www.srebrnykruk.pl

strzalka

Poprawianie kamieni szlachetnych i ozdobnych


W celu modyfikacji lub poprawienia, jakości barwy, przejrzystości, trwałości czy też przeciwdziałaniu starzeniu albo użycia jako imitacji, wiele kamieni szlachetnych i ozdobnych poddaje się specjalnym zabiegom technicznym.25-11Barwniki anilinowe są to barwniki syntetyczne otrzymywane przez przeróbkę smoły węglowej. Nazwa pochodzi od zastosowanej po raz pierwszy do ich syntezy aniliny (organiczny związek chemiczny o postaci bezbarwnej cieczy, brunatniejącej na powietrzu, o specyficznym zapachu zepsutych ryb, słabo rozpuszczalny w wodzie, ale dobrze w alkoholu, eterze i w benzenie, o gęstość większej od gęstości wody, jest substancją toksyczną) i jej pochodnych. Współcześnie barwniki anilinowe uzyskiwane są z innych półproduktów aromatycznych takich jak pochodnych naftalenu czy antracenu.