www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Dane adresowe

Administracja probiercza

Urzędy probiercze

Organami administracji probierczej w Polsce są Prezes Głównego Urzędu Miar oraz dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych (w Warszawie i w Krakowie)

Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych wykonują zadania własne za pomocą okręgowych urzędów probierczych i ich wydziałów zamiejscowych.

W zakres działalność administracji probierczej wchodzi: badanie zawartości metali szlachetnych w wyrobach, półfabrykatach, surowcach i złomie oraz oznaczanie ich polską cechą probierczą, a także wydawanie świadectw badania. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo probiercze oraz współpracę w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.


Administracja probiercza - www.srebrnykruk.pl
Administracja probiercza

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie


Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

Tyrytorialny zakres działania OUP Warszawa
Herb kujawsko-pomorski Kujawsko-pomorskie
Herb lubelskie Lubelskie
Heb łódzkie Łódzkie
Herb mazowieckie Mazowieckie
Herb podlaskie Podlaskie
Herb pomorskie Pomorskie
Herb warmińsko-mazurskie Warmińsko-mazurskie

Jego siedziba mieści się pod adresem:

Herb Warszawy adres 00-139 Warszawa ul. Elektoralna 2
telefon 22 620 33 94; 22 620 27 85
email oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl
strona www www.oup.waw.pl

Wydziały zamiejscowe znajdują się w;

Herb Bydgoszcz adres 85-082 Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 16
telefon 52 322 98 96; 52 584 01 33
email oup.warszawa.bydgoszcz@gum.gov.pl
Herb Białystok adres 15-396 Białystok ul. Kopernika 89
telefon 85 742 81 44
email oup.warszawa.bialystok@gum.gov.pl
Herb Gdańsk adres 80-308 Gdańsk ul. Polanki 124C
telefon 58 345 49 52; 58 520 31 26
email oup.warszawa.gdansk@gum.gov.pl
Herb Łódź adres90-132 Łódź ul. Narutowicza 75
telefon 42 679 10 95; 42 678 77 66 wew. 161; 162
email oup.warszawa.lodz@gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
Administracja probiercza

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie


Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie swym zakresem działalności obejmuje województwa: małopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie.

Tyrtorialny zakres działania OUP w Krakowie
Herb małopolskie Małopolskie
Herb dolnośląskie Dolnośląskie
Herb lubuskie Lubuskie
Heb opolskie Opolskie
Herb podkarpackie Podkarpackie
Herb śląskie Śląskie
Herb świętokrzyskie Świętokrzyskie
Herb wielkopolskie Wielkopolskie
Herb zachodnio-pomorskie Zachodniopomorskie

Znajduje sę pod adresem:

Heb Kraków adres 31-511 Kraków ul. Rakowicka 3
telefon 12 421 05 01; 12 422 65 71
email oup.krakow@gum.gov.pl
strona www http://oup.krakow.gum.gov.pl

Wydziały zamiejscowe rozlokowane są w:

Herb Chorzów adres 41-506 Chorzów ul. Kilińskiego 5
telefon 32 241 31 58
email oup.krakow.chorzow@poczta.gum.gov.pl
Herb Częstochowa adres 42-200 Częstochowa Al. N.M.P.35a
telefon 34 324 78 59
email oup.krakow.czestochowa@poczta.gum.gov.pl
Herb Poznań adres 61-893 Poznań ul. Krakowska 19
telefon 61 852 65 57
email oup.krakow.poznan@poczta.gum.gov.pl
Herb Wrocław adres 53-645 Wrocław ul. Młodych Techników 61/63
telefon 71 355 53 51
email oup.krakow.wroclaw@poczta.gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie