www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Jubilerstwo

Gemmologia


Nauką zajmującą się kamieniami szlachetnymi i ozdobnymi używanymi w jubilerstwie oraz zdobnictwie jest gemmologia z łacińskiego gemma i greckiego logos.


Słowo gemma pierwotnie stosowane było jako określenie wszystkich kamieni szlachetnych. Później używano go jako nazwy kamieni grawerowanych wykorzystywanych do pieczętowania. Następnie również do kamieni noszonych jako ozdoba. Gemma mająca płaskorzeźbę rżniętą wypukło nazywaną kamea, a wklęsłą zwaną intaglio. Logos oznacza naukę bądź mowę.

Cechy jakościowe barwnych kamieni szlachetnych i ozdobnych są poddawane ocenie metrologicznej. Zasadniczym celem gemmologii jest określenie barwy, jej odcienia i nasycenia, a także pozostałych efektów optycznych oraz własności fizycznych.

Gemmologia jest dziedziną młodą jednak o podstawach sięgających czasów starożytnych. Jej rozwój przypada na XIX wiek wraz z rozkwitem nauk przyrodniczych takich jak; geologia, mineralogia i krystalografia. W następnych latach mocno związała się z podstawowymi kierunkami nowoczesnej fizyki i chemii. Istniejąc na granicy mineralogii, fizyki, chemii materiałów, a także inżynierii materiałowej, skupia się na badaniu składu, struktury, własności materiałów gemmologicznych oraz ich pochodzeniem, metodami pozyskiwania, obrabiania i oceny.


Gemmologia - www.srebrnykruk.pl
Gemmologia

Właściwości kamieni szlachetnych i ozdobnych


Znajomość podstawowych własności kamieni szlachetnych i ozdobnych bywa niezwykle przydatna nie tylko dla szlifierzy kamieni, ale także dla jubilerów, kolekcjonerów oraz osób noszących biżuterię.

Pośród różnych właściwości kamieni szlachetnych i ozdobnych można wydzielić grupę opisującą cechy fizyczne takiej jak; ciężar właściwy czyli gęstość, twardość oraz łupliwość i przełam. W jubilerstwie bardzo ważną cechą kamieni jest ich twardość przekładająca się na odporność przy obróbce.

Drugą grupą są bardzo istotne własności optyczne. Pod ich pojęciem kryje się barwa, połysk, zjawisko takie jak ogień luminescencja czy też inne wrażenia świetlne. Własności optyczne są także przydatne w identyfikacji kamieni.


Właściwości kamieni szlachetnych i ozdobnych
Właściwości kamieni szlachetnych i ozdobnych
Własności fizyczne
Właściwości kamieni szlachetnych i ozdobnych
Własności optyczne