www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Obróbka wykańczająca

Skrobanie


Skrobanie jest rodzajem obróbki wykańczającej stosowanej przede wszystkim do wyrobów jubilerskich i odlewanych w celu nadania płaszczyznom czystej oraz gładkiej powierzchni, a także do usuwania śladów poprzedniej obróbki.


Może być one wykonywane skrobakami ręcznymi, mechanicznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi. Skrobaki wytwarza się z takich samych materiałów jak pilniki, tj. ze stali węglowej narzędziowej lub stali narzędziowej stopowej. Ich ostrza mogą mieć kształt łukowy bądź prosty

Zdjęcie nr 9-3
Zdjęcie. Skrobak – szaber.

Skrobakiem zeskrobuje się z kształtowanej powierzchni bardzo cienki wiór, o grubości od 0,05 do 0,2 mm podczas obróbki zgrubnej, przy posuwach o długim skoku. Podczas obróbki dokładnej, przy krótkich ruchach, grubość skrawanej warstwy wynosi od 0,02 do 0,01 mm.

W czasie pracy skrobak powinien być trzymany pod kątem 30o w stosunku do obrabianego przedmiotu.

Zdjęcie nr 9-4
Zdjęcie. Skrobak – szaber prosty.

Skrobakiem pracuje się najczęściej nie w poprzek, a swzdłuż rys pilnika. Daje to w rezultacie delikatną, równą, gładką i spozbawioną falistości powierzchnię.


Skrobanie - www.srebrnykruk.pl