Wyoblanie – drykowanie

Wyoblanie ręczne inaczej nazywane drykowaniem, jest to rodzaj obróbki plastycznej blach stosowany najczęściej do kształtowania brył obrotowych. Technika ta, wykorzystuje podatność materiałów do odkształceń, bez przerwania ciągłości kształtowanej blachy. Korzysta się tu z zasady maszyny prostej, zwanej dźwignią dwuramienną, która to zwiększa możliwość człowieka w pokonywania oporu materii. Z materiału wyjściowego Czytaj dalej…

Kształtowanie cienkich blach

Kształtowanie metalowych foli lub cienkich blach o grubości w przedziale od 0,2 do 0,4 mm z uwagi na podatności używanego materiału na uszkodzenia mechaniczne, wymaga zastosowania odrębnych narzędzi i technik obróbki. Zasadniczą różnicą w stosunku do cyzelowania jest uzyskiwaniu efektu formowania metalu poprzez wywieranie nacisku, a nie stosowanie uderzeń młotkiem i puncą. Technikę tą dość często określa się Czytaj dalej…

Klepanie na modelach

Metoda ta stosowana może być do wykonywania dużych przedmiotów dekoracyjnych oraz rzeźb i płaskorzeźb z mosiądzu, miedzi, aluminium, a także ze stali nierdzewnej. Jest to sposób dość złożony składający się z niżej opisanych operacji. Wytworzenie gipsowego modelu o naturalnej wielkości, służącego do odtworzenia elementów przedmiotu w formie negatywowej. Wykonanie w oparciu o model gipsowy, modeli cementowych, a w przypadku skomplikowanych Czytaj dalej…

Swobodne klepanie ręczne

Swobodne klepanie ręczne zwane także wyklepywaniem jest znanym od wielu wieków oraz stosowanym do dziś sposobem obróbki kształtującej przestrzennych i pustych w środku przedmiotów wykonywanych z blach. Tą metodą można kształtować blachy wykonane z takich metali i stopów jak; złoto, srebro, miedź, mosiądz, tombak, aluminium, stopy niklu, a także stal. Generalna zasadą jest, iż materiał poddawany Czytaj dalej…

Trybowanie – klepanie na zimno

Klepanie – trybowanie jest jednym z najdłużej stosowanych sposobów formowania blachy na zimno w którym to używa się do modelowania uderzeń młotka, a wynikiem tych oddziaływań jest zginanie, rozciąganie czy też wyciąganie blachy, zgodnie z zakładanym kształtem. Zasadniczą różnicą w stosunku do kowalstwa jest to, że proces formowania metalu przebiega bez jego podgrzewania. Natomiast od Czytaj dalej…

Sztancowanie

Sztancowanie jest odrębną techniką kształtowania metalowych wyrobów artystycznych. W metodzie tej wykorzystuje się punce – stemple lub płyty do wygniatania – matryce, służące do jednorazowego tłoczenia form złożonych. Pojedyncze uderzenie stempla lub matrycy jest wystarczające do wytłoczenia skomplikowanego wzoru. Podstawowym narzędziem w technice sztancowania są matryce, które wykonywane są z płyt metalowych, Czytaj dalej…

Kształtowanie blach – cyzelowanie dekoracyjne oraz przedmiotów wewnątrz pustych

Cyzelowanie przedmiotów wewnątrz pustych Cyzelowanie form przestrzennych rozpoczyna się od punktowania i konturowania z godnie z zasadami określonymi jak dla przedmiotów płaskich. Wybijanie reliefu wykonywane jest przy użyciu haków i kołatek, chyba że wnętrze obrabianego przedmiotu jest na tyle duże, że daje możliwość pracy puncą i młotkiem. Wybijanie reliefu hakami zaczyna się od prawidłowego ułożenia Czytaj dalej…

Kształtowanie blach – repusowanie

Repusowanie – cyzelowanie kształtujące Repusowanie jest techniką wymagającą od osób nią się posługujących dużej wprawy i cierpliwości. Składa się ona z wielu operacji, które zostały skrótowo opisane poniżej. Operacja pierwsza to przygotowanie rysunku konturowego wykonanego na papierze w naturalnej wielkości z uwzględnieniem niewielkiego zapasu na przyklejenie go do materiału. Rysunek ten należy w razie konieczności Czytaj dalej…

Cyzelowanie – narzędzia i przyrządy

Narzędzia i przyrządy Pierwszą opisaną grupą narzędzi są używane najczęściej, narzędzia kształtujące. Punca jest to podstawowe narzędzie do cyzelowania. Wykonuje się je ze stalowego pręta o długości 120 – 170 mm, o czworo bądź ośmiokątnym, niekiedy kołowym przekroju, niewiele pogrubionym w środkowej – chwytnej części i zwężającym się ku końcowi. Średnica punc do pracy z wyrobami o niedużych Czytaj dalej…

Kształtowanie blach

Artystyczne kształtowanie blach obejmuje wiele zabiegów takich jak; cyzelowanie, sztancowanie, klepanie czy wyoblanie. Wszystkie te techniki w zasadzie polegają na wywieraniu na metal za pomocą odpowiednich narzędzi, nacisku powodującego trwałą zmianę kształtu obrabianego przedmiotu. W tej kategorii zajmę się przybliżeniem zagadnień takich jak; Cyzelowanie w tym narzędzia oraz przyrządy wykorzystywane do tego Czytaj dalej…