Kolory metali charakteryzują się małą różnorodnością w większości przypadków mają srebrzystobiałą barwą z niebieskawym odcieniem. Odstępstwem od tej zasady jest specyficzny żółty kolor złota i czerwony miedzi. Odmienne są także żółtawe i zielonkawe barwy stopów miedzi takich jak mosiądze czy brązy oraz kolory stopów miedzi z niklem24-1 o barwie niemal takiej samej jak złoto. Ta niezbyt wielka paleta naturalnych barw metali może być wzbogacona dzięki zastosowaniu jednej z trzech metod barwienia.

  • Barwienie chemiczne jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów. Jego podstawą są reakcje chemiczne zachodzące miedzy powierzchniową warstwą metalu, a stosowanym środkiem chemicznym. W wyniku tych działań otrzymuje się nowe związki chemiczne, silnie wiążące się z metalem, które nadają mu inną barwę. Zazwyczaj są to tlenki, a niezmiernie rzadko inne związki chemiczne. Grubość uzyskiwanej warstwy osiąga setne części milimetra. Trwałość otrzymanych tą metodą barw jest różna. Niekiedy bardzo trwała, wytrzymała na działanie słabych kwasów i nagrzewanie. Czasami mała, poddaje się nawet działaniu zwykłej wody. Wtedy, by ją utrwalić zlecane jest naniesienie na powierzchnię metalu powłoki bezbarwnego lakieru. Barwne powłoki silnie związane z wierzchnią warstwą metalu, są także zabezpieczeniem wyrobu przed negatywnym oddziaływaniem gazów i związków chemicznych znajdujących się w powietrzu. Innym działaniem barwiących związków chemicznych może być także uzewnętrznienie typowej barwy czystego metalu. Właściwość tą wykorzystuje się bardzo często w stosunku do wyrobów wykonanych ze stopów złota.
  • Barwienie galwaniczne polegające na barwieniu metalu prądem elektrycznym w specjalnych kąpielach.
  • Barwienie mechaniczne inaczej lakierowanie bądź rozprowadzanie na powierzchni metalu sproszkowanych kolorowych ciał i związanie ich z powierzchnią specjalnymi środkami.

W kategorii tej postaram się opisać barwienie złota, srebra, miedzi i jej stopów (w tym także naturalną patynę), aluminium oraz stopów żelaza.


24-1Stop miedzi z niklem o składzie; 65,4 % Cu lub 16,8 % Ni bądź 13,4 % Zn albo 3,4 % Fe, nazywany jest niekiedy złotem niemieckim, a o składzie; 66,24 % Cu lub 16,42 % N albo 13,42 % Zn czy 3,2 % Fe, określany bywa złotem francuskim.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *