www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Techniki złotniczo-jubilerskie

Obróbka wykańczająca


Obróbka wykańczająca jest ostatnim zabiegiem wykonywanym przez twórcę w trakcie wytwarzania wyrobów artystycznych. Pod tym pojęciem kryje się cały szereg czynności oraz metod nadających przedmiotowi końcowy wygląd. Od tego procesu w dużej mierze uzależniony jest ostateczny artystyczny efekt całej pracy artysty czy rzemieślnika. Umiejętne stosowanie jednego bądź wielu sposobów obróbki wykańczającej, umożliwia spotęgowanie wyrazistości kompozycji, czy też podkreślenie lub złagodzenie wybranych elementów wyrobu. Pozwala ona np. na uwypuklenie wzorów wystających ponad tło, poprzez jego przyciemnienie, dzięki czemu zwiększa się kontrastowość części lub całego rysunku

Wyodrębnia się trzy zasadnicze rodzaje obróbki wykańczającej; mechaniczna, chemiczna oraz elektrochemiczna. W tym dziale zajmiemy się mechaniczną obróbką wykańczającą.


Obróbka wykańczająca - www.srebrnykruk.pl
Obróbka wykańczająca
Szczotkowanie
Obróbka wykańczająca
Skrobanie