www.srebrnykruk.pl

strzalka

Zasady cechowania wyrobów z metali szlachetnychW Polsce obowiązują n/wym. rodzaje cech probierczych.

Dodatkowo stosowane są takie oznaczenia jak;

Rysunek cechy probiercze dodatkoweysunek cechy probiercze dodatkowe

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w obrocie krajowym uznawane są poza polskimi cechami probierczymi także cechy innych krajów członkowskich. Honorowane są wyłącznie oznaczenia państwowe, nanoszone na wyroby przez krajowe urzędy probiercze. Znaki wytwórców, uznawane lokalnie w wybranych państwach np. w Niemczech czy we Włoszech, a także w krajach, gdzie system probierczy jest fakultatywny jak np. Szwecja i Dania są w Polsce nieuznawane.

Od 2005 roku Polska należy do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, która upoważnia kraje członkowskie do posługiwania się wspólną cechą probierczą – tzw. cechą konwencyjną – CCM (common control mark).

Polskie cechy probiercze aktualnie obowiązujące i te zdezaktualizowane a także państw europejskich oraz sygnatariuszy konwencji CCM zawierają grafiki i tabele poniżej.