www.srebrnykruk.pl

strzalka


Regulamin serwisu internetowego www.srebrnykruk.pl


I. Definicje


II. Postanowienia og鏊ne

 1. Niniejsza witryna internetowa (z wy陰czeniem stron, do kt鏎ych prowadz linki z niniejszego portalu) jest prowadzona przez Administratora wskazanego przez W豉軼iciela.
 2. Wej軼ie na ten serwis jest r闚noznaczne z zaakceptowaniem wi捫帷ego charakteru niniejszej informacji prawnej.
 3. U篡tkownik niewyra瘸j帷y zgody na przestrzeganie postanowie niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z tej witryny.
 4. Niniejszy portal mo瞠 zawiera odes豉nia (np. w formie hyperlink闚, banner闚 lub przycisk闚) do innych stron internetowych.
 5. Niniejsza witryna oraz zamieszczone na niej tre軼i maj charakter edukacyjny oraz og鏊no informacyjny po鈍i璚ony szeroko rozumianej tematyce artystycznej obr鏏ki metalu.
 6. Tre軼i zawarte na niniejszym portalu zgromadzone zosta造 z najwy窺z mo磧iw staranno軼i.
 7. Ze wzgl璠u na informacyjny charakter serwisu, osoby pragn帷e korzysta ze strony w innych celach proszone s o bezpo鈔edni kontakt na adres email kontakt@www.srebrnykruk.pl

III. Informacje prawne

 1. Wszelkie prawa w豉sno軼i intelektualnej, w tym w szczeg鏊no軼i prawa autorskie zawarte na niniejszej stronie internetowej stanowi w豉sno嗆 autora strony.
 2. U篡tkownik strony mo瞠 drukowa cz窷ci strony lub pobiera je na twardy dysk komputera i przekazywa innym osobom, pod warunkiem, 瞠 czyni to wy陰cznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowi您uj帷ych przepis闚 prawa.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody u篡tkownik strony nie mo瞠:
  • Wykorzystywa (kopii/cz窷ci) niniejszej strony internetowej w celach komercyjnych.
  • Modyfikowa (cz窷ci) niniejszej strony internetowej ani w陰cza jej do tre軼i innych opracowa (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe os鏏 trzecich).
 4. U篡tkownik o鈍iadcza, 瞠 wszelkie tre軼i, umieszczane przez niego w Serwisie, nie naruszaj jakichkolwiek praw, praw autorskich i osobistych.
 5. Udost瘼nienie informacji lub materia堯w autorowi strony jest jednoznaczne z wyra瞠niem zgody na nieodp豉tne wykorzystywanie przez niego tych informacji lub materia堯w wedle jego uznania, oraz jest potwierdzeniem, 瞠 wykorzystywanie tych tre軼i nie stanowi naruszenia praw innych os鏏. W豉軼iciel Portalu zastrzega sobie prawo do ich przenoszenia, kopiowania, edycji i umieszczania na swoich stronach www, w swoich publikacjach elektronicznych i drukowanych.
 6. Autor Witryny nie ponosi odpowiedzialno嗆 za ewentualne szkody powsta貫 w wyniku u篡wania niniejszej strony internetowej na zasadach okre郵onych w powszechnie obowi您uj帷ych przepisach prawa.

IV. Dost瘼 do serwisu i rejestracja u篡tkownika

 1. Serwis jest dost瘼ny dla ka盥ego u篡tkownika sieci Internet.
 2. U篡tkownicy niedokonuj帷y rejestracji w Portalu, uprawnieni s do przegl康ania wszystkich niekomercyjnych tre軼i zamieszczonych w Serwisie zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszym Regulaminem.
 3. Wszystkie us逝gi Portalu wymagaj帷e logowania, s dost瘼ne dla U篡tkownik闚 po uprzedniej rejestracji.
 4. Rejestracja u篡tkownika dokonywana jest po podaniu loginu, adresu e-mail i has豉 oraz po weryfikacji przez aktywacj linku przes豉nego na podany w rejestracji adres e-mail. U篡tkownik podaje swoje dane dobrowolnie.
 5. Brak aktywacji konta w ci庵u 7 dni od rejestracji lub braku logowania na konto przez okres d逝窺zy ni rok - konto mo瞠 zosta usuni皻e.
 6. U篡tkownik zak豉daj帷y konto zobowi您any jest poda zgodne z prawd dane. Stwierdzenie nieprawid這wych danych skutkowa b璠zie blokad konta.
 7. U篡tkownik mo瞠 ca趾owicie usun望 swoje konto, przesy豉j帷 pro軸 o jego usuni璚ie do administratora serwisu na adres: kontakt@srebrnykruk.pl
 8. U篡tkownikiem Portalu mo瞠 by osoba fizyczna posiadaj帷a pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych oraz osoba fizyczna, kt鏎a w dniu rejestracji uko鎍zy豉 13 rok 篡cia, po uzyskaniu zgody opiekun闚 prawnych (zwanych dalej „U篡tkownikiem”).
 9. U篡tkownik ponosi pe軟 odpowiedzialno嗆 za spos鏏 przechowywania login-u i has豉 do Konta U篡tkownika i zabezpieczenie go przed niepowo豉nym logowaniem.

