www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Techniki złotniczo-jubilerskie

Metal Clay


Technika Metal Clay wykorzystująca glinki metali jest bardzo interesującym materiałem do sporządzania biżuterii, wyrobów dekoracyjnych i niewielkich rzeźb. Jej początki sięgają 1990 roku, gdy to w Japonii opatentowano pierwszy tego typu produkt.


Metal Clay jest miękką elastyczna substancją zawierającą mikroskopijne cząsteczki czystego metalu np. srebra bądź złota, związane spoiwem organicznym na bazie wody. Jest mieszaniną substancji opisanych poniżej.

  • Metal, będący najważniejszym składnikiem występuje w glince w formie bardzo drobnego proszku. Rozdrobnienie metalu determinuje jakość glinki, a jego rodzaj, srebro, złoto, miedź czy brąz, narzuca temperaturę, czas, a także warunki wypalania uzależnione od właściwości fizykochemicznych metalu. Metale łatwo ulegające utlenianiu powinno się wypalać w otoczeniu ograniczającym to zjawisko.
  • Wypełniacze organiczne, ich głównym zadaniem jest utrzymanie suchego metalicznego proszku i nadanie mu plastycznej formy. Zazwyczaj wykorzystuje się metylocelulozę19-1, karboksymetyloceluloze19-2, skrobie, alkohol poliwinylowy19-3, a nawet mąkę pszenną.
  • Topniki poza zapobieganiem utlenianiu ułatwiają wiązanie glinki. Stosuje się np. kalafonie, boraks czy chlorek amonu.
  • Gliceryna, ponieważ szybko absorbuje wilgoć, to spowalnia wysychanie i utlenianie oraz ułatwia obróbkę glinki.
  • Woda będąca rozpuszczalnikiem składników glinki, najlepiej gdy jest destylowana gdyż substancje zawarte w zwykłej wodzie takie jak sole mineralne czy związki chloru, mogą wchodzić w rekcje z pozostałymi składnikami glinki.
  • Olejki eteryczne ułatwiają pracę z glinką, uplastyczniają ja, nadają przyjemny zapach i spowalniają utlenianie metalu.

19-1Metyloceluloza – eter metylowy celulozy jest to organiczny związek chemiczny, hydrofilowy, rozpuszczalny szczególnie dobrze w zimnej wodzie. Ma postać stałą, włóknistą w kolorze szarobiałym.

19-2Karboksymetyloceluloza, polimer półsyntetyczny, pochodna celulozy ma postać białego sypkiego proszku, rozpuszczalnego w wodzie.

19-3Alkohol poliwinylowy jest to ester etenylowy kwasu octowego, polimer z etanolem, białe ciało stałe, rozpuszczalne w gorącej wodzie.


Metal Clay - www.srebrnykruk.pl