Matowanie

Matowanie jest przeciwieństwem polerowania i polega na rozproszeniu promieni świetlnych na powierzchni wyrobu w celach dekoracyjnych. Efekt ten uzyskiwany jest poprzez wytworzenie na powierzchni obrabianej, wgłębień uniemożliwiających równomierne odbicie promieni świetlnych. Wykonywać je można mechanicznie, chemicznie albo galwanicznie. Matowanie mechaniczne Matowanie mechaniczne wykonuje się szczotkami drucianymi albo w piaskownicach. Szczotki metalowe sporządza się Czytaj dalej…

Bębnowanie

Bębnowanie jest to obróbka wykańczająca (rodzaj polerowania) wykonywana w obracających się bębnach. Wykorzystuje się do ją wygładzania wielu wyrobów w jednym czasie. Bębny polerownicze maja różnorodna budowę i kształty. Ruch obrotowy bębna, w którym znajdują się niezbyt wielkie obrabiane przedmioty i elementy robocze wykonane w formie drobnych stalowych kulek, stożków itp., powoduje przemieszczanie się ich względem Czytaj dalej…

Materiały polerskie

Podobnie jak w przypadku szlifowania wykańczającego (dekoracyjnego) poza urządzeniami i narzędziami, do uzyskania zakładanego efektu polerowania, stosuje się środki pomocnicze. Są nimi materiały polerownicze, te używane najczęściej zostały poniżej skrótowo opisane. Trypla Trypla inaczej łupek polerski albo tripoli. Jest to organiczna skała osadowa odmiana diatomitu inaczej ziemi okrzemkowej będącej produktem Czytaj dalej…

Polerowanie

Polerowanie jest rodzajem obróbki wykańczającej mającej na celu nadanie powierzchni metalu gładkości i połysku lustrzanego, otrzymywanego w wyniku całkowitego odbicie promieni świetlnych, bez rozpraszania światła, podobnie do powierzchni szlifowanych. Wykonywane może być sposobem ręcznym lub mechanicznym, jednakże w każdym przypadku po wcześniejszym oczyszczeniu przedmiotu z brudu po szlifowaniu. Polerowanie ręczne Czytaj dalej…

Materiały szlifierskie

Same maszyny i urządzenia szlifierskie są nie wystarczające do uzyskania pożądanej, doskonałej struktury powierzchni przedmiotów wykonanych z metali szlachetnych. Otrzymanie takiego efektu wymaga w procesie szlifowania, zastosowania środków wspomagających, którymi są różnorakie materiały szlifierskie i polerownicze. Przykłady tych środków wymieniono poniżej. Pumeks Pumeks, szary bardzo lekki, unoszący się na wodzie, gąbczasty Czytaj dalej…

Szlifowanie wykańczające – dekoracyjne

Czym jest szlifowanie wykańczające Szlifowanie wykańczające stosowane jest do uzyskania równych i gładkich, przypominających lustro powierzchni, oraz dla nadania wyrobowi pożądanego połysku, lub przygotowania go do dalszej obróbki wykańczającej polerowaniem bądź pokrywaniem. Szlifowanie można prowadzić na mokro lub sucho. Druga metoda powoduje rozpylanie obrabianego metalu, dlatego też wykonywać się ją Czytaj dalej…

Skrobanie

Czym jest skrobanie Skrobanie jest rodzajem obróbki wykańczającej stosowanej przede wszystkim do wyrobów jubilerskich i odlewanych, do nadania płaszczyznom czystej oraz gładkiej powierzchni a także do usuwania śladów poprzedniej obróbki. Może być one wykonywane skrobakami ręcznymi, mechanicznymi, pneumatycznymi lub elektrycznymi. Skrobaki wytwarza się z takich samych materiałów jak pilniki, tj. Czytaj dalej…

Szczotkowanie

Co to jest szczotkowanie? Wyodrębnia się trzy zasadnicze rodzaje obróbki wykańczającej; mechaniczna, chemiczna oraz elektrochemiczna. We wpisie tym, zajmiemy się mechaniczną obróbką wykańczającą. Szczotkowanie to obróbka metalu bądź ukończonych przedmiotów, wykonywana za pomocą szczotek. Może być ona wykorzystywana jako zabieg przygotowawczy przed obróbką chemiczną lub galwaniczną, a także jako zabieg samodzielny, Czytaj dalej…

Mechaniczna obróbka wykańczająca

Czym jest obróbka wykańczająca? Obróbka wykańczająca jest ostatnim zabiegiem wykonywanym przez twórcę w trakcie wytwarzania wyrobów artystycznych. Pod tym pojęciem kryje się cały szereg czynności oraz metod nadających przedmiotowi końcowy wygląd. Od tego procesu w dużej mierze uzależniony jest ostateczny artystyczny efekt całej pracy artysty czy rzemieślnika. Umiejętne stosowanie jednego Czytaj dalej…