Oprawa koszyczkowa – chaton w swej najprostszej postaci sporządzana jest z drutu i składa się z dwóch okrągłych ramek i co najmniej 4 pazurów. Do jej wykonania używa się drutu najczęściej o średnicy od 0,8 do 1,5 mm. Przygotowuje się z niego dwie ramki. Górną nieco mniejszą od wymiarów zewnętrznych kamienia oraz dolną, mniejszą od górnej ramki. Przycina się także 4, 6 lub 8 prostych kawałków drutu przeznaczonych na pazury. Ich długość powinna być większej o 3 do 4 mm od końcowych wymiarów. Nadmiar drutu ułatwi montaż układu lutowniczego i zostanie usunięty w procesie obróbki finalnej. Na ramkach dokonuje się pomiaru i oznaczenia pozycji każdej z łap i za pomocą frezu lub pilnika iglaka, wykonuje nacięcia o średnicy równej mniej więcej średnicy drutu.

Etapy sporządzania oprawy w łapki; A – wykonanie nacięć na ramce, B – zaznaczenie lokalizacji  łapek na płytce do lutowania, C – zlutowana oprawa.
Etapy sporządzania oprawy w łapki; A – wykonanie nacięć na ramce, B – zaznaczenie lokalizacji łapek na płytce do lutowania, C – zlutowana oprawa.

Przygotowane proste odcinki drutów wbija się w płytkę lutowniczą, zgodnie z ich rozmieszczeniem na obwodzie dolnego pierścienia, pod katem wynoszącym od 60 do 70 o. Po ich stabilnym osadzeniu, umieszcza się na nich dolną ramkę i przystępuje do lutowania. Następnie na powstałym układzie lutowniczym składającym się z dolnej ramki i pionowych prostych drutów, umieszcza się górną ramkę. Dokonuje się jeszcze niezbędne poprawki wysokości jej położenia, przez delikatną zmianę kątów pazurków i przystępuje do lutowania.

Etapem końcowym jest przycięcie łapek trzymających kamień na potrzebną długość, wypolerowanie i zakucie kamienia.

Opisana powyżej metoda nie jest jedyną, twórcy często korzystają z autorskich rozwiązań jedno z nich przedstawiono poniżej.

Etapy sporządzania oprawy w pazury.
Etapy sporządzania oprawy w pazury.

Sporządzanie oprawy rozpoczyna się od wyżarzenia drutu o grubości od 0,8 do 1 mm i pocięciu go na trzy równe odcinki o długości od 30 do 40 mm. Na każdym z kawałków przygotowanego drutu, wyznacza się punkt centralny. W oznaczonym miejscu, trójkątnym pilnikiem iglakiem wykonuje się głębokie nacięcie i zagina pod kątem. Otrzymane trzy „V” kształtne druty, składa się ze sobą tak, by uzyskać formę podobną do sześcioramiennej gwiazdy. W miejscu zetknięcia drutów, lutuje się je ze sobą. Następnie zagina je do środka, chwytając płaskimi szczypcami za wcześniej zaznaczonymi punktami zagięcia. Po zetknięciu się ze sobą końców ramion gwiazdy, lutuje się je, po czym odcina szerszą część w miejscu zagięcia. Po przymierzeniu kamienia, ustala się punkty nacięcia pod okrągłą ramkę wykonywaną osobno. Wielkość ramki tej powinna być nieznacznie mniejszej od oprawianego kamienia. Następnie ze zlutowanych końców drutu, usuwa się lut i wykonuje frezem gniazdo na dolną okrągłą ramkę. Kolejną czynnością jest oczyszczenie i przylutowanie przygotowanego pierścienia. Otrzymaną oprawę poddaje się obróbce wykańczającej i zakuwa w niej kamień.