www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Techniki złotniczo-jubilerskie

Powłoki galwaniczne


Galwanostegia, jest to drugi obok galwanoplastyki dział galwanotechniki zajmujący się powierzchniową obróbką wykańczającą. Polega ona na elektrolitycznym osadzaniu metali na powierzchni wyrobów metalowych lub niemetalowych.


Jej celem jest wytworzenie cienkich mocno związanych z podłożem powłok metalowych, dla ochrony przed korozją, uzyskania pożądanych własności fizycznych lub w celach dekoracyjnych. Katodą w galwanostegii jest przedmiot obrabiany, a anodą płytka z czystego metalu przeznaczonego na powłokę, natomiast elektrolitem jest roztwór soli tego metalu. Galwanostegia głównie odróżnia się od galwanoplastyki tym, że wytworzona powłoka jest trwale związana z podłożem, a w galwanoplastyce powłoka oddzielona jest od powierzchni wyrobu.

Podstawą działania galwanostegii jest wykorzystanie kilku zjawisk fizycznych. Rozpuszczone w wodzie sole, rozpadają się na jony dodatnie – kationy i jony ujemne – aniony, roztwór taki nazywany jest elektrolitem. Przepływ prądu stałego powoduje wydzielanie i przemieszczanie się dodatnich kationów na katodzie połączonej z ujemnym biegunem elektrycznym podczas, gdy ujemne aniony powstają na anodzie tj. biegunie dodatnim. Wszystkie jony metali są dodatnio naładowanymi kationami. Dlatego też przemieszczają się w elektrolicie w stronę katody i osadzają na powierzchni przedmiotu, podłączonego do bieguna ujemnego prądu stałego. Katodą jest przedmiot powlekany, a anodą płytka wykonywana z jak najbardziej czystego metalu pozbawionego domieszek innych pierwiastków. Odstępstwem od tej zasady są anody wykorzystywane w procesie chromowania. Używa się wówczas stopów ołowiu z dodatkiem od 7 do 9 % cyny. Drugi wyjątek, to powody ekonomiczne, wtedy niekiedy stosuje się złocone anody nierozpuszczalne, wytworzone z węgla, stali, albo platyny.

techniki-galwanizacja-rysunek-23-1
Rysunek. Schemat ogniwa elektrolitycznego.

Powłoki galwaniczne - www.srebrnykruk.pl
Powłoki galwaniczne

Przygotowanie powierzchni przedmiotu


Powierzchnia przedmiotu przeznaczonego do powlekania galwanicznego musi być całkowicie wykończona oraz bardzo dobrze oczyszczona, tj. pozbawiona powłok tlenków i tłuszczów. Gwarantuje to właściwe połączenie powłoki z metalem podłoża oraz odpowiednią jakość samej powłoki.

Bardzo ważnym jest usunięcie zatłuszczeń, będących pozostałością tłustego brudu z rąk i past polerniczych. Zanieczyszczenia te są zazwyczaj największą przeszkoda w nakładaniu powłok galwanicznych.

Proces przygotowania wyrobu do obróbki prądem elektrycznym obejmuje; odtłuszczenie, wykwaszenie, wytrawienie i dodatkowo ortęciowanie, gdy chcemy uzyskać wytrzymałą gruba powłokę galwaniczną. W tym celu stosuje się trzy uzupełniające się metody obróbki.

Zabieg przygotowania powierzchni przedmiotu rozpoczyna się zazwyczaj od czyszczenia mechanicznego. Polega ono na szlifowaniu i polerowaniu, gdy chcemy uzyskać gładką powierzchnię bądź, gdy powierzchnia ma być matowa wykonuje się operację piaskowania lub szczotkowania metalu.


Przygotowanie powierzchni przedmiotu
Przygotowanie powierzchni przedmiotu

Czyszczenie mechaniczne


Po szlifowaniu i polerowaniu mechanicznym na powierzchni metalu mimo wszystko zostają śladowe ilości tłuszczów oraz innych zanieczyszczeń takich jak; tlenki chromu, kwasy olejowe, a także pozostałości steryny będące składnikami past polerskich.

Odtłuszczenie, gdy budowa przedmiotu na to pozwala w najprostszy sposób można przeprowadzić przez żarzenie. Rozkłada ono tłuszcze znajdujące się na powierzchni wyrobu.

Wyroby o wielu ostrych zagłębieniach, czyści się z tłuszczu szczecinową szczotką, zwilżoną środkiem odtłuszczającym.

Po oczyszczeniu przedmiotu sposobem mechanicznym poddaje się go dalszym zabiegom chemicznym lub elektrochemicznym.

Czyszczenie mechaniczne
Przygotowanie powierzchni przedmiotu
Czyszczenie chemiczne
Przygotowanie powierzchni przedmiotu
Czyszczenie elektrochemiczne
Powłoki galwaniczne

Elektrolityczne nanoszenie powłok


Grubość i rodzaj powłoki nanoszonej metodą elektrolityczną uzależniona jest od warunków użytkowania przedmiotu.

Warunkami trudnymi określa się te w których przedmiot wystawiony jest na działanie wody morskiej, brudu, pyłu oraz oddziaływanie atmosferyczne szczególnie w obszarach miejskich o znacznym zanieczyszczeniu.

Jako uwarunkowania średnie, klasyfikuje się pomieszczenia zamknięte o znacznej wilgotności, pozbawione ogrzewania oraz warunki atmosferyczne w obszarach poza miejskich.

Natomiast jako warunki lekkie traktowane są pomieszczenia zamknięte suche i ogrzewane.


Elektrolityczne nanoszenie powłok
Elektrolityczne nanoszenie powłok
Złocenie
Elektrolityczne nanoszenie powłok
Srebrzenie
Elektrolityczne nanoszenie powłok
Platynowanie i rodowanie
Elektrolityczne nanoszenie powłok
Miedziowanie
Elektrolityczne nanoszenie powłok
Mosiądzowane, niklowanie i chromowanie
Elektrolityczne nanoszenie powłok
Galwaniczne powlekanie aluminium