www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Złotnictwo

Probiernictwo


Pierwsze ślady cechowania wyrobów złotniczych pojawiać się zaczęły już w średniowieczu i miały postać niewielkich liter, cyfr lub innych symboli. Na zabytkach polskiej sztuki złotniczej znaki takie są rzadkością. Dopiero wiek XVIII to czas, w którym zaczął istnieć obowiązek cechowania wyrobów ze złota i srebra.


Prawo probiercze ma za zadanie prawne określenie wymaganej zawartości metali szlachetnych w wyrobach przewidzianych do sprzedaży i ma na celu głównie ochronę nabywcy.

Metalami szlachetnymi w rozumieniu przepisów prawa są; platyna, złoto, srebro i metale z grupy platynowców jak; iryd, osm, pallad, rod oraz ruten, w stanie czystym bądź w stopach z innymi metalami.

Do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dopuszczone są do obrotu wyłącznie wyroby z metali szlachetnych oznaczone:

  • Polskimi cechami probierczymi.
  • Cechami probierczymi, których obowiązek uznawania wynika z umów międzynarodowych.
  • Cechami probierczymi, na podstawie którymi oznacza się wyroby z metali szlachetnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

W Polsce obowiązuje obligatoryjne prawo probiercze czyli takie, które dopuszcza w obrocie handlowym wyłącznie wyroby z metali szlachetnych zbadane przez urzędy probiercze, jedną z zatwierdzonych prawnie metod i oznaczone właściwymi cechami.

System obligatoryjny stosowany jest w państwach europejskich takich jak; Austria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania Irlandia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Portugalia, Słowacja, Rumunia, Rosja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania. W Lichtensteinie oraz Szwajcarii system ten dotyczy tylko zegarków.

W Belgii, Danii, Norwegi, Szwecji oraz Lichtensteinie i Szwajcarii z wyłączeniem zegarów obowiązuje system fakultatywny, przenoszący obowiązek oznaczania wyrobów na wytwórców, a państwo zastrzega sobie prawo kontroli.

W Grecji, Turcji Luksemburgu, Islandii, Niemczech i Włoszech, niema obowiązku oznaczania i kontroli wyrobów.


Probiernictwo - www.srebrnykruk.pl