www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Gięcie

Obliczanie długości giętego półwyrobu


Długość półwyrobu, który będzie gięty oblicza się w oparciu o rysunek przyjmując za punkt wyjściowy długość warstwy obojętnej, niezmieniającej wymiarów w czasie formowania.


Gdy efektem obróbki będą wewnętrzne kąty proste bez zaokrągleń to korzystamy w obliczeniach ze wzoru poniżej.

Wzór

gdzie; „L” to długość półwyrobu, „l1” i „l2” oznacza długość sąsiednich odcinków prostych gotowego, dowolnie wygiętego wyrobu w mm, a „m” to połowa grubości materiału w mm. Aby zobrazować działanie wzoru rozpatrzymy przykład jego działania.

  • Obliczamy długość półwyrobu zaginanego pod kątem prostym bez zaokrągleń gdzie odcinki proste mają, a grubość półwyrobu o przekroju kwadratowym wynosi 8 mm wówczas korzystamy ze wzoru; Wzór Wynik zaokrąglamy wzwyż, jeśli przewiduje się piłowanie brzegów na wymiar. Gdy potrzebujemy obliczyć długość półwyrobu o określony promień zagięcia to korzystamy ze wzoru poniżej. Wzór Gdzie; „L” to długość półwyrobu, „l1” i „l2” oznacza długość sąsiednich odcinków zagięcia w mm, „R” to promień zagięcia warstwy neutralnej w mm, „m” to połowa grubości materiału w mm, „α” to kąt zagięcia w stopniach. Do zobrazowani działanie wzoru rozpatrzymy dwa przykłady jego działania.
  • Obliczamy długość okrągłego drutu o średnicy, zaginanego pod kątem, z promieniem gięcia, długość odcinków zagiętych i korzystamy ze wzoru; Wzór
  • Obliczając długość płaskownika o przekroju prostokątnym i o grubości 0,5 mm, zaginanego w pierścień (wówczas kąt zagięcia = 360o) o średnicy wewnętrznej wynoszącej 26 (wówczas promień zagięcia = 13 mm) korzystamy ze wzoru; Wzór Wynik zaokrąglamy wzwyż, by uzyskać nadmiar materiału na obróbkę punktu styku pierścienia po zgięciu.

Obliczanie długości giętego półwyrobu - www.srebrnykruk.pl