www.srebrnykruk.pl

strzalka

Prostowanie


Rysunek nr 5-27
Rysunek nr 5-27. Prostowanie pręta.

Często w trakcie obróbki cięcia, wyżarzania, lutowania czy spawania na powierzchni metalowych przedmiotów mogą powstać różnorakie wady i odkształcenia takie jak wygięcie, falistość, zagłębienia itp. Do ich skorygowania wykorzystuje się zabieg prostowania.

Ręczne prostowanie blach przeprowadza się wykorzystując stalowe płyty bądź kowadła oraz młotki drewniane albo młotki ślusarskie z miedzi, ołowiu, aluminium, tworzyw sztucznych i gumy. Cienkie blachy oraz folię wykonane z metali szlachetnych prostuje się wygładzając gładzikami metalowymi bądź drewnianymi.

Rysunek nr 5-28
Rysunek nr 5-28. Prostowanie cienkiego drutu.

Pręty stalowe i stal kształtową prostuje się młotkami stalowymi z okrągłym wypukłym obuchem. Przedmioty o obrobionej już powierzchni prostuje się przykładając do nich przekładki z miękkich materiałów takich jak drewno czy mosiądz.

Przedmioty o obrobionej już powierzchni prostuje się przykładając do nich przekładki z miękkich materiałów takich jak drewno czy mosiądz.

Prostowanie cienkiego drutu wykonuje się przy użyciu okrągłego trzpienia przesuwanego wielokrotnie wzdłuż naciągniętego drutu w obydwie strony.