www.srebrnykruk.pl


Abc złotniczo-jubilerskie

strzalka do tyłu strzalka do góry
Cyzelowanie

Cyzelowanie wykańczające - dekoracyjne


Gdy naszym celem jest uzyskanie efektownych wyrobów artystycznych wykonywanych różnymi metodami takimi jak np. odlewniczymi, niejednokrotnie konieczne jest ich dalsze wykańczanie za pomocą techniki cyzelowania.


Narzędzia i przyrządy wykorzystywane w tej metodzie są praktycznie takie same jak w przypadku techniki repusowania. Najważniejszą różnicą jest wyższa twardość hartowanych roboczych części narzędzi oraz niestosowanie haków i kołatek. Do unieruchamiania wyrobów stosuje się również te same metody tj. mocowanie na smole. Drobne wyroby jubilerskie unieruchamiane są za pomocą kalafonii, a duże w imadłach w których między szczęki zaciskowe, a obrabiany przedmiot dla jego ochrony przed uszkodzeniem, wsuwa się podkładki drewniane lub ołowiane.

Proces cyzelowania odlewów zaczyna się zazwyczaj od ich oczyszczenia i usunięcia resztek układów wlewowych. Gdy miejsca te znajdują się na wewnętrznej lub nie-licowej powierzchni usuwa się je przez opiłowanie pilnikiem i wyklepanie młotkiem. Gdy są na zewnętrznej powierzchni, oczyszcza się je z nadmiaru materiału przecinakami bądź dłutami, a potem wyrównuje odpowiednio dobranymi puncami. Miejsca styku wyrobów składających się z wielu części, wyrównuje się za pomocą punc, po uprzednim usunięciu widocznych śladów zalewek.

Czasami w odlewach powstają otwory, które usuwa się rozwiercając je i czopując cylindrycznymi kołkami, wykonanymi z tego samego materiału co odlew. Następnie są one rozklepywane oraz wykańczane tak, że stają się niezauważalne.

Wady odlewów złożonych powstające w wyniku przesunięcia części usuwa się przecinakami i dalej obrabia puncami w celu odtworzenia kształtu oraz nadaniu żądanej z projektem faktury wyrobu. Współcześnie dla ułatwienia usuwania zalewek, narostów, resztek układów wlewowych oraz do wykańczania wyrobów, używa się elektronarzędzi wyposażonych w różnorakie frezy i inne narzędzia.


Cyzelowanie wykańczające - dekoracyjne - www.srebrnykruk.pl