www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Metale nieżelazne

Miedź i jej stopy


Miedź nazwa łacińska cuprum, symbol chemiczny Cu, temperatura topnienia wynosi 1084oC, a wrzenia 2567oC, gęstość 8,9 g/cm3. Ma charakterystyczną pomarańczowoczerwoną barwę, jest dobrym przewodnikiem ciepła i elektryczności.


Jest metalem miękkim i ciągliwym, z durzą łatwością ulega różnego rodzajom obróbce mechanicznej takiej jak tłoczenie, wybijanie, ciągnienie, zgniatanie, walcowanie. Można ją prosto formować w różnorodne kształty. Ze względu na swoją ciągliwość źle piłuje się pilnikiem, toczy, nawierca i frezuje. Dobrze poddaje się obróbce wykończeniowej takiej jak szlifowanie i polerowanie.

Źle się odlewa (nawet w wysokiej temperaturze), pozostaje zwarta o gęstości kaszy. W kontakcie z powietrzem atmosferyczny ulega utlenianiu przyjmując zielonkawą barwę. Nie ulega reakcji z kwasami w warunkach nieutleniających, natomiast w warunkach utleniających roztwarza się bez wydzielania wodoru.

Zdjęcie nr 2-45. Miedź rodzima
Zdjęcie. Miedź rodzima - dendrytyczne skupienia.

Miedź w przyrodzie spotykana jest w formie rud2-22 oraz bardzo rzadko w czystej postaci, jako minerał2-23, czyli tzw. miedź rodzima. Największą ważącą 420 ton bryłą miedzi jest okaz znaleziony w okolicy Jeziora Górnego. Głównym źródłem tego metalu są minerały takie jak siarczki; chalkopiryt, chalkozyn, bornit oraz węglany; azuryt i malachit. Siarczki miedzi w zdecydowanej większości wykorzystywane są w produkcji miedzi. Proces ten w uproszczeniu polega na uprzedniej koncentracji siarczków miedzi następnie ich przerobie w piecach hutniczych na postać metaliczną i ostateczne oczyszczanie metodą elektrolityczną do postaci czystego metalu.

W rzemiośle artystycznym wykorzystywana jest dość często. Decyduje tu o tym jej duża plastyczność i ciągliwość umożliwiająca wykonanie metodą klepania oraz cyzelowania przedmiotów o skomplikowanych kształtach. Obróbkę plastyczną miedzi można prowadzić na gorąco w temperaturze od 650 do 800oC oraz na zimno, ale wówczas następuje jej utwardzenie (na skutek zgniotu), które eliminuje się przez wyżarzenie rekrystalizujące w temperaturze od 400 do 600oC.

Drut miedziany po wyżarzeniu staje się miękki i plastyczny, łatwo poddaje się wówczas wyginaniu i skręcaniu, co czyni go doskonałym tworzywem do wykonywaniu skomplikowanych ornamentów wykorzystywanych do wytwarzania wyrobów filigranowych. Trudnotopliwość i dobra przewodność cieplna miedzi ułatwia jej lutowanie z srebrem oraz srebrzenie i złocenie gotowych wyrobów artystycznych. Zbliżone współczynniki liniowej i objętościowej rozszerzalności cieplnej emalii oraz miedzi czynią miedź doskonałym materiałem do wykonywania emaliowanych przedmiotów artystycznych. w trakcie stygnięcia emalia dobrze przylega do miedzianej powierzchni równocześnie nie pękając i nie odpryskując.

Wykorzystywana jest również, jako składnik lutów twardych srebrnych i złotych oraz do produkcji szkła czerwonego (miedzianego rubinu), emalii i płytek mozaikowych.

