www.srebrnykruk.pl

strzalka

Korozja


Zjawisko korozji jest powszechnie znane i towarzyszy nam każdego dnia. Samo słowo ma pochodzenie z języka łacińskiego corrodere i oznacza - rozpadać się, ulegać zniszczeniu. Jest zjawiskiem złożonym, które można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje.

  1. Korozje chemiczną będącą efektem utleniania.
  2. Korozje elektrochemiczną będącą efektem fizykochemicznej niejednorodności metali znajdujących się w płynach umożliwiających przepływ prądu elektrycznego.

Korozja może przyjmować niżej wymienione formy.

Ochrona przed korozją przedmiotów artystycznych wykonywanych z metali polega na zastosowaniu metod takich jak te niżej wymienione.

Przedmioty polerowane charakteryzują się dużą odpornością na korozję. Dlatego należy też zwracać uwagę by na gładkich powierzchniach nie powstawały zadrapania, szczeliny lub inne defekty. Powinno się też pamiętać o dokładnym oczyszczeniu miejsc lutowań gdyż spoina tworzy w sposób naturalny układ galwaniczny sprzyjający powstawaniu korozji.