Podstawą do sporządzenia oprawy typu koronka jest zwinięty w walec pasek blachy uformowany w stożek, taki jak w przypadku stożkowej oprawy obwodowej. Na górnej krawędzi wyznacza się zazwyczaj 4, 6 lub 8 punktów będących wierzchołkami zębów i wybiera materiał pomiędzy nimi, za pomocą piłki włosowej oraz pilnika iglaka, tworząc w ten sposób zęby korony. Dolna krawędź oprawy zdobiona jest ażurowymi wycięciami, następnie przylutowuje się do niej pierścień wykonany ze spłaszczonego drutu.

Można także oprawę podzielić na trzy równe części i po wykonaniu w jej górnym fragmencie mającym wielkości, zębów korony, odciąć od dołu pierścień o grubość oprawy. Następnie dolną krawędź oprawy zdobi się wycinając ażury, po czym przylutowuje do niej odcięty pierścień.

Sporządzanie oprawy koronka oraz wykonanie wycięć w zębach koronki.
Sporządzanie oprawy koronka oraz wykonanie wycięć w zębach koronki.

Oprawiany kamień umieszcza się na wyciętych w zębach koronki za pomocą frezu lub pilnika iglaka progach. Po sprawdzeniu dopasowania wycięć do kamienia, unieruchamiana się go przez jego zakucie. Wykonuje się je zaginając występy – górne elementy zębów korony, na kamień. Gdy zęby mocno opierają się o powierzchnie kamienia ich końce są opiłowywane, wygładzanie i polerowane.

Etapy sporządzania górnej części oprawy w koronkę.
Etapy sporządzania górnej części oprawy w koronkę.

Zaletą tego typu oprawy jest dostęp światła do kamienia ze wszystkich stron a wadą zużywanie się zębów korony, co może być przyczyną utraty osadzonego w oprawie kamienia.

Sporządzanie pierścionka z kamieniem oprawionym w koronkę.
Sporządzanie pierścionka z kamieniem oprawionym w koronkę.