www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Próba metalu szlachetnego

Obliczanie próby metalu szlachetnego


Próba będąca stosunkiem masy czystego metalu szlachetnego w stopie do masy całego stopu wyliczana jest za pomocą wzoru;


Wzór

Jest to, zatem wynik dzielenia (iloraz) wagi czystego metalu przez wagę całego wyrobu.

Przykład 1.

Oblicznie próby stopu metali szlachetnych.

Jaką próbę uzyska się w wyniku stopienia ze sobą 15 g czystego złota, 5 g srebra i 4 g miedzi?

Rozwiązanie.

Ciężar czystego złota wynosi 15 g

Ciężar dodatków stopowych to: 5 g czystego srebra + 4 g miedzi = 9 g

Ciężar stopu to: 15 + 9 = 24 g

Zatem;

Wzór

Wynik obliczeń próby podaje się zawsze w formie ułamka dziesiętnego z trzema miejscami dziesiętnym, czyli z dokładnością do 0,001.

Sprawdzenie poprawności tych obliczeń wykonuje się za pomocą mnożenia wagi całego stopu przez jego próbę tj.;

Wzór

Przykład 2.

Obliczanie sumarycznej próby z wyrobów o różnych próbach.

Jaką uzyskamy próbę po stopieniu razem wyrobów srebrnych z 20 g próby 0,925; 15 g próby 0,875; 14 g próby 0,830; 25 g próby 0,800.

Rozwiązanie.

Obliczenia rozpoczyna się od ustalenia wagi brutto zsumowanych wyrobów oraz zawartości cząstkowej i całkowitej zawartości czystego metalu stopionych razem wyrobów;

Wzór

Następnie obliczamy łączną próbę stopionych razem wyrobów korzystając ze wzoru;

Wzór

Obliczanie próby metalu szlachetnego - www.srebrnykruk.pl