Miedź znana była od starożytności i wraz z żelazem miała ogromną rolę w rozwoju cywilizacji. Epoka brązu wzięła swą nazwę od jednego z jej stopów. w okresie średniowiecza zgodnie z opisem zawartym w almanachu mnicha Teofila w rozdziale „O miedzi” wiedziano, iż;
„Miedź tworzy się w ziemi. Gdy się na jej żyłę natrafi, dobywa się jej z wielkim trudem przez kopanie i wyłamywanie. Jest bowiem bardzo twardym kamieniem zielonej barwy i naturalnie zmieszanym z ołowiem. Kamień ten obficie nałamany, kładzie się na stosie drew i wypala na sposób wapiennego; przez co jednak niezmieni barwy, lecz tylko twardość utraci, aby mógł być pokruszonym. Potem drobno potłuczony kładzie się do pieca, i przy użyciu węgli i miechów wypala się dniem i nocą bez przestanku. Winno się to pilnie i ostrożnie odbywać, mianowicie, aby najprzód nałożyć węgli, potem na nie drobnego kamienia nasypać, i znowu węgli i na nie kamienia, tak powtarzając aż do napełnienia pieca. Gdy kamień topić się zacznie, ołów zeń przez pewne otwory wyciecze, a miedź wewnątrz pozostanie. To po najdłuższem dymaniu ostudzi się i wygarnie, a piec na nowo w takiż sam sposób się napełni. Do miedzi tak stopionej domieszawszy piątą część cyny, utworzy się metal, z jakiego się dzwony odlewają. Znajduje się także rodzaj kamienia żółtawej, a niekiedy czerwonej barwy, który się galmanem nazywa, a który bez potłuczenia, lecz tak, jak go wykopano, kładzie się na stos drew obficie nałożonych i zapalonych i wypala się aż do zupełnego rozżarzenia. Kamień ten ostudzony potem i jak najdrobniej potłuczony, trzeba zmieszać z miałem węgla i wspomnioną wyżej miedzią, w piecu […]”.


Zdjęcie nr 2-46
Zdjęcie. Chalkozyn.
 • Barwa ołowianoszara zazwyczaj z czarnym nalotem o matowym połysku, nieprzezroczysty.
 • Występuje w Niemczech, Czechach, Kongo, RPA, Wielkiej Brytanii, Rosji (Syberia).
 • W Polsce spotykany w Sudetach w Miedziance i okolicach Lublina oraz Polkowic.
 • Jest ważnym źródłem miedzi zawiera jej do 80%.
 • Ma znaczenie kolekcjonerskie bywa sporadycznie wykorzystywany w jubilerstwie do wyrobu biżuterii żałobnej.
Zdjęcie nr 2-47
Zdjęcie. Bornit.
 • Barwa czerwonawa do brązowej zazwyczaj z różnobarwnym nalotem o metalicznym połysku, nieprzezroczysty.
 • Występuje w Niemczech, Wielkiej Brytanii, RPA, USA, Namibia, Chile.
 • W Polsce spotykany w Sudetach, Górach Świętokrzyskich i na Dolnym Śląsku.
 • Jest jedną z najważniejszych rud miedzi.
 • Wykorzystuje się go także, jako kamień kolekcjonerski oraz sporadycznie jako ozdobny w jubilerstwie.
Zdjęcie nr 2-48
Zdjęcie. Chalkopiryt.
 • Barwa mosiężno-żółta z zielonym odcieniem o nalocie niejednokrotnie iryzującym2-24 lub czarnym i metalicznym połysku, nieprzezroczysty.
 • Złoża znajdują się w USA, Kanadzie, Chile, wielu afrykańskich krajach raz na Cyprze w Rosji, Szwecji, Niemczech, Norwegii, Hiszpanii i Serbii.
 • W Polsce spotykany w obszarze Legnicko-Głowackiego Okręgu Miedzianego w Górach Kaczawskich i na monoklinie przedsudeckiej.
 • Zawiera od 30 do 35 % miedzi i jest ważnym jej źródłem.
 • Jest poszukiwany w śród kolekcjonerów jego kryształy dochodzą do 2 cm.
Zdjęcie nr 2-49
Zdjęcie. Malachit.
 • Barwa od szmaragdowozielonej do ciemnozielonej o połysku szklistym, jedwabistym i matowym, przezroczysty do nieprzezroczystego.
 • Występuje w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rosji (Ural), Kongo, USA, Australia, Chile.
 • W Polsce spotykany w Miedziance koło Chęcin, Miedzianej Górze koło Kielc, w Górach Świętokrzyskich i Dolnym Śląsku.
 • Jest ważnym źródłem miedzi zawiera jej do 57%.
 • Wykorzystywany jest w architekturze, jako okładzina ścian, kolumn itp. w sztuce zdobniczej rzeźbiarstwie i malarstwie jako pigment zieleni malachitowej.
 • W jubilerstwie znany od starożytności, stosowano go do wyrobu biżuterii i ozdób.
Zdjęcie nr 2-50
Zdjęcie. Azuryt.
 • Barwa ciemnoniebieska o połysku szklistym, diamentowym, przezroczysty do niemal nieprzezroczystego.
 • Występuje w Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Rosji na Węgrzech w USA, Kolumbii, Namibii, Algierii, Grecji i we Włoszech oraz Australii.
 • W Polsce spotykany na Dolnym Śląsku w Ciechanowicach i Konarach w Górach Kaczawskich i Wałbrzyskich.
 • Jest poszukiwanym kamieniem kolekcjonerskim. W jubilerstwie wykorzystywany do wyrobu biżuterii artystycznej.
 • W formie sproszkowanej dawniej stosowany jako niebieski barwnik.

