www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Próba iglicowa

Badanie srebra


Badanie srebra na kamieniu probierczym odbywa się podobnie jak złota, przy czym duża rolę ma tu barwa narysu.


Czyste srebro będzie miało kolor biały. Czym więcej w stopie miedzi, będącej najczęstszym dodatkiem stopowym srebra, tym bardziej kolor stopu nabiera czerwonych odcieni30-5.

Narys wykonywany jest przez kreślenie badanym stopem na kamieniu probierczym równoległych rys. Kreślenie rysy na rysie jest błędem. Wierzchni narys poleruje narys spodni, nadając mu metalicznego połysku, udaremniając tym sposobem wychwycenie subtelnych odcieni barwy. Podobnie jak przy badaniu złota, do kreślenia rysy wystrzegać się powinno punktów lutowania.

Badanie bazuje na dopasowaniu barwy iglicy do takiej samej barwy narysu wykonanego badanym stopem srebra. Otrzymane rezultaty są mało wiarygodne, gdy składnikami stopowymi srebra poza miedzią są metale takie jak cynk, glin czy kadm. Badanie takich stopów wyłącznie na „barwę”, zawyża próbę. Należy wówczas stosować ciecz probierczą chromową tj. ciecz probiercza nr 8, dającą osad koloru krwistoczerwonego, tym mocniej zwarty i barwniejszy, im większa próba srebra.

Stosować także można do analizowania stopów srebra o próbie od 0,700 do 0,900 ciecz srebrową tj. ciecz probierczą nr 9. Na czystym srebrze nie wytwarza ona żadnej plamy i nie daje się jej używać do stopów srebra mających w swoim składzie poza miedzią także inne metale. Jej działanie zbliżone jest do działania chlorku złota. Miedź będąca w stopie srebra redukuje z siarczanu srebra, czyste srebro osadzające się na narysie, tym grubszą i ciemniejszą powłoką, im więcej miedzi jest w analizowanym stopie srebra.

Do badania stopów srebra daje się także używać metodę kropelkową tj. badanie bezpośrednio na przedmiocie. Po oczyszczeniu wyrobu z zanieczyszczeń, powłok tlenków, srebrzenia, poprzez spiłowanie warstewki o grubości 0,3 mm w punkcie niewidocznym, nanosi się kropelkę cieczy chromowej. Pojawienie się krwistoczerwonej plamy świadczy o wykonaniu przedmiotu ze srebra w granicach próby od 0,700 do 0,999.


Próba na posrebrzenie


Kropla cieczy chromowej tj. cieczy probierczej nr 8 naniesiona na posrebrzany przedmiot, wytwarza w punkcie jej działania krwistoczerwony osad potwierdzający autentyczność posrebrzenia.


Ciecz srebrowa tj. ciecz probiercza nr 9, na prawdziwym posrebrzeniu nie daje żadnego widocznego efektu swego działania. Na fałszywym, od razu wytwarza ciemną palmę. Ciecz probiercza nr 4 wytwarza biały osad chlorku srebra na narysie wykonanym wyrobem posrebrzanym. Im ten osad jest mocniej zwarty, tym grubsze jest posrebrzenie. Narys wykonany fałszywym posrebrzeniem, rozpuszcza się całkowicie nie tworząc białego osadu.

Alpaka pod wpływem cieczy chromowej barwi się na brunatno, natomiast ciecz srebrowa wytwarza na niej ciemna plamę.

Ortęciowana powierzchnia wyrobu pod wpływem cieczy chromowej pokrywa się czerwonobrunatnym osadem rozpuszczalnym w wodzie. Nie da się go pomylić z nierozpuszczalnym w wodzie osadem powstającym na powierzchni z prawdziwym posrebrzeniem.


30-5Badając srebro na kamieniu probierczym można stwierdzić, iż czym większa jest zawartość miedzi w stopie srebra, tym czerwona barwa narysu jest intensywniejsza.


Badanie srebra - www.srebrnykruk.pl