www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Powlekanie chemiczne metali

Złocenie metodą chemiczną


Chemiczne powlekanie złotem wykonuje się trzema sposobami poprzez zanurzenie, pocieranie oraz kontakt.


Złocenie przez zanurzenie w kąpieli sporządzonej z 2 g chlorku złotowego, 15 do 20 g cyjanku potasu, 50 g fosforanu sodowego, 10 g siarczynu sodowego rozpuszczonych w 1 litrze widy destylowanej.

W roztworze tym ogrzanym do wrzenia, zanurza się wykonane z miedzi, mosiądzu bądź tombaku, wcześniej oczyszczone, odtłuszczone oraz wypolerowane wyroby. Natychmiastowe pozłocenie uzyskuje się po parokrotnym energicznym zanurzeniu przedmiotu w kąpieli. Następnie wyrób usuwa się z roztworu, płucze w zimnej i później w gorącej wodzie oraz suszy w ciepłych trocinach.

Związki złota i cyjanku potasu znajdujące w kąpieli należy, co jakiś czas uzupełniać, gdyż w trakcie złocenia zużywają się. Gdy pozłocenie jest nieczyste świadczy to o zanieczyszczeniu roztworu miedzią. Kąpiel taka jest niezdatna do dalszego stosowania.

Złocenie przez pocieranie wykorzystywane jest zazwyczaj do korekty niezbyt dobrze wykonanego złocenia galwanicznego. Wykonuje się je przy pomocy proszku złota, sporządzonego przez roztworzenie złota w wodzie królewskiej i nasycenie roztworem skrawków płótna, później suszonych i uważnie zwęglanych oraz w końcu ucieranych w moździerzu na miałki proszek. Pozłacane miejsce czyści się szlamowaną kredą oraz spirytusem. Naciera uzyskanym złotym proszkiem, używając do tego nadwęglonego korka nasączonego octem. Rozcieranie proszku musi być wykonywane z wprawą gdyż, gdy jest zbyt wolne i słabe, a także zbyt energiczne, to wówczas złoto nie przywiera do powierzchni wyrobu. Istotnym jest także by wilgotność proszku była odpowiednia, nie może on być ani za suchy, ani za mokry. Pozłocona powierzchnia polerowana jest stalą bądź krwawnikiem.

Barwa czerwona pozłocenia możliwa jest do uzyskania po dodaniu do roztworzonego w wodzie królewskiej złota, niewielkiej ilości azotanu miedzi.

Złocenie przez kontakt wykonywane jest na wyrobach przygotowywanych w sposób analogiczny jak dla złocenia galwanicznego, przez zawieszenie w kąpieli złotowej razem z czystym cynkiem. Wytwarza się wówczas bardzo słabe ogniwo galwaniczne, jednak o napięciu zapewniającym inicjację procesu osadzania jonów złota na powierzchni wyrobu. Równocześnie na cynk także nanoszona jest cienka złota powłoka. W momencie zupełnego pokrycia powierzchni cynku złotem, przepływ prądu zostaje przerwany i kończy się osadzanie złota na wyrobie.

Roztwór do złocenia przez kontakt może mieć skład jak wszystkie kąpiele złotowe cyjankaliczne używane w złoceniu galwanicznym pod warunkiem zwiększenia ilości cyjanku potasu o 6 do 8 g na 1 litr kąpieli. Przykładowy skład takiej bardzo skutecznej kąpieli zawiera tabela.

techniki-powlekanie-tabela-powloki-metalowe-na-goraco-natryskowa-metalizcja-tabela-22-2
Tabela. Skład kąpieli do złocenia przez kontakt.

W miejsce cynku można także stosować glin.

Złocenie przez kontakt nie jest zbyt opłacalne. w jego wyniku uzyskuje się niezbyt gruba powłokę i poza naprawami korzysta się z niego przy złoceniu drobnych wyrobów. Wnętrza wyrobów takich jak np. pucharki czy tabakierki, złoci się przez napełnienie ich ogrzaną kąpielą złotową i włożenie do nich kawała cynku bądź glinu. Po upływie paru minut przedmiot pokrywa się warstewką złota.

Niewielkie wyroby najdogodniej złoci się wkładając je do aluminiowych podziurkowanych naczyń, zanurzanych następnie w kąpieli i parokrotnie potrząsanych. Ułatwia to równomierne naniesienie powłoki złota na wszystkie wyroby. Pozłocone wyroby płucze się w wodzie, suszy i czasami nanosi na nie lakier celuloidowy.

Złota powłokę z naczynia aluminiowego, usuwa się zanurzając je w kwasie azotowym, a z naczynia cynkowego, przez zeskrobanie bądź zeszlifowanie.


Złocenie metodą chemiczną - www.srebrnykruk.pl