www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Prace i wyroby złotniczo-jubilerskie

Zawiasy


Zawiasy wykorzystywane są do ruchomego łączenia ze sobą elementów biżuterii. Sporządza się je zazwyczaj z cienkich rurek.


Głównym problemem spotykanym w trakcie ich wytwarzania jest uzyskanie swobody ruchu, mimo ścisłego przylegania poszczególnych odcinków rurek do siebie. Zasadniczą trudnością jest duże niebezpieczeństwo wycieku lutu w trakcie lutowania poszczególnych elementów. Rozwiązaniem tego problemu jest umieszczenie lutowanych części zawiasu w specjalnie przygotowanym rowku i lutowanie, najpierw ich z jednej strony, a następnie z drugiej oraz dokładne spasowanie elementów.

prace-zlotnicze-rysunek-nr-29-42-zawias-umieszczenie-rurki
Rysunek. Umiejscowienie rurki w trakcie sporządzanie zawiasu. A – bez rowka, B – z rowkiem.

Zawiasy tak jak większość prac jubilerskich można wykonać na wiele sposobów. Jeden z nich rozpoczyna się od wybrania półokrągłym pilnikiem zaokrąglonych rowków w miejscach przewidzianym dla zawiasów. Następnie metalową rurkę tnie się, zachowując kąt prosty do osi zawiasu, na taką ilość odcinków z jakiej składać będzie się gotowy zawias. Ich liczba zawsze powinna być nieparzysta. W przygotowane pocięte odcinki rurek, wsuwa się stalowy drut o średnicy nieco mniejszej od średnicy wewnętrznej rurki, pokryty uprzednio cienką warstwą gliny. Po ciasnym spasowaniu elementów zawiasu, umieszcza się je w przygotowanych gniazdach, układa pelki lutu i lutuje. Należy zwrócić uwagę, by rurki zawiasu tworzące jego prawą i lewą część, zostały przylutowane po odpowiedniej stronie wyrobu. Glina wykorzystywana jest jako zabezpieczenie przed niekontrolowanym rozlaniem się lutu poza punkty lutowania.

Zdjęcie nr 2-89
Rysunek. Sporządzanie zawiasu. A – bez stosowania drutu, B – z użyciem drutu stalowego.

Do sporządzania zawiasu drugą metodą, wykorzystuje się jako materiał pomocniczy drut stalowy. Podobnie jak w wyżej opisanym sposobie pracę rozpoczyna się od przygotowania zaokrąglonych zagłębień w łączonych elementach wyrobu. Następnie sporządzana jest potrzebna ilość odcinków rurek (tak jak poprzednim razem). Jeden zestaw rurek umieszcza się prostopadle do osi zawiasu w zgłębieniu na pierwszej części przedmiotu, przetyka przez nie stalowy drut i po unieruchomieniu cienkim drutem lutuje. Stalowy drut przełożony prze rurki usuwa się i następnie dokładnie dopasowuje pozostałe odcinki rurek, do stykających się z już przylutowanymi elementami zawiasu, tak by szczeliny między nimi były jak najmniejsze. Unieruchamia się je cienkim drutem, ponownie przekłada przez rurki stalowy drut i przystępuje do lutowania.

Jako trzpień zawiasu wykorzystać można dopasowane pręciki wykonane z tych samych metali co rurki zawiasu. Zabezpiecza się je przed wypadnięciem poprzez zaklepanie ich końców lub zaślepienie skrajnych otworów zawiasu.

prace-zlotnicze-zdjecie-nr-29-48-01-zawias-robienie
Zdjęcie. Sporządzanie zawiasu.

Zawiasy - www.srebrnykruk.pl