www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
O stronie

Regulamin serwisu internetowego
www.srebrnykruk.pl

I. Definicje

 • Portal, Serwis, Witryna – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych o różnorodnej funkcjonalności dostępnych z jednego adresu internetowego www.srebrnykruk.pl
 • Właścicielem i Autorem jest Bogdan Sawka.
 • Administrator, Moderator – podmioty działające w imieniu Właściciela, zarządzające i zapewniające właściwe funkcjonowanie portalu pod względem merytorycznym i technicznym
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu.
 • Treści cyfrowe oraz e-book – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej.
 • Blog – strona internetowa zawierająca odrębne, zazwyczaj uporządkowane chronologicznie wpisy, umożliwiające archiwizację oraz kategoryzację i tagowanie wpisów, a także komentowanie notatek przez czytelników.
 • Operator płatności zostanie wybrany w momencie uruchomienia płatnych usług.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży płatnych usług oraz treści cyfrowych, określające ich rodzaj i liczbę.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.
 • Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w ramach serwisu www.abc-jubilerstwa.pl, posiadający unikalną nazwę (login) i hasło, do którego to wymagany jest proces autoryzacji (logowanie).
 • Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie www.srebrnykruk.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika.
 • Rejestracja – faktyczna czynność dokonaną w określony sposób, niezbędna do korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Portalu www.srebrnykruk.pl

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza witryna internetowa (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszego portalu) jest prowadzona przez Administratora wskazanego przez Właściciela.
 2. Wejście na ten serwis jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej.
 3. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z tej witryny.
 4. Niniejszy portal może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych.
 5. Niniejsza witryna oraz zamieszczone na niej treści mają charakter edukacyjny oraz ogólno informacyjny poświęcony szeroko rozumianej tematyce artystycznej obróbki metalu.
 6. Treści zawarte na niniejszym portalu zgromadzone zostały z najwyższą możliwą starannością.
 7. Ze względu na informacyjny charakter serwisu, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach proszone są o bezpośredni kontakt na adres email: kontakt@www.srebrnykruk.pl

III. Informacje prawne

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie zawarte na niniejszej stronie internetowej stanowią własność autora strony.
 2. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownik strony nie może:
  • Wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej w celach komercyjnych.
  • Modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).
 4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, umieszczane przez niego w Serwisie, nie naruszają jakichkolwiek praw, praw autorskich i osobistych.
 5. Udostępnienie informacji lub materiałów autorowi strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez niego tych informacji lub materiałów wedle jego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do ich przenoszenia, kopiowania, edycji i umieszczania na swoich stronach www, w swoich publikacjach elektronicznych i drukowanych.
 6. Autor Witryny nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

IV. Dostęp do serwisu i rejestracja użytkownika

 1. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet.
 2. Użytkownicy niedokonujący rejestracji w Portalu, uprawnieni są do przeglądania wszystkich niekomercyjnych treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszym Regulaminem.
 3. Wszystkie usługi Portalu wymagające logowania, są dostępne dla Użytkowników po uprzedniej rejestracji.
 4. Rejestracja użytkownika dokonywana jest po podaniu loginu, adresu e-mail i hasła oraz po weryfikacji przez aktywację linku przesłanego na podany w rejestracji adres e-mail. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie.
 5. Brak aktywacji konta w ciągu 7 dni od rejestracji lub braku logowania na konto przez okres dłuższy niż rok - konto może zostać usunięte.
 6. Użytkownik zakładający konto zobowiązany jest podać zgodne z prawdą dane. Stwierdzenie nieprawidłowych danych skutkować będzie blokadę konta.
 7. Użytkownik może całkowicie usunąć swoje konto, przesyłając prośbę o jego usunięcie do administratora serwisu na adres: kontakt@srebrnykruk.pl
 8. Użytkownikiem Portalu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych (zwanych dalej „Użytkownikiem”).
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób przechowywania login-u i hasła do Konta Użytkownika i zabezpieczenie go przed niepowołanym logowaniem.

V. Zasady ogólne

 1. Decyzje Administratora lub Moderatora witryny w stosunku do posunięć Użytkowników są ostateczne. Nie zastosowanie się do nich wiązać się z może z całkowitą blokadą konta.
 2. Zakazane jest:
  • Publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza płatnymi reklamami.
  • Publikowanie treści niezgodnych z tematyką portalu lub niewnoszących wartościowych merytorycznych informacji.
  • Używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób.
  • Umieszczania materiałów naruszających lub mogących naruszać prawo, prawa autorskie osób trzecich, dobre obyczaje lub propagujących narkotyki, alkohol oraz treści erotycznych i pornograficznych w jakiejkolwiek formie.
  • Umieszczanie treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, kulturowej czy etnicznej.
  • Zamieszczanie treści zawierających wulgaryzmy.
 3. Właściciel nie prowadzi stałej kontroli niniejszej witryny. Osoby, które zauważą treści innych użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie takiego faktu. W uzasadnionych przypadkach, autor strony zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny całości lub części treści pochodzących od osób trzecich bez odrębnego zawiadomienia.
 4. Administratorzy i Moderatorzy uprawnieni są bez konieczności otrzymania zgody strony zainteresowanej do edytowania, modyfikacji, przenoszenia do innego działu oraz usuwania wpisów Użytkowników, gdy:
  • Chcą uatrakcyjnić opublikowaną informację o treść, zdjęcie lub odnośniki internetowe.
  • W treści wpisu użyte są niedozwolone znaki lub wygląd wpisu wpływa na estetykę witryny.
  • Treść obniża ogólną wartość merytoryczną lub niema zawiązku z tematyką serwisu.
  • Treść wpisu jest niezrozumiała (niepoprawna pisownia, liczne błędy ortograficzne, użycie slangu).
  • Informacja jest umieszczona w nieodpowiednim dziale.
  • Wpis łamie zasady opisane w regulaminie Portalu.

