www.srebrnykruk.pl

strzalka

Bibliografia


Wykaz literatury


Poniżej można zapoznać się z literaturą wykorzystaną do napisania e-boka „Artystyczne rękodziło w metalu”. Wykaz ten obejmuje sobą nie tylko pozycje bezpośrednio związane ze złotnictwem i jubilerstwem, ale także te z dziedzin pobocznych takich jak; mineralogia, chemia, numizmatyka, czy ślusarstwo. Na pewno duże grono czytelników do tego spisu będzie mogło dodać jeszcze wiele pozycji, do których udaa się im dotrzeć samodzielnie. Zatem spis ten nie stanowi zbioru zamkniętego i może być uzupełniany.

1. Złotnictwo i probiernictwo, dr F.Zastawniak, „Od nowa” Spółka Wydawnicza, Kraków 1995, wydanie IV; 2. Artystyczna obróbka metali, A.W.Florow, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989; 3. Złotnictwo M.Knoboch, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 197; 4. Polska biżuteria, M. Knboch Wydawnictwo Ossolineum 1980; 5. Dawne złotnictwo technika i terminologia, M. Gradowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984; 6. Grawerstwo, S.Mac, T.Moliński, Biuro Wydawnictw HWiU „Libra”, Warszawa 1984;7. ИскусствоИллюстрированный Справочник По Ювелирным Украшениям  Издательство АРТ‑РОДНИК издание на русском языке 8. Metaloplastyka użytkowa, S.Pallai, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1976;9. Metaloplastyka. Technika formowania, kucia i spajania J.A.Ares, Wydawnictwo Arkady; 10. Odlewnictwo artystyczne, J.Gawroński, J.Szajnar, M.Stawarz, T.Wojarski, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013; 11. Obliczenia złotnicze, J.Nierzwicki, Wydawnictwo „GrennBike”, Gdańsk 2012; 12. Metale szlachetne, M.Jopkiewicz, J.Kubica, Wydawnictwo Libra, Warszawa 1983; 13. Metaloznawstwo, Maria Głowacka(red.), Politechnika Gdańska, Gdańsk 1996; 14. Chemiczna charakterystyka materiałów wykorzystywanych w technikach Metal Clay, A.Łapczuk Krygier, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2015; 15. Ślusarstwo, P.Piotrowski, Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1951; 16. Ślusarstwo metoda poglądowa nauczania rzemiosła, J.Pryeradowski, Zakłady Wydawnictw Spółdzielczych, Warszawa 1958; 17. Galwanotechnika domowa, S.Sękowski, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 1977; 18. Minerały świata, W.Schuman, Wydanie 2 Oficyna Wydawnicza „Alma Press” 2008; 19. Kamienie szlachetne, K.Maślankiewicz, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1987.20. Atlas mineralogii, G.G.Gormaz, J.J.Casanovas, Wiedza i życie, 1992; 21. Minerały Polski, W. Heflik, L.Natkaniec-Nowak, Antykwa, 1998; 22. Mały słownik chemiczny, Jerzy Chodkowski (red.); Wydawnictwo Wiedza, Warszawa 1976; 23. Bibliografia numizmatyki polskiej, M.Gumowski, Toruń 1967; 24. Tysiąc lat monety polskiej, T.Kałkowski, Kraków; 25. Biuletyn Numizmatyczny, organ Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego; 26. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994; 27. Galanteria metalowa artystyczne emaliowanie i kucie w blasze, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1961; 28. Теория и практика ювелирного дела, ЭБреполь Третье издание Машиностроени ЛенинградскоеОтделение 1977. 25; 29. Biżuteria Poradnik kolekcjonera, konsultant wydania angielskieg: Stephean Giles, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2000; 30. B.Cellini, The treatises on goldsmithing and sculpture, Dover, USA, 1967, tłumaczenie Charles'a Roberta Ashbee; 31. E.Brepohl, Theorie und Praxis des Goldschmieds, Fachbuchverlag, Leipzig 1994; 32. E.Brepohl, Theophilus Presbyter und die mittelalterliche Goldschmiedekunst, Wien-Koln-Graz, 1987; 33. H.Maryon, Metelwork and Enamelling, Dover, USA, 1971; 34. O.Untracht, Jewlry Concepts and Technology, Doubleday, USA, 1982; 35. Źródła własne, materiały firmowe, skrypty szkoleniowe, materiały producentów maszyn i urządzeń.

Poza wymienionymi powyżej źródłami drukowanymi dość szeroko korzystałem także z informacji znajdujących się w sieci. Z uwagi na ich mnogość, nie jestem w stanie przytoczyć ich tu wszystkich. Dla tegoż w spisie stron internetowych umieściłem tylko te, z których korzystałem najczęściej. W wykazach tabel, rysunków i zdjęć wykorzystanych przeze mnie, w opisie źródła ich pochodzenia, podjąłem wszelkie możliwe działania, by ustalić autorów tychże prac oraz wskazać pochodzenie materiałów tj. tytułów książek bądź adresów stron internetowych.


SPIS TABEL SPIS STRON INTERNETOWYCH
SPIS ZDJĘĆ SPIS RYSUNKÓW