Elektrolityczne nanoszenie powłok – aluminium

Galwaniczne powlekanie aluminium Aluminium i jego stopy ze względu na specyficzne właściwości chemiczne daje się obrabiać dwoma odmianami galwanicznej obróbki dekoracyjnej tj. powlekaniem miedzią i mosiądzem oraz anodowaniem. Miedziowanie lub mosiądzowanie wyrobów aluminiowych Powlekanie wyrobów aluminiowych miedzią lub mosiądzem przebiega w paru niżej opisanych etapach. Czynnością rozpoczynająca cały proces jest staranne odtłuszczenie powierzchni Czytaj dalej…

Elektrolityczne nanoszenie powłok – mosiądzowanie, niklowanie i chromowanie

Mosiądzowanie Proces mosiądzowania wykonywany jest zamiast miedziowania, jako podkład wielowarstwowych powłok dekoracyjnych lub jako warstwa ozdobna. Najczęściej w trakcie mosiądzowania występują problemy przedstawione w tabeli nr 23–12. Skład kąpieli wykorzystywanej do mosiądzowania to; 27 g cyjanku cynkowego, 9 g cyjanku wapniowego na 1 litr wody. Parametry kąpieli powinny być następujące; temperatura od 20 do 40 oC, gęstość prądu od Czytaj dalej…

Elektrolityczne nanoszenie powłok – miedziowanie

Miedziowanie Proces miedziowania wykonuje się w celach ozdobnych oraz antykorozyjnych. Ze względu na to, iż miedź w powietrzu utlenianie się i traci swą barwę oraz połysk, a pod wpływem związków siarki czernieje i ciemnieje, natomiast na wskutek działania węglanów, a także związków chloru zielenieje, powłoki miedziane nie są w praktyce zbyt często wykorzystywana. Nie używa się także Czytaj dalej…

Elektrolityczne nanoszenie powłok – platynowanie i rodowanie

Platynowanie Platynowanie wykorzystywane jest głównie w jubilerstwie. Można je stosować bezpośrednio na wyrobach sporządzonych ze srebra oraz stopów miedzi. Pozostałe metale należy uprzednio pomiedziować. Polerowane wyroby po cienkim platynowaniu zachowują swój połysk, natomiast platynowane grubo należy następnie szczotkować i polerować. Platynowanie galwaniczne wykonywać można w bardzo dobrej kąpieli sporządzanej z rozpuszczonego w 2 litrach wody 500 g Czytaj dalej…

Elektrolityczne nanoszenie powłok – srebrzenie

Powlekanie srebrem jest dość często wykorzystywane w jubilerstwie. Grubość srebrnej powłoki uzależniona jest od przeznaczenia wyrobów. Dla przedmiotów użytkowych może osiągać od 15 do 30 µm. Dla wyrobów jubilerskich i galanterii od 60 do 100 µm. Wyroby stalowe przed srebrzeniem trzeba powlec miedzianą warstwą podkładową o grubości od 30 do 50 µm. Kąpiele srebrowe są zazwyczaj Czytaj dalej…

Elektrolityczne nanoszenie powłok – złocenie cz. 2

Sporządzanie kąpieli złotowych Kąpiele złotowe sporządza się z gotowych preparatów (soli) rozpuszczanych w wodzie, bądź z czystego chlorku złotowego rozpuszczanego wraz z cyjankiem potasowym w ciepłej wodzie. Dosypuje się następnie do nich sól, zgodnie z recepturą i ogrzewa, aż do rozpuszczenia składników. Możliwe jest także rozpuszczenie razem chlorku złotowego z cyjankiem potasowym, a w oddzielnym naczyniu trudno rozpuszczalne pozostałe związki Czytaj dalej…

Elektrolityczne nanoszenie powłok – złocenie cz. 1

Grubość i rodzaj powłoki nanoszonej metodą elektrolityczną uzależniona jest od warunków użytkowania przedmiotu. Warunkami trudnymi określa się te w których przedmiot wystawiony jest na działanie wody morskiej, brudu, pyłu oraz oddziaływanie atmosferyczne, szczególnie w obszarach miejskich o znacznym zanieczyszczeniu. Jako uwarunkowania średnie, klasyfikuje się pomieszczenia zamknięte o znacznej wilgotności, pozbawione ogrzewania oraz warunki atmosferyczne w obszarach Czytaj dalej…

Urządzenia

Źródłami prądu stałego są wszelkiego rodzaju prostowniki, akumulatory czy też baterie elektryczne. Wanny galwaniczne są to pojemniki wykonane z materiałów dostosowanych do składów kąpieli galwanicznej np. ołów walcowany, guma, polichlorek winylu, ceramika czy emalia. Wymiary wanien powinny być tak dobrane, by odległość między wyrobem, a dnem wynosiła nie więcej niż 5 do 10 cm. Grubość warstwy Czytaj dalej…

Przygotowanie powierzchni przedmiotu cz. 2

Czyszczenie elektrochemiczne Bardzo skuteczną metodą do usuwania mocno zanieczyszczonych powierzchni, jest czyszczenie elektrochemiczne. Polega ona na zawieszeniu czyszczonego wyrobu, jako katody w wannie elektrolitycznej. Anodą jest wówczas płyta ze stali nierdzewnej, niepoddająca się rozpuszczaniu w trakcie elektrolizy. Zabieg te nazywany jest oczyszczaniem katodowym. Przepływ prądu w elektrolicie wytwarza jony wodoru przemieszczające się w stronę Czytaj dalej…

Receptura kąpieli do wytrawiania.

Przygotowanie powierzchni przedmiotu cz. 1

Powierzchnia przedmiotu przeznaczonego do powlekania galwanicznego musi być całkowicie wykończona oraz bardzo dobrze oczyszczona, tj. pozbawiona powłok tlenków i tłuszczów. Gwarantuje to właściwe połączenie powłoki z metalem podłoża oraz odpowiednią jakość samej powłoki. Bardzo ważnym jest usunięcie zatłuszczeń, będących pozostałością tłustego brudu z rąk i past polerniczych. Zanieczyszczenia te są zazwyczaj największą przeszkoda w nakładaniu Czytaj dalej…