Podział i nazewnictwo odmian turmalinów jest dość bogate i uzależnione od czynników takich jak ich skład chemiczny oraz kolorystyka.

Turmaliny pod względem składu chemicznego dzielone są na odmiany; magnezowe określane są jako drawity, żelazowe noszące miano skoryli, bądź szerli czy też szerlitów oraz odmiany litowe nazywane elbaitami.

Jak już wcześniej wspominałem jedną z cech turmalinów jest ich wielka różnorodność kolorystyczna. Prawie bezbarwne lub jasnozielone czarno zakończone okazy pozyskiwane na Elbie, określa się potocznie jako „główki murzyńskie”. Czarne turmaliny miewają białe końce.  Z Brazylii pochodzą kamienie o krańcach czerwono zakończonych, które nazywane są „główkami tureckimi” (od czerwonego fezu noszonego przez Turków). Skrajne, przeciwległe części turmalinów mogą także przybierać tonację czarną i czerwoną, a niekiedy także niebieską i zieloną. W środkowej części, barwy mają odcienie pośrednie, bądź też zupełnie inny kolor. Barwy zazwyczaj odcinają się kontrastowo, choć czasami tworzą pasy. Spotykane są kamienie ubarwione od środka na czerwono, następnie z białą strefą i z zewnętrzną warstwą zieloną albo ze środkiem w kolorze czerwonym i o kolejnych warstwach zielonych, nazywane „arbuzowymi”.

Turmalin arbuzowy.
Turmalin arbuzowy.
Turmalin murzyńskie główki.
Turmalin murzyńskie główki.

W zależności od barwy najważniejsze odmiany turmalinów noszą nazwy;

  • Achroit to bezbarwna bądź prawie bezbarwna odmiana elabitu, okazy takie są bardzo rzadko spotykane. Czasami zakończenia bezbarwnych słupów kryształu, przybierają zielonkawą bądź ciemną barwę, znane są wówczas jako „murzyńskie główki” albo „główki Maurów”. Obrabia się je najczęściej  szlifem brylantowym lub rozetowym. W celu otrzymania bezbarwnych turmalinów, częstym zabiegiem jest podgrzewanie różowych kryształów.
Archoit.
Archoit.
  • Drawit to szare, brązowe kamienie. Nazwa pochodzi od rzeki Drawy oraz okręgu Drave w Austrii.
 Drawit.
Drawit.
  • Indygolit lub inddygoit określenie używane na alkaliczne, żelazowo-magnezowe turmaliny o barwie niebieskiej. Nazwa kamienia ma ścisły związek z jego pięknym odcieniem „indygo”. Jest często mylony z szafirem bądź akwamarynem. Jednakże indygolit jest bardziej przystępny cenowo, a także znacznie bardziej delikatny od szafiru. Aby otrzymać atrakcyjniejszy, jaśniejszy wygląd często podgrzewa się go.
Indygolit.
Indygolit.
  • Rubelit bądź dauryt, odmiana elbaitu, są to kryształy o kolorze różowym do czerwonego rzadko z odcieniem fioletowym. Nazwa minerału pochodzi od łacińskiego słowa rubellus oznaczającego czerwonawy. Zazwyczaj obrabiany jest szlifem tabliczkowy lub schodkowym.
Rubelit.
Rubelit.
  • Syberyt nazwa stosowana w odniesieniu do fioletowo-czerwonych i fioletowo-niebieskich turmalinów litowych. Nazwa pochodzi od miejsca występowania.
Syberyt.
Syberyt.
  • Szeszerl lub szerlit czy też skoryl i schör termin wykorzystywany dla czarnych okazów. Nazwa wywodzi się od starogermańskiego słowa schörl, oznaczającego minerały płonne towarzyszące rudzie.  Jest najbardziej rozpowszechnioną odmianą turmalinów. 
Szeszerl.
Szeszerl.
  • Wedelit lub verdelit, określenie stosowane dla kryształów zielonych o wszystkich o dcieniach.
Wedelit.
Wedelit.

Ponadto w jubilerstwie można spotkać się z określeniami takimi jak; szafir brazylijski dla niebieskich kryształów, szmaragd brazylijski dla kamieni koloru zielonego, chryzolit brazylijski dla egzemplarzy żółtozielonych, chryzolit cejloński dla żółtawych okazów oraz turmalin polichromowy dla ciemno-malinowych kamieni wyróżniających się różnym zabarwieniem tego samego kryształu. Zetknąć się można także niekiedy z nazwami dla; ciemnych czerwonofioletowych kamieni – turmalin Bordeaux od koloru wina Bordeaux oraz z określeniem trip dla brunatnożółtych kamieni. W handlu turmalinami syberyjskimi ochrzczono karminowoczerwone lub fioletowoniebieskie kamienie wydobywane na Uralu, a turmalinami chińskimi kryształy pozyskiwane w USA i eksportowane na masową skalę właśnie do Chin.

Ostatnio w miejsce nazw odmian zaczęto stosować do słowa turmalin dodatkowe określenia jego kolorów np. żółty turmalin czy różowy turmalin.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *