Kowalstwo artystyczne jest rzemiosłem znajdującym dość szerokie grono odbiorców, polega ono na kształtowaniu metalu na gorąco. Kucie to technika obróbki metalu znana od zamierzchłych czasów, zasadza się na objętościowym kształtowaniu przedmiotu za pomocą uderzeń młotkiem, które odkształcając metal nadają mu żądany kształt. Kowalstwo stosowane jest do obróbki metali cechujących się odpowiednią plastycznością, a dokładniej kowalnością uzależnioną od temperatury nagrzania metalu. Wzrostowi temperatury metalu towarzyszy wzrost jego miękkości i podatności odkształceniom w tym kuciu.

Kuciem nazywamy rodzaj obróbki plastycznej polegający na formowaniu poprzez zgniatanie za pomocą uderzeń lub nacisku, metalowych przedmiotów pomiędzy powierzchniami zbliżających się do siebie narzędzi. Podzielono je na dwa sposoby; kucie na zimno i gorąco.

W tej kategorii postaram się przybliżyć zagadnienia takie jak;

  • kucie na zimno i na gorąco,
  • narzędzia kowalskie z ich podziałem na oporowe, uderzeniowe, kształtujące oraz pomocnicze,
  • swobodne kucie ręczne w tym zabiegi takie jak; spęcznianie, wydłużanie, przecinanie kowalskie, przebijanie, zginanie, skręcanie, wygładzanie, nacinanie wzorów, wybijanie reliefu i faktury, a także zgrzewanie ogniskowe (kowalskie).

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *