www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Powlekanie metali na gorąco

Metalizacja natryskowa oraz złocenie i srebrzenie miedzi czarnym lakiem


Metalizacja natryskowa


Metalizacja wykorzystywana jest do nanoszenia metalowych powłok z np. brązu, miedzi, cynku czy stali na przedmioty metalowe i niemetalowe wykonane z materiałów takich jak; gips, drewno, cement, a nawet papier.


Metoda ta polega ona na natryskiwaniu metalu będącego pod postacią pręta lub proszku topionego w specjalnym urządzeniu, nazywanym pistoletem metalizacyjnym. Następnie proszek ten rozpylany jest sprężonym powietrzem na metalizowaną powierzchnię. Drobne cząsteczki płynnego metalu wyrzucane z urządzenia osiadają na powierzchni wyrobu, tworząc jego osłonę. Warstwa ta może być polerowana szlifowana oraz oksydowana. Grubość uzyskanej powłoki waha się pomiędzy 0,01, a 0,5 mm i niekiedy więcej.

Wadą tej metody jest łączenie się natryskiwanego metalu z podłożem w sposób czysto mechaniczny bez jego nadtapiania. Jest to efektem osiągania przez cząstki natryskiwanego metalu dużych prędkości i wynikającego z tego faktu szybkiego ich stygnięcia. Daje to niższą gęstość nanoszonej warstwy niż w przypadku odlewania czy walcowania. Przykładowe różnice gęstości takich powłok podano w tabeli. Przyczynia się to również do dużej porowatości natryskiwanej warstwy, będącej w związku z tym słabą ochroną antykorozyjną, wymagającą w tym zakresie dodatkowych zabiegów.

techniki-powlekanie-tabela-powloki-metalowe-na-goraco-natryskowa-metalizcja-tabela-22-1
Tabela. Zestawienie różnic gęstości powłoki natryskowej i metalu lanego.

Dużą zaletą tej technologii są jej walory dekoracyjne. Wykorzystuje się tu możliwość nanoszenia powłok praktycznie z każdego metalu na wyroby metalowe i niemetalowe o różnorakich kształtach oraz rozmiarach bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym jak i w miejscu ich montażu.

Na rysunku poniżej przedstawiono schemat procesu metalizacji natryskowej oraz budowy pistolet do metalizacji metodą płomieniową22-7.

techniki-powlekanie-rysunek-22-1-powloki-metalowe-na-goraco-natryskowa-metalizcja-
Rysunek. Schemat procesu i pistoletu do metalizacji natryskowej metodą płomieniową. A – gaz, B – zbiornik na proszek, C – dysza, D – gaz nośny z proszkiem, E – płomień, F – podłoże.

Złocenie i srebrzenie miedzi z użyciem czarnego laku


Technika powlekania czerwonej miedzi srebrem lub złotem z użyciem czarnego laku, jest dawną obecnie praktycznie nieznaną i nieopisaną w żadnej literaturze metodą. Próbę jej odtworzenia podejmowało wielu rzemieślników i naukowców, jednym z nich był prof. F.Ja. Miszukow.


Według jego przypuszczeń przebieg poszczególnych zabiegów był następujący. Na starannie oszlifowany arkusz blachy z czerwonej miedzi o grubości od 1 do 3 mm nanoszono lak o składzie; 12 części terpentyny, 8 części asfaltu, 4 części żółtego wosku i 2 części smoły. Lak przygotowywano gotując w kąpieli wodnej wszystkie jego składniki, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Jednocześnie nagrzewano miedzianą blachę i na jej podgrzanej powierzchni, rozprowadzano cienką, jak najrówniejszą powłokę laku. Następnie pokrytą lakiem blachę okopcano nad płomieniem, aż do jej zaczernienia. Później nad małym płomieniem należało osuszyć blachę, uważając, by lak się nie zagotował. Na przygotowanej tym sposobem powierzchni, odpowiednio zaostrzonymi ostrzami, wyskrobywano wzory pod postacią cienkich zarysów, płaskich powierzchni, czy też miejscowych odczernień. Wystarczającym było dość płytkie skrobanie, odsłaniające z pod laku miedzianą powierzchnię. Po wykonaniu wzoru blachę podgrzewano do momentu sczernienia miedzi i wytrawiano ją w słabym 5 % roztworze kwasu siarkowego, nierozpuszczającego laku. Kolejna czynnością było staranne przemycie blachy. Na jej wilgotną jeszcze powierzchnię, nanoszono uprzednio sporządzony amalgamat złota. Rtęć łącząc się z odsłoniętą miedzią pokrywała linie wzorów, wyrównaną srebrzystą powłoką. Ponowne podgrzanie blachy odparowywało rtęć, dając tym sposobem pozłoconą powierzchnię rysunku.

Obecnie zamiast niebezpiecznego dla zdrowia złocenia lub srebrzenia ogniowego amalgamatami, wykorzystuje się złocenie lub srebrzenie galwaniczne. Przy czym stosuje się zimne kąpiele w elektrolitach cyjankowych, gdyż w odróżnieniu od ciepłych, lak nie poddaje się ich szkodliwemu działaniu i nie oddziela od warstwy miedzi.

Można także lak nanosić na powierzchnię mosiądzu i po wyskrobaniu wzoru oraz pokryciu go nitrocelulozowym lakierem bezbarwnym, uzyskać efekt podobny do dawnych powlekanych złotem przedmiotów.


22-7W metodzie płomieniowej stosowany jest środek natryskowy w postaci proszku. Zostaje on w lub poza pistoletem stopiony przez strumień plazmy i skierowany na podłoże. Plazma wytworzona zostaje przez łuk elektryczny i zogniskowana, spala się w argonie, helu, azocie, wodorze lub w mieszance tych gazów. W tym procesie gazy ulegają dysocjacji i jonizacji, uzyskując wysokie prędkości wypływu i w trakcie rekombinacji, oddają swoją energię cieplną cząsteczkom.


Metalizacja natryskowa oraz złocenie i srebrzenie miedzi czarnym lakiem - www.srebrnykruk.pl