Barwienie aluminium i stopów żelaza

Barwienie stopów żelaza Najłatwiejszą i łatwo dostępną metodą kolorowania stopów żelaza, jest ich termiczna obróbka w olejach. Po starannym oczyszczeniu powierzchni przedmiotu pokrywa się ją olejem roślinnym np. naturalną oliwą i podgrzewa do 300 – 400 oC, uzyskując trwałą powłokę o różnych odcieniach czerwonobrązowych. Uzyskana barwa uzależniana jest głównie od równomiernego ogrzania przedmiotu, a zabieg ten najlepiej Czytaj dalej…

Barwienie miedzi

Barwieniu można także poddawać przedmioty wykonane z miedzi i jej stopów tj. brązu, mosiądzu oraz z pomiedziowanych wyrobów żelaznych i cynkowych. Bardzo dobrze sprawdza się w tym kąpiel uniwersalna sporządzana z; 25 g siarczanu miedziowego, 25 g siarczanu niklowego, 12 g chloranu potasowego, 7 g nadmanganianu potasowego rozpuszczonych w 1 litrze wody. Otrzymane tym sposobem zabarwienie jest trwałe, bardzo wytrzymałe na działania mechaniczne i przybiera Czytaj dalej…

Barwienie srebra

Barwienie srebra ma najczęściej za zadanie wydobycie białej barwy czystego metalu i wykonywane jest za pomocą tzw. bielenia bądź bejcowania. Innym często wykonywanym zabiegiem na srebrze jest postarzenie jego wyglądu. Upodabnia ono wyrób do „starego srebra”, za pomocą patynowania nazywanego czasami oksydowaniem. Bejcowanie, czyli bielenie srebra i jego stopów wykonuje się w roztworach roztwarzających tlenek miedziowy bez atakowania srebra. Czytaj dalej…

Barwienie złota

W trakcie obróbki złoto traci swoją barwę i połysk, pokrywając się po żarzeniu powłoką tlenku miedzi. Usuwa się ją przez wygotowanie wyrobu na parownicy porcelanowej w roztworze o stosunku 1 do 1 kwasu siarkowego bądź azotowego w wodzie. Czasami wyrób zanim zostanie poddany żarzeniu, matuje się piaskiem co daje w rezultacie po wygotowaniu jednolitą matową powierzchnię. Stopy Czytaj dalej…

Barwienie metali

Kolory metali charakteryzują się małą różnorodnością w większości przypadków mają srebrzystobiałą barwą z niebieskawym odcieniem. Odstępstwem od tej zasady jest specyficzny żółty kolor złota i czerwony miedzi. Odmienne są także żółtawe i zielonkawe barwy stopów miedzi takich jak mosiądze czy brązy oraz kolory stopów miedzi z niklem24-1 o barwie niemal takiej samej jak złoto. Ta niezbyt wielka Czytaj dalej…