www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Metale nieżelazne

Magnez


Magnez nazwa łacińska magnesium symbol chemiczny Mg, jego cechy zewnętrzne są bardzo podobne do aluminium, jest jednak mniej plastyczny i bardziej podatny na korozję. Staje się kowalny w wysokiej temperaturze, wyodrębniono go w stanie czystym w 1808 roku. Gęstość magnezu wynosi 1,7 g/cm3, barwa srebrzystobiała. Temperatura topnienia, to 650oC, a temperatura wrzenia 1090oC.


W stanie czystym spala się w powietrzu wywołując oślepiające białe światło. Stosowany jest w pirotechnice oraz do uzyskiwania efektów świetlnych2-16. Rozpuszcza się w kwasach, jest za to odporny na działanie silnych ługów.

zdjęcie nr 2-37
Zdjęcie. Magnez.

Wytwarza się z niego stopy odlewnicze z dodatkiem aluminium, manganu, cynku, miedzi, kadmu oraz przeznaczone do obróbki plastycznej z takimi samymi dodatkami tylko w mniejszej ilości. Jest jednym z częściej spotykanych w naturze pierwiastków, znajduje się w ilości 2,74 % w skorupie ziemskiej pod postacią minerałów; dolomitu, magnezytu, kizerytu, biszofitu, karnalitu, kainitu, i szenitu.

zdjęcie nr 2-38
Zdjęcie. Kryształy magnezu.

W wodzie morskiej znajdzie się w ilości około 0,12 %, w formie soli Mg2+. Nie występuje w postaci pierwiastkowej. Pozyskuje się go za pomocą redukcji tlenku magnezu lub metodami elektrochemicznymi

W wytwórczości artystycznej odlewy stopów magnezu wykorzystuje się głównie do masowej produkcji przedmiotów dekoracyjnych i galanterii. Wyroby te łatwo ulegają miedziowaniu i mosiądzowaniu metodami galwanicznymi, co znacznie poprawia ich walory dekoracyjne. Stopy magnezu wykorzystywane są również w produkcji obudów niektórych urządzeń elektronicznych i precyzyjnych oraz w przemyśle kosmicznym2-17.


zdjęcie nr 2-39
Zdjęcie. Magnezyt.
 • Bywa bezbarwny lub ma barwy białą, żółtą do brązowej oraz szarą do niemalże czarnej o połysku szklistym bądź matowym, jest nieprzezroczysty.
 • Występuje w Austrii, Czechach, Grecji, Włoszech, Norwegii, Szwecji, Rosji, Chinach, USA.
 • W Polsce spotykany na Dolnym Śląsku w Masywie Ślęży w okolicach Głogowa-Jordanowa, Grochowa-Braszowic i Szklar.
 • Używany jest w metalurgii do pozyskiwania metalicznego magnezu.
 • Jest poszukiwanym kamieniem kolekcjonerskim i z rzadka, wykorzystuje się go w jubilerstwie jako kamień ozdobny.
zdjęcie nr 2-40
Zdjęcie. Kizeryt.
 • Jest bezbarwny lub o barwie białej, żółtawej, czerwonawe, szarej o połysku szklistym, przeświecający zmętniały.
 • Występuje w Austrii, Niemczech, USA i Indiach.
 • W√Polsce spotykany w okolicach Kłodawy.
 • Pozyskuje się z niego sole magnezowe.
 • Jest poszukiwany przez kolekcjonerów.
zdjęcie nr 2-41
Zdjęcie. Karnalit.
 • Barwa żółta do brązowej, czerwonawy rzadko biały, bezbarwny bądź niebieskawy o połysku szklistym do tłustego z metalicznym migotliwym poblaskiem, przezroczysty do prześwitującego.
 • Występuje w Niemczech, Hiszpanii, Rosji, Iranie, Libii, Kanadzie, USA.
 • W Polsce spotykany w okolicach Kłodawy i Inowrocławia.
 • Wykorzystywany do otrzymywania metalicznego magnezu.

2-16W temperaturze powyżej 700oC magnez ulega samozapłonowi.

2-17Magnez stosuje się w przemyśle kosmicznym z uwagi na jego niewielki ciężar i dobry stosunek wytrzymałości mechanicznej do masy.


Magnez - www.srebrnykruk.pl