Spawanie elektryczne

Co to jest spawanie elektryczne? Spawanie elektryczne jest metodą spawania, w której źródłem ciepła jest łuk elektryczny. Powstaje on miedzy elektrodą a spajanym materiałem i wytwarza temperaturę sięgającą kilku tysięcy stopni Celsjusza, konieczną do stopienia metalu. Gdy łuk elektryczny wytwarzany jest prądem stałym, to elektrody wydzielają różne ilości ciepła. Na Czytaj dalej…

Spawanie gazowe

Źródło ciepła Źródłem ciepła w spawaniu gazowym jest płomień gazów palnych takich jak acetylen, wodór, pary benzyny itp. Gazy te spalają się w powietrzu, ale w temperaturze zbyt małej do stopienia łączonych metali. Dlatego też, w spawaniu używany jest także tlen, podtrzymujący palenie. Najczęściej w praktyce, jako gaz palny wykorzystuje Czytaj dalej…

Spawnie

Wpis ten jest początkiem krótkiej charakterystyki spawania Co to jest spawanie Spawanie zwane także niekiedy szwejsowaniem, jest łączeniem materiałów przez ich miejscowe stopienie i zestalenie z dodatkiem spoiwa, będącego zazwyczaj tym samym materiałem, co materiał spawany. Najczęściej wykorzystuje się w artystycznej obróbce metalu spawanie elektryczne lub gazowe oraz cięcie tlenem. Czytaj dalej…