www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Rafinacja metali szlachetnych


Odzyskiwanie metali szlachetnych z kąpieli galwanicznych


Najskuteczniejszą metoda odzyskiwania złota z kąpieli galwanicznych jest jego strącanie za pomocą sproszkowanego cynku powodującego wydzielanie się metalu, który jest następnie odsączany, przemywany, rozpuszczany w wodzie królewskiej i w końcu poddawany rafinacji jednym ze sposobów omówionych uprzednio.


Inną metodą jest odparowanie kąpieli galwanicznej do sucha dalej połączenie ze sobą pozostałości z kalcynowaną sodą oraz proszkiem węgla drzewnego i stopienie ich w tyglu szamotowym, uzyskując w ten sposób kulę metalicznego złota. Sposób ten jest rzadko wykorzystywaną ze względu na dużą objętość i wysoki koszt odparowywanego roztworu, a także duże pozostałości po odparowaniu mające w sobie nieznaczne ilości srebra i złota. Dodatkową wadą tej metody jest trudne topienie tych pozostałości ich skłonność do kipienia.

Srebro z kąpieli galwanicznych odzyskuje się przez sześciokrotne rozcieńczenie wodą roztworu i dolanie kwasu solnego inicjującego wydzielanie srebra w formie chlorku srebra. Zabieg ten musi być przeprowadzany pod wydajnym wyciągiem z uwagi na wydzielanie się w tym czasie silnie trującego gazu – cyjanowodoru3-11 nazywanego kwasem pruskim. Otrzymany chlorek srebra starannie przemywa się, odsącza i poddaje rafinacji jedną z uprzednio omówionych metod.


Odzyskiwanie srebra z kąpieli fotograficznych


Srebro można także odzyskiwać z kąpieli fotograficznych przez jego strącanie kwasem siarkowym oraz sproszkowanym cynkiem.


Zabieg ten przeprowadza się dodając na 1 litr roztworu 10 g cynku i odczekaniu paru godzin, by srebro wydzieliło się zupełnie z kąpieli i opadło na dno w formie szlamu. By upewnić się czy wydzielenia srebra jest zupełne zanurza się w roztworze blaszkę czystej miedzi, gdy jej kolor się nie zmienia to można stwierdzić, iż odzyskano całe srebro. Jeżeli po krótkim czasie blaszka zbieleje znaczy to, że srebro nie zostało całkowicie odzyskane i wówczas powinno dodać się jeszcze cynku. Otrzymane srebro przemywa się, następnie roztwarza w rozcieńczonym kwasie azotowym i strąca solą kuchenną, chlorek srebra poddawany rafinacji jedną z uprzednio opisanych metod.

Można także odzyskać srebro z kąpieli fotograficznej wykorzystując do tego siarczek potasowy. Do kąpieli fotograficznej dodaje się roztwór siarczku potasowego, aż do momentu zaprzestania wydzielania się czarnego osadu siarczku srebra. Po jego opadnięciu na dno przemywany jest przez dekantację3-12 oraz odsączany, suszony i dalej wyrażany na żelaznej misce do temperatury czerwonego żaru przy zapewnieniu dobrego dostępu do powietrza. Powoduje to wypalenie się siarki i uzyskanie ciemnego proszku czystego srebra poddawanego topieniu w tyglu grafitowym. Metoda ta skuteczna jest także przy odzyskiwaniu srebra z kąpieli galwanicznych.


3-11 HCN, nieorganiczny związek chemiczny składający się z wodoru, węgla i azotu. Jest to bezbarwna, lotna silnie toksyczna ciecz, o zapachu migdałów. Zaliczany do ogólno trujących środków bojowych w czasie II wojny światowej stosowany pod nazwą Cyklon B w niemieckich obozach koncentracyjnych. Jest wpisany do wykazu Konwencji o zakazie broni chemicznej.

3-12Dekantacja jest to zlewanie cieczy znad osadu zalegającego pod cieczą.


Odzyskiwanie metali z kąpieli - www.srebrnykruk.pl