Stopy miedzi


Stopami miedzi są stopy metali, w których głównym składnikiem jest miedź, z wyłączeniem stopów zawierających złoto lub srebro, które zalicza się do stopów złota lub srebra, jeśli procent tych metali stanowi przynajmniej 10 %. Mosiądzami2-25 nazywa się wszystkie stopy miedzi zawierające do 40 % cynku a brązami nazywamy stopy miedzi z cyną lub innymi pierwiastkami z wyjątkiem cynku i niklu. W tabeli podano skład stopowy niektórych stopów miedzi.


Tabela nr 2-3
Tabela. Skład wybranych stopów miedzi.

Mosiądz dobrze poddaje się obróbce skrawaniem, tłoczeniu, walcowaniu, cyzelowaniu, znakomicie się poleruje utrzymując przez długi czas lustrzaną powierzchnie. Łatwo się spawa i lutuje lutem miękkim oraz twardym. Bardzo dobrze i trwale daje pokrywać się galwanicznymi powłokami srebrnymi, złotymi, a także niklowymi oraz łatwo podaje się oksydowaniu chemicznemu. Można go też barwić na różne kolory. Temperatura topnienia mosiądzu mieści się w przedziale od 980 do 1000oC, a gęstość wynosi około 8,5 g/cm3.

Zdjęcie nr 2-51
Zdjęcie. Mosiądz.

Mosiądze cechuje w większości ich rodzajów zła lejność, jednak istnieją specjalne rodzaje odlewnicze, w których to np. dzięki domieszce aluminium właściwości te stają się dobre. W porównaniu z czystą miedzią mosiądze są twardsze i charakteryzują się wyższą wytrzymałością, a te zawierające około 30 % cynku, mają zbliżoną do miedzi plastyczność.

Barwa mosiądzów w zależności od składu stopu może być żółta podobna do złota lub biała zbliżona do srebra. Mosiądze o zawartości cynku od 3 do 20 % nazywane są tombakami i mają barwę czerwono-żółtą. W kontakcie z powietrzem mosiądze tracą połysk i złocistą barwę, pokrywają się warstwami siarczków oraz tlenków i czernieją. Aby temu zjawisku zapobiec można pokrywać je warstwą bezbarwnych lub barwiących specjalnych lakierów spirytusowych bądź nitrocelulozowych, które podkreślają barwę złota i długo ją utrzymują.

