W przypadku zużycia lub uszkodzenia się obrączki pierścionka często zachodzi konieczność jej wymiany. By to zrobić należy najpierw sporządzić nową obrączkę w sposób opisany w jednym z poprzednich rozdziałów. Nowa szyna musi być dopasowana do „starej” korony pierścionka, z której odcięto uszkodzoną obrączkę. Zanim przystąpi się do przylutowania nowej obrączki należy z oprawek usunąć kamienie, zapobiegnie to ich uszkodzeniu w trakcie lutowania obrączki. Następnie wykańcza się przylutowaną szynę i ponownie zakuwa kamienie w oprawkach.

Naprawiając pęknięcia obrączki pierścienia, należy pamiętać o zabezpieczeniu kamienia wraz z oprawką. Wykonać to można przez obłożenie go np. mokrą, trudno palącą się tkaniną, mokrą gliną lub umieszczając w naczyniu z wodą w sposób pokazany na rysunku poniżej.

Sposób umieszczenia trakcie naprawy pierścionka w naczyniu z wodą, A – piasek unieruchamiający wyrób, B – woda chroniącą oprawę i kamień w czasie lutowania.
Sposób umieszczenia naprawianego pierścionka w naczyniu z wodą, A – piasek unieruchamiający wyrób, B – woda chroniącą oprawę i kamień w czasie lutowania.

Powiększenie obrączki o jeden lub dwa numery daje się wykonać prze jej rozklepanie na trzpieniu. Dalsze zwiększanie rozmiaru możliwe jest przez rozcięcie szyny i wlutowanie kawałka niezbędnego do powiększenia rozmiaru. Sposób ten skuteczny jest także przy naprawie pierścionków, w których uszkodzeniu uległa dolna część szyny. Do powiększenia obwodu obrączki można także wykorzystać specjalne walcarki ręczne, rozwalcowujące obrączkę na trzpieniu.

Powiększanie szyny pierścionka przez wlutowanie fragmentu obrączki, A – przecięta szyna z fragmentem obrączki, B – powiększony pierścionek z wlutowanym fragmentem szyny.
Powiększanie szyny pierścionka przez wlutowanie fragmentu obrączki, A – przecięta szyna z fragmentem obrączki, B – powiększony pierścionek z wlutowanym fragmentem szyny.

Zmniejszenie obrączki bądź pierścienia wykonuje się wycinając niepotrzebny fragment obrączki i ponowne ją lutując oraz formując w okrąg na trzpieniu

Naprawę oprawki kamienia, gdy uszkodzeniu uległa jedna z krapek odbywa się przez przylutowanie w dane miejsce brakującego elementu. Należy przed zabiegiem lutowania pamiętać o usunięciu z oprawy kamienia. W przypadku znacznego zużycia oprawki, konieczne jest ponowne jej wykonanie od nowa na wzór poprzedniej.