Inne sposoby wykonywania inkrustacji oraz dekoracyjne i zabezpieczające wykończenie

Inne sposoby wykonywania inkrustacji W zależności od stosowanej postaci materiału możemy wyróżnić także niżej opisane formy inkrustacji takie jak nabijanie pasków, drutu, folii lub cienkiej blachy oraz nabijanie z powlekaniem. Nabijanie z powlekaniem Metoda ta stosowana dla ukrycia części lub całych rzędów linii drutu po to by otrzymać wrażenie ciągłości i zwartości. Na Czytaj dalej…

Nabijanie powierzchniowe gotowych elementów ozdobnych

Prace rozpoczyna się od umieszczenia wkładki na inkrustowanej powierzchni, wypukłą stroną do góry i zaznaczeniem jej konturów stalowym skrobakiem. Następnie starannie wzdłuż zarysowanych konturów, wycina się gniazdo pod wkładkę. Głębokość tego gniazda powinna odpowiadać grubości wkładki. Jego ścianki są podcinane do wewnątrz pod tym samym kątem, co krawędzie wkładki. Dno Czytaj dalej…

Wbijanie wgłębne we wcięcia wykonane w zdobionym materiale

Jest to metoda bardzo pracochłonna i wymagająca ogromnego doświadczenia oraz umiejętności od wykonawcy. Pracę rozpoczyna się od grawerowania na powierzchni stalowego wyrobu, wgłębień krzywych i linii rysunku tak by pionowe ścianki boczne były nieznacznie podcięte w głąb materiału. Używa się do tego rylca lub dłuta. Wycięte wgłębienie powinno być szersze u dołu i węższe Czytaj dalej…

Narzędzia i metody pracy

Narzędzia Narzędzia używane w technice inkrustacji można podzielić na służące do; wybijania i skrawania wgłębień w metalu, na grupę narzędzi uderzeniowych oraz narzędzia pomocnicze służące do unieruchamiania (układania) obrabianego wyrobu. Wgłębienia można uzyskać za pomocą rylców grawerskich, wybijania puncami i dłutami, tłoczenia stemplami czy też trawienia kwasami. Narzędzia skrawające tak jak w przypadku Czytaj dalej…

Inkrustacja

Inkrustacja zwana także tausią jest techniką zdobienia wyrobów wykonanych z metalu. Polega ona na wykonywaniu wgłębień i wklepywaniu w nie odpowiednio przygotowanego innego metalu, o innej barwie, w sposób taki by powstał dekoracyjny ornament. Ważnym tu jest przestrzeganie jednego – podstawowego warunku: metal na ozdobne wkładki powinien być miększy niż ten, z którego wykonany jest Czytaj dalej…