Mosiądz odlewniczy zawierający 55 do 70 % miedzi, 30 do 45 % cynku i do 3 % ołowiu, stosowany był do produkcji armatury wodnej i parowej, a także na okucia budowlane. Do produkcji łusek karabinowych i armatnich oraz instrumentów muzycznych składa się z 67 do 72 % miedzi i 28 do 33 % cynku. Mosiądze wykorzystywane są do wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych, galanterii, oraz tanich wyrobów jubilerskich, które często są później posrebrzane lub pozłacane.

Brązy znane są ludzkości od wieków nawet jedna z epok historycznych nosi nazwę epoki brązu. W początkowym okresie wytapiano je z rud miedzi oraz cyny i zwierały one w przybliżeniu 88 % miedzi i 12 % cyny. Miały one w sobie również domieszki metali takich jak; żelazo, kobalt, nikiel, ołów, cynk, srebro, które często występują w sposób naturalny w rudach miedzi i cyny. Z brązów najpierw nauczono się wykonywać broń i przedmioty codziennego użytku, a następnie monety oraz przedmioty ozdobne. Obecnie stopy miedzi zawierające, co najmniej 2 % cyny uznawane są za brązy. Temperatura topnienia brązu mieści się w przedziale od 940 do 1084oC, a jego gęstość wynosi od 7,53 do 9,3 g/cm3.

Zdjęcie nr 2-52
Zdjęcie. Brąz.

Wzrost procentowy zawartości cyny ponad 30% powoduje zmniejszenie właściwości brązu oraz zmianę jego koloru na biały. Przyjmuje on barwy od czerwonej przy zawartości miedzi niemniejszej niż 90 % do żółtej przy co najmniej 85 % miedzi i białej gdy miedzi jest minimum 50 % oraz szaro stalowej w przypadku zawartości miedzi mniejszej niż 35 %.

Brązy przy zawartości cyny do 3 %, są dość plastyczne i dają się kształtować na zimno. Powyżej tej wartości poddają się obróbce wyłącznie w stanie tzw. czerwonego żaru.

Współcześnie wytwarza się nie tylko brązy cynowe, ale również bez cynowe – specjalne, zawierające domieszki różnych pierwiastków takich jak np. aluminium, cynk, ołów, krzem, nikiel, mangan. Nadają się one jednak wyłącznie do zastosowania w wyrobach technicznych. Brązy cynowe tak jak dawniej nadal wykorzystuje się w artystycznej obróbce metali do odlewania pomników, przedmiotów dekoracyjnych, galanterii, a także biżuterii.

Alpaka stop niklu z miedzią znany w rzemiośle artystycznym pod nazwami takimi jak; pakfong, melchior, nowe srebro, alpaka, alfenide czy argentan, przy czym w Polsce przyjęła się nazwa alpaka. Charakterystyczną cechą tych stopów jest ich większą twardość niż srebra, szarobiała barwa i podatność polerowaniu oraz barwa zbliżona do srebra próby 0,750. Zawierają w swoim składzie najczęściej 50 do 70 % miedzi, 10 do 20 % niklu i 5 do 30 % cynku. w tabeli wymieniono podstawowe odmiany tego stopu.

Zdjęcie nr 2-53
Zdjęcie. Alpaka.

Poza stopami wymieniowi w poniższej tabeli, można jeszcze wyodrębnić stopy takie jak; konstantan zawierający 60 % miedzi i 40 % niklu oraz manganin o składzie 84 % miedzi, 4 % niklu, 12 % manganu, a także nikielin mający 67 % miedzi, 32 % niklu i 1 % manganu. Stopy te cechują się znacznym oporem elektrycznym i wykorzystywane są do produkcji drutów oporowych.

Tabela nr 2-4
Tabela. Skład przykładowych stopów miedzi i niklu.

2-22Rudy miedzi mają jej znikomą zawartość wynoszącą do 1 %.

2-23Minerał jest to pierwiastek lub związek chemiczny będący normalnie ciałem krystalicznym o budowie powstałej w trakcie przebiegu zmian geologicznych.

2-24Iryzujący - mieniącym się barwami tęczy.

2-25Czasami stopy miedzi z cynkiem nazywa się spiżami.


Miedź i jej stopy - www.srebrnykruk.pl