www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Spawanie

Gazowe cięcie metali i ich stopów


Gazowe cięcie wykonywane jest najczęściej tlenem. Polega ono na dzieleniu metali poprzez ich miejscowe spalenie (utlenienie) w strumieniu czystego tlenu i wydmuchiwania powstałych tlenków.


Metoda ta nie jest stosowana w obróbce wszystkich metali i ich stopów, a w praktyce używa się ją do stali węglowych i wybranych stali niskostopowych. Jest to rezultatem specyficznej cechy stali węglowych, tj. jej zdolności do spalania się w tlenie w dużej temperaturze. Brzegowa zawartość procentowa węgla w stali dla której istnieje praktyczna możliwość cięcia wynosi 1,5 % węgla. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procesu spalania pod wpływem strumienia tlenu, jest podgrzanie miejsca do właściwej temperatury. Nazywa się ją temperaturą zapłonu i wynosi ona dla stali niskowęglowych 1300 – 1350oC.

Warunki do cięcia tlenem

Warunki jakie muszą być zapewnione, by móc ciąć tlenem zostały wymienione poniżej.

  • Temperatura zapłonu metalu w tlenie powinna być mniejsza od jego temperatury topienia się. Gdy nie zrealizuje się tego wymogu, to wówczas metal wytapia się i przerywa operacje cięcia.
  • Ilość ciepła generowana w procesie łączenia się metalu z tlenem, powinna niwelować ubytek cieplny powstający przy cięciu, a także zagwarantować odpowiednio duże nagrzanie metalu.
Urządzenia do cięcia tlenem

Do cięcia tlenem używa się specjalnych palników lub nakładek montowanych na zwykły palnik. Główną różnicą w budowie palnika do cięcia w stosunku do palnika do spawania, jest konstrukcyjne zapewnienie znacznie wyższego ciśnienia pracy (większe ciśnienie gazów wydobywających się z dyszy). Znacznie rzadziej używa się „benzynowych” palników, wykorzystujących do cięcia spalanie pary benzyny w strumieniu tlenu.

Wykorzystanie cięcia tlenem

W artystycznej obróbce metalu, cięcie tlenem można także stosować do formowania powierzchni wyrobu płomieniem tlenowym zastępującym frezowanie, struganie czy toczenie. Zabieg ten to nic innego jak miejscowe usuwanie metalu, za pomocą jego utleniania (spalania), dający w efekcie czyste i gładkie powierzchnie.


Gazowe cięcie metali i ich stopów - www.srebrnykruk.pl