www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Abc złotniczo-jubilerskie

Podstawy projektowania


Każdy z twórców wyrobów artystycznych zanim przystąpi do ich sporządzania musi najpierw stworzyć mniej lub bardziej formalny projekt swojego przedmiotu.


Do projektowania użyć można różnych narzędzi, począwszy od przyborów do rysowania, malowania, rysunku technicznego poprzez narzędzia i materiały stosowane do wykonania trójwymiarowych modeli.

Zanim rozpoczniemy proces projektowania trzeba ustalić jakie wymagania dany wyrób ma spełniać, czyli jaka będzie jego funkcja i przeznaczenie, rozmiar, motywy zdobnicze, technika wykonania oraz materiały. Funkcja wyrobu uzależniona jest od jego przeznaczenia, czy będzie to brosza, kolia, pierścionek itp. Projektując wyroby korpusowe (np. użytkowe naczynia stołowe, przedmioty dekoracyjne lub naczynia do napojów) uwzględnić należy ilość egzemplarzy, koszty materiałów oraz pracochłonność.

Uwagę zwrócić trzeba także na wagę i bezpieczeństwo używania biżuterii. Nadmierna waga wyrobu może być zmniejszona w fazie projektowania przez zastosowanie np. cieńszych blach, użycie rurek zamiast prętów, czy wręcz zmianę skali wyrobu. Zbyt ciężki kolczyk lub ostre krawędzie, wystające elementy pierścionka bądź sposób działania zapięć i zawiasów mogą okazać się problemem.

Określić także należy formę, kształt, budowę i charakter przedmiotu. Forma może być rozbita, statyczna, dynamiczna, lekka, ciężka, przestrzenna lub płaska, może nawiązywać do świata przyrody bądź być wytworem wyobraźni autora.

Podjąć także trzeba decyzje o wyborze techniki wykonania czyli podjęcie decyzji o zastosowaniu grawerowania, granulacji, emalii itp. technik złotniczych.

Projektowanie biżuterii czy innych wyrobów artystyczno-dekoracyjnych jest procesem, w którym pierwotne założenia twórcy są weryfikowane pod kątem spełnienia założenia estetycznych i funkcjonalnych oraz właściwego technicznego wykonania. Dodatkowo jeśli planowana jest sprzedaż gotowych wyrobów należy także uwzględnić koszt materiałów.

Projektowanie rozpoczynamy od przelania swojego pomysłu na papier. Najprostszą metodą będzie tu odręczny szkic, który w miarę możliwości powinien być jak najbardziej precyzyjny. Uwzględnia się w nim grubość materiału i techniczne sposoby łączenia elementów. Rysunków może być kilka, każdy obrazujący przedmiot z różnych stron (z góry, z przodu i z boku).

Kolejnym etapem projektowania wydającym się początkowo zbędnym, bo absorbującym czas, jest wykonanie modelu - makiety wyrobu. W praktyce jednak nieomijanie tego kroku przynieść może zaoszczędzenie czasu, który w przypadku błędu w projekcie należało, by przeznaczyć na powtórna wykonanie całego wyrobu. Model ułatwi ustalenie wielkości i proporcji poszczególnych elementów. Ważne jest, aby oddawał on realne rozmiary i był zwłaszcza w przypadku biżuterii, proporcjonalny do części ciała na których będzie noszony (dłoń, ucho, szyja).

Makiety sporządzić można używając nożyczek z cienkiej folii aluminiowej, papieru do drukarek lub kartonu o grubości podobnej do metalowych blach. Elementy spaja się klejem bądź taśmą klejącą. Model powinien uwzględniać kwestie funkcjonalności wyrobu i ewentualnych ograniczeń ruchu. Czyli m.in. czy rozmiar pierścionka nie utrudnia zgięciu palca ,a kolczyki nie są zbyt długie.

W projektowaniu pomocne okazać się może oprogramowanie do tworzenia modeli 3D (dostępne w sieci w bezpłatnych wersjach). Usprawnia cały proces projektowania, umożliwiając np. dokładniejsze określenie grubości materiałów planowanych do użycia w wyrobie.

Wynikiem projektowania powinno być ustalenie wymiarów i grubości materiału poszczególnych elementów oraz sposób i kolejność ich łączenia.

Jeśli planowane jest wytwarzanie danego przedmiotu w większej ilości, dobrze jet sporządzić dodatkowo prototyp wyrobu. Wykonując go przydatny może być zapisywanie wszystkich kolejnych czynności wraz z ewentualnymi uwagami wykonywanych zmian i ich przyczyn. Pomocne w wykonywaniu nawet pojedynczych wyrobów może być założenie „karty procesu technologicznego”, opisującej poszczególne etapy pracy


Podstawy projektowania - www.srebrnykruk.pl
Podstawy projektowania

Przykładowe rysunki techniczne mojego autorstwa, wykonane na zaliczenie prac semestralnych z zawodu złotnik jubiler w Szkole Policealnej nr 35, Zespołu Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego, w roku szkolnym 2011/2012. Przykład pierwszy projekt pierścionka drugi zawieszki.


Rysunek techniczny i szkic projektu pierścionka
Rysunek. Rysunek techniczny i szkic projektu pierścionka.

Rysunek techniczny i szkic projektu wisiorka
Rysunek. Rysunek techniczny i szkic projektu wisiorka.

Rysunek techniczny i szkic projektu
Podstawy projektowania
Kompozycja
Podstawy projektowania
Karta procesu technologicznego