www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Ślusarstwo

Gięcie


W dekoracyjnym formowaniu metalu nierzadko korzysta się z zaginania wyrobów prostoliniowych w krzywoliniowe wykonywane przy użyciu specjalnych oprawek narzucających kształt zagięć lub stosując imadła, czy też płyty umożliwiające nadanie dowolnych kątów zagięcia.


Grube półwyroby gnie się młotkiem drewnianym niezostawiającym na metalu śladów po uderzeniach. Drut gnie się szczypcami płaskimi albo okrągłymi.

Rysunek nr 5-32
Rysunek. Gięcie pręta w przyrządzie. A – przebieg gięcia, B – przyrząd.
Rysunek nr 5-33
Rysunek. Zaginanie płaskownika w imadle. A – kolejność uderzeń młotkiem, B – kształtowanie kąta prostego.

W czasie gięcia zewnętrzne warstwy metalu rozciągają i wydłużają się, a wewnętrzne są ściskane i zarazem skręcane. Bez zmian pozostaje warstwa znajdująca się w tzw. płaszczyźnie obojętnej, mieszczącej się dla półwyrobów symetrycznych tj. o przekroju kwadratowym, okrągłym, prostokątnym itp. w środku, a dla półwyrobów niesymetrycznych przechodzi przez środek ciężkości przekroju.

Rysunek nr 5-34
Rysunek. Wyginanie płaskownika i kątownika przez rozklepywanie jednego brzegu.

W czasie gięcia blachy pod kątem ostrym i przy małym promieniu gięcia, konieczne jest wzięcie pod uwagę struktury włókien tworzących się w czasie walcowania. Linia gięcia musi przebiegać prostopadle lub ukośnie pod kątem 45o do kierunku walcowania. Gięcie równoległe do włókien może powodować pękanie blachy wzdłuż tej linii.

Rysunek nr 5-35
Rysunek. Wyginanie z płaskownika krótkiej rurki.

Należy także uwzględnić występujące niekiedy zjawisko sprężynowania tj. powiększania się w niewielkim stopniu kąta zgięcia dającego efekt prostowania się materiału. Stopień natężenia zjawiska tego jest trudno przewidzieć, aby mu przeciwdziałać półwyrób zgina się silniej tj. mniejszym promieniem i kątem zagięcia niż to się projektowało.


Gięcie - www.srebrnykruk.pl