V. Działy portalu

Integralną częścią portalu jest „Blog Srebrny Kruk”. Korzystanie z Bloga, dodawanie komentarzy odbywa się na zasadach opisanych poniżej w regulaminie bloga.


V.A. Zasady korzystania z bloga

Blog ma charakter edukacyjny i jego podstawowym celem jest udostępnianie wiedzy z zakresu artystycznej obróbki metalu.

 1. Użytkownik, który nie wyraża zgody na poniższe zasady powinien zaprzestać dalszego korzystania z Bloga.
 2. Do prawidłowego korzystania z Bloga i jego funkcjonalności może być konieczne zaakceptowanie tzw. koniecznych plików cookies.
 3. Adres e-mail kontakt@srebrnykruk.pl jest przewidziany do przekazywania mi wszelkich informacji w tym także propozycji nowych tematów do wpisów, własnych uwag lub propozycji ulepszeń.
 4. Komentowanie wpisów jest mile widziane, jestem także ciekaw innych metod, technik, receptur, ogólnych „pomysłów” na przedstawiane tematy. Wszakże, by ten blog, czytelnikom zapewniał pewien walor poznawczy, nie mogę dopuścić, aby pojawiało się na nim wszystko co tylko komuś przyjdzie do głowy. Jako autor pragnę czerpać maksimum zadowolenia ze swojej pracy, zwłaszcza, iż wiele wysiłku w nią włożyłem.
 5. Nie uważam że mam na wszystkie tematy największą wiedzę. Zdaje sobie sprawę, iż wiele osób w tym i moich czytelników może „bić mnie na głowę”, wiedzą w opisywanej prze zemnie tematyce (mogę się także czasem po prostu pomylić). Zatem jeśli ktoś jest lepiej zorientowany w danej problematyce, to zapraszam do dzielenia się informacjami.
 6. Przed napisaniem czegokolwiek, proszę pomyśl. To że Ty znasz inne rozwiązanie, metodę, czy masz inne zdanie, nie oznacza iż masz rację. Pamiętaj, że dany problem może mieć wiele rozwiązań. Połączenie dwóch lub więcej metod często daje ciekawe efekty końcowe.
 7. Blog, jak już wspominałem wcześniej w moim zamiarze służyć ma do publikacji oraz dzielenia się wiedzą z zakresu artystycznej obróbki metalu. Informacje w nim przedstawiane nie będą jednak zawsze jednymi, absolutnie najlepszymi i wyłącznie polecanymi, rozwiązaniami czy też opisami technik. Jednakże tam gdzie pisać będę o bezpieczeństwie w czasie pracy, starałem się zachować maksimum uwagi i proszę Ciebie czytelniku o to samo.
 8. Wręcz „organicznie” nie znoszę wszelkiego rodzaju hejtu, zatem wszystkie jego przejawy będą prze zemnie tępiony. Kasowane lub moderowane będą komentarze, które:
  • Obrażają mnie lub czytelników. Dobrym obyczajem jest chwila refleksji, zastanowienia się czy wulgarne słowa w stosunku do Swojego adwersarza padły by z twoich ust także w rozmowie bezpośredniej „fejst tu fejs” (czy Ty byś chciał je usłyszeć?). Jeśli nie, to nie musisz rezygnować z krytycznej wypowiedzi, sformułuj ją tylko w bardziej kulturalny sposób.
  • Jedynym zamierzeniem jest zrobienie „szumu”, obrażenia czytelnika.
  • Nie mają nic wspólnego z tematyką wpisu i treścią Bloga.
  • Zaliczają się do spamu, czyli są reklamami, linkami do swoich stron, są podpisywane adresem www, mają dodany adres strony pod komentarzem.
  • Naruszają w jakikolwiek sposób prawo, dobre obyczaje lub promują narkotyki, alkohol, treści erotyczne oraz pornograficzne lub wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, są niemile widziane i będą niepublikowane.

VI. Reklama

 1. Reklamy umieszczane są w Witrynie odpłatnie, a ich cena ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia.
 2. Reklam naruszające prawo lub dobre obyczaje nie są umieszczane w Serwisie.
 3. Publikowane bez zgody Właściciela informacje będące w swej istocie reklamami, będą niezwłocznie usuwane.

VII. Ochrona danych

 1. Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres email) udostępniane Właścicielowi serwisu za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.
 2. Proszę o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem autorowi strony jakichkolwiek danych.

VIII. Kontakt

kontakt@srebrnykruk.pl


IX. Pozostałe postanowienia

 1. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby wszystkie usługi udostępniane za pośrednictwem Portalu działały w sposób ciągły bez zakłóceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z regulaminem korzystaniem przez Użytkownika z serwisu.
  • Problemy w funkcjonowaniu portalu spowodowane zdarze
  • Awarie, przerwy techniczne (konserwacja, przeglądy, itp.) w działaniu serwisu oraz utratę danych spowodowanych czynnikami niezależnymi od Właściciela.
  • niami, których Właściciel nie był w stanie przewidzieć.
 2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej.
 3. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej Witryny przez osoby ją odwiedzające, podlegają przepisom prawa polskiego.

Regulamin - www.srebrnykruk.pl