Galwanostegia, jest to drugi obok galwanoplastyki dział galwanotechniki zajmujący się powierzchniową obróbką wykańczającą. Polega ona na elektrolitycznym osadzaniu metali na powierzchni wyrobów metalowych lub niemetalowych. Jej celem jest wytworzenie cienkich mocno związanych z podłożem powłok metalowych, dla ochrony przed korozją, uzyskania pożądanych własności fizycznych lub w celach dekoracyjnych. Katodą w galwanostegii jest przedmiot obrabiany, a anodą płytka z czystego metalu przeznaczonego na powłokę, natomiast elektrolitem jest roztwór soli tego metalu. Galwanostegia głównie odróżnia się od galwanoplastyki tym, że wytworzona powłoka jest trwale związana z podłożem, a w galwanoplastyce powłoka oddzielona jest od powierzchni wyrobu.

Schemat ogniwa elektrolitycznego.
Schemat ogniwa elektrolitycznego.

Podstawą działania galwanostegii jest wykorzystanie kilku zjawisk fizycznych. Rozpuszczone w wodzie sole, rozpadają się na jony dodatnie – kationy i jony ujemne – aniony, roztwór taki nazywany jest elektrolitem. Przepływ prądu stałego powoduje wydzielanie i przemieszczanie się dodatnich kationów na katodzie połączonej z ujemnym biegunem elektrycznym, podczas gdy ujemne aniony powstają na anodzie tj. biegunie dodatnim. Wszystkie jony metali są dodatnio naładowanymi kationami. Dlatego też przemieszczają się w elektrolicie w stronę katody i osadzają na powierzchni przedmiotu, podłączonego do bieguna ujemnego prądu stałego. Katodą jest przedmiot powlekany, a anodą płytka wykonywana z jak najbardziej czystego metalu pozbawionego domieszek innych pierwiastków. Odstępstwem od tej zasady są anody wykorzystywane w procesie chromowania. Używa się wówczas stopów ołowiu z dodatkiem od 7 do 9 % cyny. Drugi wyjątek, to powody ekonomiczne, wtedy niekiedy stosuje się złocone anody nierozpuszczalne, wytworzone z węgla, stali albo platyny.

W tej kategorii postaram się omówić:

 1. Przygotowanie powierzchni przedmiotu czyli czyszczenie mechaniczne, chemiczne i elektrochemiczne.
 2. Urządzenia stosowanie w procesie galwanostegii.
 3. Elektrolityczne nanoszenie powłok, czyli zabiegi;
 • złocenia, złocenia barwnego, sporządzanie kąpieli złotowych, odzłacania,
 • srebrzenia,
 • platynowania,
 • rodowania,
 • miedziowania w elektrolicie cyjankowym i w kwaśnych elektrolitach siarczanowych,
 • mosiądzowania,
 • niklowania,
 • chromowania,
 • galwanicznego powlekania aluminium,
 • miedziowania lub mosiądzowania wyrobów aluminiowych,
 • anodowego oksydowania.

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *