www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Podstawy projektowania

Kompozycja


Dokonując wizualizacji swojego pomysłu na papierze bądź w formie przestrzennej autorzy łączą ze sobą różne elementy tak, aby tworzyły one harmonijną całość, układ taki nazywamy kompozycją.


Kompozycję płaską wykorzystujemy w rysunku i w szkicach, a przestrzenną gdy wykonujemy modele i wyroby w trzech płaszczyznach. Kompozycje możemy podzielić na;

  • centralną - skupiająca uwagę na środku płaszczyzny, w wyrobach złotniczych zazwyczaj eksponuje się jest kamień, a pozostałe elementy znajdują się po obu jego stronach,
  • symetryczną - elementy ozdobne rozłożone są tak samo bądź bardzo podobnie po obu stronach przedmiotu podzielonego na pół pionową osią,
  • asymetryczną - przeciwieństwo kompozycji symetrycznej, strony prawa i lewa są całkowicie różne od siebie, przy czym jedna skupia uwagę jakimś szczegółem, a druga ją dopełnia,
  • otwartą - elementy plastyczne zdają się nie kończyć na płaszczyźnie wyrobu, ale rozciągał się poza niego, jeżeli takie same elementy zdobnicze rozmieści się obok siebie w poziomie i pionie, to kompozycje taka daje się powiększać,
  • zamkniętą - elementy zdobnicze tworzą odrębną, nienaruszoną całość, skupiając uwagę obserwatora na wnętrzu układu, nie można jej bez naruszenia harmonii powiększyć, wydłużyć ani poszerzyć dodatkowymi elementami,
  • statyczną - sprawia wrażenie równowagi, niezmienności i spokoju, elementy pionowe i poziome są uporządkowane,
  • dynamiczną - sprawiającą na obserwatorze wrażenie ruchu, elementy znajdują się na różnych wysokościach bądź nakładające się na siebie, mają żywą kolorystykę i silnie kontrastują,
  • rytmiczna - takie same elementy plastyczne rozmieszczane są w regularnych odstępach.

W procesie projektowania korzysta się ze wstępnych rysunków wykonywanego przedmiotu lub jego fragmentu. Zazwyczaj są to rysunki bądź szkice sporządzane odręcznie, rysunki sporządzane z użyciem przyborów kreślarskich (techniczny) lub rysunek odręczny dowolny (niepowtarzalny). Rysunek odręczny jest najczęstszym oraz najlepszym i najszybszym sposobem oddania koncepcji technicznej oraz elementów zdobniczych wykorzystywanym przez autorów wyrobów jubilersko-złotniczych.


Kompozycja - www.srebrnykruk.pl