www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Techniki złotniczo-jubilerskie


Kształtowanie blach

Artystyczne kształtowanie blach obejmuje wiele zabiegów takich jak; cyzelowanie, sztancowanie, klepanie czy wyoblanie. Wszystkie te techniki w zasadzie polegają na wywieraniu na metal za pomocą odpowiednich narzędzi, nacisku powodującego trwałą zmianę kształtu obrabianego przedmiotu.


Kształtowanie blach - www.srebrnykruk.pl
Kształtowanie blach

Kształtowanie blach - cyzelowanie

Cyzelowanie jest techniką artystycznej obróbki metali wykorzystywaną w bardzo szerokim zakresie do uzyskiwania wypukłych wizerunków, płaskorzeźb, figuratywnych kompozycji, czy też motywów liniowo-graficznych, dwuwymiarowych, a nawet trójwymiarowych wyrobów.

Cyzelowaniem można wykonywać proste prace, takie jak fakturowanie oraz bardziej złożone jak wierne przedstawienie postaci zwierząt bądź ornamenty roślinne.

Metoda ta wykorzystywana jest do zarówno do wyrobu ozdób jubilerskich oraz wielkogabarytowych figur z aluminium, miedzi i stali.

Możemy w ramach tej metody obróbki artystycznej wyodrębnić dwie podstawowe niżej wspomniane techniki.

  • Repusowanie, cyzelowanie kształtujące tj. uwypuklanie, formowanie na zimno przedmiotów artystycznych z blachy.
  • Cyzelowanie wykańczające, wykorzystywane do gładzenia i wykańczania wyrobów.
Cyzelowanie
Cyzelowanie
Repusowanie – cyzelowanie kształtujące
Cyzelowanie
Cyzelowanie przedmiotów wewnątrz pustych
Cyzelowanie
Cyzelowanie wykańczające - dekoracyjne
Kształtowanie blach

Trybowanie – klepanie na zimno

Klepanie – trybowanie jest jednym z najdłużej stosowanych sposobów formowania blachy na zimno w którym to używa się do modelowania uderzeń młotka, a wynikiem tych oddziaływań jest zginanie, rozciąganie czy też wyciąganie blachy, zgodnie z zakładanym kształtem.

Zasadniczą różnicą w stosunku do kowalstwa jest to, że proces formowania metalu przebiega bez jego podgrzewania. Natomiast od cyzelowania klepanie różni się tym, iż wykonywane jest głównie przez bezpośrednie uderzenia młotkiem, a narzędzia pomocnicze takie jak np. punce wykorzystywane są sporadycznie.

Jest to metoda kształtowania czaso i pracochłonna wykorzystywana do wykonywania wyrobów artystycznych i ozdobnych. Grubość obrabianych w ten sposób blach wykonanych ze złota, srebra, miedzi lub żelaza nie przekracza 2 mm.

Metody klepania można podzielić na swobodne klepanie ręczne, klepanie na modelach i nieomawiane w niniejszym opracowaniu, klepanie zmechanizowane.

Trybowanie - klepanie na zimno