www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Powlekanie chemiczne metali

Srebrzenie i platynowanie metodą chemiczną


Srebrzenie


Srebrzenie przez pocieranie stosuje się do korekty srebrzenia galwanicznego.


Wykonuje się je mieszaniną składającą się z 10 części chlorku srebra, 20 części soli kuchennej oraz 20 części kamienia winnego, sproszkowanych starannie w moździerzu i zarobionych wodą na papkę. Otrzymana masą używając korka, bądź miękkiej skóry pokrywa się powierzchnie wyrobu.

Srebrzenie przez kontakt wykonuje się w sposób taki sam jak złocenie. Stosowana jest kąpiel srebrowa złożona z 15 g azotanu srebra, 25 g cyjanku potasu i 1 litra wody destylowanej. Podgrzanie kąpieli znacznie skraca czas zabiegu. Bardzo dobrze srebrzy się miedź i jej stopy, natomiast pozostałe metale muszą być przed srebrzeniem pomiedziowane.


Platynowanie


Platynować można bezpośrednio srebro oraz stopy miedzi, pozostałe metale należy uprzednio pomiedziować.


Wyroby polerowane, cienko platynowane, utrzymują swój połysk, a grubo platynowane należy poddawać po zakończeniu zabiegowi szczotkowania i polerowania.

Platynowanie przez kontakt wykonuje się w kąpieli przygotowywanej z 10 g chlorku platynowego, 200 g soli kuchennej i 1 litra wody destylowanej. Do roztworu tego dodaje się wodorotlenku sodowego, aż do zajścia reakcji alkalicznej i następnie podgrzewa się go do wrzenia, wykorzystując cynk jako kontakt22-8.


22-8Kontakt to katalizator kontaktowy, występujący w formie ciała stałego, wpływa na szybkość reakcji cieczy i gazów.


Srebrzenie i platynowanie metodą chemiczną - www.srebrnykruk.pl