www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Próba metalu szlachetnego

Obliczanie żądanej próby stopu


Obliczanie żądanej próby stopu odbywa się w dwóch krokach. W pierwszej kolejności należy wyliczyć wagę całego stopu korzystając ze wzoru;


Drugim krokiem jest uzyskanie wagi dodatków stopowych wykonywane przy pomocy równania;

Wzór

Przykład 1.

Ile należy dodać dodatków stopowych do 10 g złota próby 0,999 aby uzyskać z niego złoto o próbie 0,585.

Rozwiązanie.

Obliczenie masy stopu uzyskanego w wyniku dodania do złota próby 0,999 dodatków stopowych wykonuje się zgodnie ze wzorem;

Wzór

Mając masę całkowitą uzyskanego stopu wylicza się ilość dodatków stopowych niezbędnych do uzyskania stopu złota o próbie 0,585, korzystając z zależności iż różnica wagi uzyskanego stopu i wagi czystego metalu = waga dodatku stopowego czyli;

Wzór

Dla upewnienia się poprawności uzyskanego wyniku korzystając ze wzoru na próbę wykonuje się obliczenia sprawdzające;

Wzór

Przykład 2.

Obniżanie próby stopu czyli wyliczenie ilości miedzi dodawanej do złota prób 0,750 o wadze 50 g, aby uzyskać stop o próbie 0,585

Rozwiązanie.

Krok pierwszy to obliczenie zawartości czystego metalu w posiadanym stopie;

Wzór

uzyskujemy w ten sposób ilość czystego metalu do dalszych wyliczeń.

Krok drugi to obliczenie wagi stopu o żądanej niższej próbie w oparciu o wzór;

Wzór

Krok trzeci obliczenie ilości miedzi dodawanej za pomocą odejmowania wagi czystego stopu, czyli:

Wzór

Sprawdzenie poprawności wyliczeń z wykorzystaniem wzoru na próbę:


Obliczanie żądanej próby stopu - www.srebrnykruk.pl