V. Zasady og鏊ne

 1. Decyzje Administratora lub Moderatora witryny w stosunku do posuni耩 U篡tkownik闚 s ostateczne. Nie zastosowanie si do nich wi您a si z mo瞠 z ca趾owit blokad konta.
 2. Zakazane jest:
  • Publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza p豉tnymi reklamami.
  • Publikowanie tre軼i niezgodnych z tematyk portalu lub niewnosz帷ych warto軼iowych merytorycznych informacji.
  • U篡wanie wulgaryzm闚 i zwrot闚 mog帷ych w jakikolwiek spos鏏 naruszy czyj捷 godno嗆, umieszczanie tre軼i obra幢iwych wobec innych os鏏.
  • Umieszczania materia堯w naruszaj帷ych lub mog帷ych narusza prawo, prawa autorskie os鏏 trzecich, dobre obyczaje lub propaguj帷ych narkotyki, alkohol oraz tre軼i erotycznych i pornograficznych w jakiejkolwiek formie.
  • Umieszczanie tre軼i wzywaj帷ych do nienawi軼i rasowej, wyznaniowej, etnicznej.
  • Zamieszczanie tre軼i zawieraj帷ych wulgaryzmy.
 3. W豉軼iciel nie prowadzi sta貫j kontroli niniejszej witryny. Osoby, kt鏎e zauwa膨 tre軼i innych u篡tkownik闚, kt鏎e mog narusza obowi您uj帷e przepisy lub uprawnienia innych u篡tkownik闚, proszone s o zg這szenie takiego faktu. w uzasadnionych przypadkach, autor strony zastrzega sobie prawo usuwania z niniejszej witryny ca這軼i lub cz窷ci tre軼i pochodz帷ych od os鏏 trzecich bez odr瑿nego zawiadomienia.
 4. Administratorzy i Moderatorzy uprawnieni s bez konieczno軼i otrzymania zgody strony zainteresowanej do edytowania, modyfikacji, przenoszenia do innego dzia逝 oraz usuwania wpis闚 U篡tkownik闚, gdy:
  • Chc uatrakcyjni opublikowan informacj o tre嗆, zdj璚ie lub odno郾iki internetowe.
  • W tre軼i wpisu u篡te s niedozwolone znaki lub wygl康 wpisu wp造wa na estetyk witryny.
  • Tre嗆 obni瘸 og鏊n warto嗆 merytoryczn lub niema zawi您ku z tematyk serwisu.
  • Tre嗆 wpisu jest niezrozumia豉 (niepoprawna pisownia, liczne b喚dy ortograficzne, u篡cie slangu).
  • Informacja jest umieszczona w nieodpowiednim dziale.
  • Wpis 豉mie zasady opisane w regulaminie Portalu.

V. Dzia造 portalu

Integraln cz窷ci portalu jest „Blog Srebrny Kruk”. Korzystanie z Bloga, dodawanie komentarzy odbywa si na zasadach opisanych w regulaminie Bloga.


VI. Reklama

 1. Reklamy umieszczane s w Witrynie odp豉tnie, a ich cena ustalana jest indywidualnie dla ka盥ego zlecenia.
 2. Reklam naruszaj帷e prawo lub dobre obyczaje nie s umieszczane w Serwisie.
 3. Publikowane bez zgody W豉軼iciela informacje b璠帷e w swej istocie reklamami, b璠 niezw這cznie usuwane.

VII. Ochrona danych

 1. Dane osobowe (takie jak imi, nazwisko i adres email) udost瘼niane W豉軼icielowi serwisu za po鈔ednictwem niniejszej strony internetowej b璠 wykorzystywane wy陰cznie w spos鏏 zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych.
 2. Prosz o zapoznanie si z Polityk prywatno軼i przed przekazaniem autorowi strony jakichkolwiek danych.

VIII. Kontakt

kontakt@srebrnykruk.pl


IX. Pozosta貫 postanowienia

 1. W豉軼iciel do這篡 wszelkich stara, aby wszystkie us逝gi udost瘼niane za po鈔ednictwem Portalu dzia豉造 w spos鏏 ci庵造 bez zak堯ce, jednak nie ponosi odpowiedzialno軼i za:
  • Szkody spowodowane nieprawid這wym lub niezgodnym z regulaminem korzystaniem przez U篡tkownika z serwisu.
  • Problemy w funkcjonowaniu portalu spowodowane zdarzeniami, kt鏎ych W豉軼iciel nie by w stanie przewidzie.
  • Awarie, przerwy techniczne (konserwacja, przegl康y, itp.) w dzia豉niu serwisu oraz utrat danych spowodowanych czynnikami niezale積ymi od W豉軼iciela.
 2. W豉軼iciel serwisu zastrzega sobie prawo wprowadzania w przysz這軼i zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej.
 3. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej Witryny przez osoby j odwiedzaj帷e, podlegaj przepisom prawa polskiego.