IV;

Ustawodawstwo probiercze. Rozdział XXXI; 31-1. Polskie cechy probiercze; na podstawie: http://bip.gum.gov.pl; autor: praca własna; 2. Cechy probiercze wybranych państw europejskich; źródło: http://bip.gum.gov.pl; autor: praca własna; 32-1. Przeliczenie prób; opracowano na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr. F. Zastawniak; autor: praca własna;

Przykłady wyrobów jubilerskich oraz ich elementów. Rozdział XXIX. 32-3. Wartość współczynnika podziału okręgu; opracowanie własne na podstawie: Artystyczna obróbka metali, A.W.Florw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989;

Numizmatyka. Rozdział XXXIII; 33-1. Skala rzadkości zachowania monet; źródło: https://www.nbportal.pl/wiedza/numizmatyka/vademecum-kolekcjonera/stan-zachowania/stopnie-rzadkosci; autor: praca własna;

Związki i substancje chemiczne używane w artystycznej obróbce metali. Rozdział XXXIV; 4-1. Związki chemiczne wykorzystywane w artystycznej obróbce metali; opracowano na podstawie: Złotnictwo i probiernictwo, dr F. Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków1995, wydanie IV, Artystyczna obróbka metali, A.W.Florow, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989;

Podstawy rysunku technicznego. Rozdział XXXV; 35-1. Rodzaje linii stosowanych w rysunku technicznym; źródło: http://czajek3.republika.pl/, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rysunek_techniczny_maszynowy; opracowanie własne.


Wykaz tabel- www.srebrnykruk.pl