www.srebrnykruk.pl

strzalka

Zasady nazewnictwa kamieni szlachetnych i ozdobnych


Bardzo ważnym zadaniem gemmologii jest nadanie jednoznacznych nazw i określeń kamieniom szlachetnym i ozdobnych. Jest to niezmiernie istotne w sytuacji ich metrologicznej oceny. Umożliwia właściwą klasyfikacje kamieni, wyklucza występowanie dwuznaczności nazw, daje sposobność do odróżniania kamieni naturalnych, kamieni syntetycznych, imitacji, itp. Zapobiega także dzięki jednoznacznym nazwom, wszelkim pomyłkom interpretacyjnym. Dodatkowo zmniejsza też ryzyko nieuczciwości w handlu.

W nazewnictwie kamieni szlachetnych i ozdobnych zgodnie z międzynarodowymi ustaleniami zalecanymi przez CIBJO tj. Międzynarodowe Zjednoczenie Biżuterii, Wyrobów Srebrnych, Diamentów, Pereł i Kamieni, powinno przestrzegać się określonych zasad.

W celu ułatwienia zrozumienia nazewnictwa orasz podziału na kamienie szlachetne i ozdobne, można także spróbować zdefiniować pojęcie kamieni jubilerskich rozumianych, jako wszelkie substancje stosowane po właściwym ukształtowaniu do osadzenia w biżuterii a także w innych wyrobach jubilerskich. Kamieniami jubilerskimi mogą być materiały naturalne takie jak; kamienie szlachetne, kamienie ozdobne czy substancje organiczne oraz produkty sztuczne. Osobnymi grupami kamieni jubilerskich są kamienie składane np. dublety czy tryplety, zbudowane z dwóch lub więcej części, z których jedna jest zazwyczaj pochodzenia naturalnego a pozostałe sztuczne bądź syntetyczne oraz kamienie rekonstruowane będące wynikiem sprasowania lub sklejenia drobnych kawałków kamieni naturalnych. Do kamieni jubilerskich zalicza się także imitacje naśladujące swym wyglądem zewnętrznym inne kamienie jubilerskie.